ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว

ขุนเขาตระหง่าน สายลมหนาว พืชและดอกไม้เฉพาะถิ่น ดอยสามพี่น้อง-ดอยปิระมิด-อ่างสลุง-กิ่วลม
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน จ.เชียงใหม่
***ฟอร์มทีมการจองล่วงหน้า***
เปิดรับลงชื่อฟอร์มทีมจองรอดอยประกาศเปิด
- เป็นการลงชื่อฟอร์มทีมรอดอยเปิด
- จองแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อและรอบการเดินทาง
- ถ้าดอยปิดคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

มีเพื่อนๆ เขียนรีวิว ดอยหลวงเชียงดาว ใน pantip เข้าไปติดตามรับชมกันได้ครับ ดอยหลวงเชียงดาว Pantip ดอยหลวงเชียงดาว มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย ที่ระดับ 2,275 เมตร ด้วยความสูงทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั้งปีและอุดมสมบูรณ์หลากหลายทางชีวภาพรวมถึงพืชพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น เช่น ดอกเทียนนกแก้ว และที่นี่ยังเป็นที่อยู่อาศัยของ "กวางป่า" และ "เลียงผา" ที่มีโอกาศพบเห็นได้ช่วงเช้าและเย็น และดอยหลวงเชียงดาวยังประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล (biosphere reserve) ทำให้ต้องมีการอบรมสำหรับ นักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปศึกษาธรรมชาติ

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

 วันแรก   อ.เชียงดาว    อาหารทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.เชียงดาว แวะซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม รับประทานอาหารเช้าและซื้อข้าวเที่ยง (อิสระ) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์ นอนห้องละ 2-4 คน/ห้อง ช่วงบ่ายไปลงทะเบียนอบรมการเข้าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว แล้วกลับเข้าที่พักสังสรรค์เฮฮาไปตามประสาพวกเรา รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) แล้วพักผ่อนตามอัธยศัย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

 วันสอง   เด่นหญ้าขัด – อ่างสลุง- ยอดดอยหลวงเชียงดาว    อาหารทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว B / L / D
รับประทานอาหารเช้า (1) แล้วไปลงทะเบียนที่เขตฯ จากนั้นนั่งรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้าที่ หน่วยฯ เด่นหญ้าขัด เดินไต่ระดับกันไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องแข่ง เหนื่อยก็พัก ชมนก ชมไม้ ปกติจะออกเดินทางกันประมาณ 10 โมงเช้า รับประทานอาหารกลางวัน (2) บริเวณ สามแยกปางวัวกับเด่นหญ้าขัด หรือท่านใดหิวก็แวะพักทานได้เลย หลังอาหารเดินทางกันต่อสู่จุดหมายปลายทาง อ่างสลุง ประมาณ 3-4 โมงเย็น ระยะทางประมาณ 8.5 กม. ใช้เวลาเดินกันประมาณ 4-5 ชม. แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคน ท่านใดถึงเร็วสามารถขึ้นไปยอดดอยชมตะวันตกดินและรับอากาศเย็นๆ บนยอด ดอยหลวงเชียงดาว ที่จะมาพร้อมกับการจากไปของพระอาทิตย์ ช่วงเย็นอาจได้เย็นกวางผาหรือเลียงผาออกหากินหรือยืนอาบแดดให้ได้รับชมกัน รับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็น ค่ำคืนนี้นอนนับดาวที่กราดเกลื่อนเต็มฟากฟ้า หรือท่านใดอยากดื่มเครื่องดื่มคลายความหนาวก็สามารถเตรียมกันไปได้ (ห้ามขอ ซื้อข้างบนยังไม่ให้กันเลย...ว่ากันไป)
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

 วันสาม   ดอยหลวงเชียงดาว - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว B/L
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่หนาวเย็น ขึ้นไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ยอดดอยหลวงเชียงดาว สัมผัสอากาศเย็นยะเยือก ช่วงเช้าอาจได้เย็นกวางผาหรือเลียงผาออกหากินหรือยืนอาบแดดให้ได้รับชมกัน จากนั้นกลับแคมป์ รับประทานอาหารเช้า (4) หลังอาหารเดินทางลงจากดอยหลวงเชียงดาว ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. ถึงจุดจอดรถ รับประทานอาหารกลางวัน (5) แล้วนั่งรถกลับที่พักอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากที่เชียงใหม่หรือกาดทุ่งเกวียน รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) แถว จ.ลำปาง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

ค่าบริการทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว
 
Join Trip Camping ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 5,900.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าอบรมและใบรับรอง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าพื้นที่กางเต้นท์บนดอย
- ค่าถุงชำระ/ชุดขับถ่าย
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

ลักษณะทริปดอยหลวงเชียงดาว
  เป็นการเดินป่า ชมพืชพันธุ์ดอกไม้เฉพาะถิ่น ทะเลหมอก ขุนเขาสูงตระหง่าน สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นจนถึงลบ 0 องศา
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว
  - ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- ยอดดอยเป็นหินปูนจะมีลักษณะแหลมคมเวลาเดินควรระมัดระวัง
- พืชบนดอยเป็นพืชเฉพาะถิ่นควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- บนยอดดอยไม่มีแหล่งน้ำควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำมีเป็นแบบส้วมหลุมมีสแลนปิดมิดชิดและใช้ถุงที่ทางเขตฯ กำหนดไว้
- เราอาจไม่ได้ขึ้นกรณีมีคนจองก่อนล่วงหน้าเต็ม
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 3,000 บาท
2. เมื่อจองได้แล้วชำระส่วนที่เหลือทันที
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด (วัน/เดือน/พ.ศ.)
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. ส่งภาพบัตรประชาชนมาให้ทางเรา
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
5. เมื่อจองได้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และรอบการเดินทาง และไม่คืนเงินทุกกรณี

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ