ทัวร์เดินป่าเที่ยวยอดเขาพ่อตาโชงโดง จ.ระนอง

ชมธรรมชาติป่าเขาและวิวมุมกว้างแห่งท้องทะเลอันดามัน
โปรแกรมทัวร์เดินป่า 2 วัน 1 คืน นอนเปลใต้เงาไม้
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
   ยอดเขาพ่อตาโชงโดง จ.ระนอง
"ยอดเขาพ่อตาโชงโดง จ.ระนอง"

รายละเอียดการเดินทางไปยอดเขาพ่อตาโชงโดง จ.ระนอง

วันเดินทาง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ ระนอง
วันแรก    
รับประทานอาหารเช้า (1) เปลี่ยนเป็นรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า แล้วเริ่มเดินทางสู่ยอดเขาพ่อตาโชงโดง มารับประทานอาหารเที่ยง (2) ระหว่างทาง แล้วเดินต่อจนถึงจุดตั้งแค้มป์บริเวณริมผาบนยอดเขาพ่อตาโชงโดง เก็บบรรยากาศยามเย็นแห่งท้องทะเลอันดามันในมุมสูง มารับประทานอาหารเย็น (3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสอง    
เช้าๆ สัมผัสกลิ่นไอแห่งป่าริมเลท่ามกลางป่าเขาสายหมอกดูอาทิตย์ขึ้น รับประทานอาหารเช้า (4) สายๆ เก็บแค้มป์อำลา ยอดเขาพ่อตาโชงโดง แล้วเดินกลับทางเดิม รับประทานอาหารกลางวัน (5) อาบน้ำ อาบท่า เปลี่ยนเสื้อผ้า จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง
   
วันสาม    
2.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ยอดเขาพ่อตาโชงโดง ระนอง
ค่าบริการยอดเขาพ่อตาโชงโดง ระนอง
 
Join Trip Camping ยอดเขาพ่อตาโชงโดง ระนอง
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,900.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 8-9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping ยอดเขาพ่อตาโชงโดง ระนอง
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปยอดเขาพ่อตาโชงโดง ระนอง
  เป็นการเดินป่าชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ป่าเขา ทะเลหมอก และท้องทะเลอันดามันในมุมสูง
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวยอดเขาพ่อตาโชงโดง ระนอง
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน (แบกเอง)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทากและยาฉีดพ่น
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่ายอดเขาพ่อตาโชงโดง ระนอง
  - ยอดเขาพ่อตาโชงโดง ระนอง ใช้เวลาเดินประมาณ 3 ชม.
- นั่งรถกระบะ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
- ควรออกกำลังกายก่อนไปเที่ยวเพราะทางเดินจะเดินขึ้นเขาตลอด
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางลึก
- ฤดูฝนจะมีทากเตรียมถุงกันทากหรือยาฉีดพ่นไปด้วย
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   

การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ