ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว

ขุนเขาตระหง่าน สายลมหนาว พืชและดอกไม้เฉพาะถิ่น
ดอยสามพี่น้อง-ดอยปิระมิด-อ่างสลุง-กิ่วลม
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน จ.เชียงใหม่
***กรุณาจองก่อนล่วงหน้าประมาณ 15-30 วัน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน เพราะต้องจองเขตฯ ขึ้นดอยครับ***
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

มีเพื่อนๆ เขียนรีวิว ดอยหลวงเชียงดาว ใน pantip เข้าไปติดตามรับชมกันได้ครับ ดอยหลวงเชียงดาว Pantip

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

 วันแรก   เด่นหญ้าขัด-อ่างสลุง-ดอยหลวงเชียงดาว   อาหารทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว B/L/D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.แม่มาลัย แวะซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม จากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงดาว รับประทานอาหารเช้า (1) หลังอาหารนำท่านนั่งรถกระบะ ไปลงทะเบียนที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว แล้ว นั่งรถกระบะไปลงยังจุดเดินเท้าที่ หน่วยฯ เด่นหญ้าขัด จากนั้นเดินไต่ระดับกันไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องแข่ง เหนื่อยก็พัก ชมนก ชมไม้ ปกติจะออกเดินทางกันประมาณ 10 โมงเช้า รับประทานอาหารกลางวัน (2) บริเวณ สามแยกปางวัวกับเด่นหญ้าขัด หรือท่านใดหิวก็แวะพักทานได้เลย หลังอาหารเดินทางกันต่อสู่จุดหมายปลายทาง อ่างสลุง ประมาณ 3-4 โมงเย็น ระยะทางประมาณ 8.5 กม. ใช้เวลาเดินกันประมาณ 4-5 ชม. แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคน ช่วงเย็นขึ้นชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ยอดดอยหลวงเชียงดาว สัมผัสอากาศเย็นยะเยือกบนยอดดอยหลวงเชียงดาว ที่จะมาพร้อมกับการจากไปของพระอาทิตย์ รับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็น ค่ำคืนนี้นอนนับดาวที่กราดเกลื่อนเต็มฟากฟ้า หรือท่านใดอยากดื่มเครื่องดื่มคลายความหนาวก็สามารถเตรียมกันไปได้ (ห้ามขอ ซื้อข้างบนยังไม่ให้กันเลย...ว่ากันไป)
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

 วันสอง   สันกิ่วลมเหนือ - ใต้    อาหารทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว B/L

อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่หนาวเย็น ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ สันกิ่วลมใต้ พร้อมจิบกาแฟโอวัลตินร้อนๆ บนสันกิ่วลมขับไล่ความหนาว เดินเก็บบรรยากาศและพืชพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น มีดอกไม้แปลกๆ ที่กระจายพันธุ์มาจาก "หิมาลัย" โน่น ไม่รู้มาถึงนี่ได้งัย ได้เวลากลับมา รับประทานอาหารเช้า (4) ที่แค้มป์ หลังอาหารเดินทางลงจากดอยหลวงเชียงดาว ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. ถึงจุดจอดรถ รับประทานอาหารกลางวัน (5) แล้วนั่งรถต่อไปยังเขตฯ เพื่อแสดงขยะที่นำกลับลงมา จากนั้นให้ท่านอาบน้ำที่ ด่านตรวจของป่าไม้ เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเดินทางกลับกัน แวะซื้อของฝากที่เชียงใหม่หรือกาดทุ่งเกวียน รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) แถว จ.ลำปาง

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

 วันสาม 
2.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

ค่าบริการทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว
 
Join Trip Camping ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 8-9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

ลักษณะทริปดอยหลวงเชียงดาว
  เป็นการเดินป่า ชมพืชพันธุ์ดอกไม้เฉพาะถิ่น ทะเลหมอก ขุนเขาสูงตระหง่าน สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นจนถึงลบ 0 องศา
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกกันเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว
  - ถ้าต้องการลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวกรุณาแจ้งล่วงหน้า ซึ่งค่าลูกหาบคนละ 1,000.- บาท
- ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- ยอดดอยเป็นหินปูนจะมีลักษณะแหลมคมเวลาเดินควรระมัดระวัง
- พืชบนดอยเป็นพืชเฉพาะถิ่นควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- บนยอดดอยไม่มีแหล่งน้ำควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำมีเป็นแบบส้วมหลุมมีสแลนปิดมิดชิดและใช้ถุงที่ทางเขตฯ กำหนดไว้
- เราอาจไม่ได้ขึ้นกรณีมีคนจองก่อนล่วงหน้าเต็ม
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
5. ยืนยันการจองก่อนออกเดินทาง 1 เดือน เพราะต้องแจ้งรายชื่อ และโทรจองกับทางเขตฯ ซึ่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นดอยครับ

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ