ทัวร์ป่าดงนาทาม-น้ำตกแสงจันทร์-ผาชะนะได

ขอนำท่านเที่ยวเดินป่าชมทุ่งดอกไม้ดินทิวทัศน์ริมฝั่งโขง และลานน้ำตก
ทริปเดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน นอนเต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดงนาทาม ผาชะนะได ดอกไม้ดิน อุบลราชธานี
"ดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี"

ทริปเดินป่าดงนาทาม น้ำตกลงรู ผาชะนะได ชมลานทุ่งดอกไม้ดินจำพวก ดุสิตา สร้อยสุวรรณา หยาดน้ำค้าง ซึ่งขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปบนลานหิน รวมทั้งกล้วยไม้ป่านานาชนิดที่อิงแอบคาคบไม้ ชมปฏิมากรรมของหินตั้งรูปทรงต่างๆ และทัศนีย์ภาพของ ลำน้ำโขงสุดสายตา

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน
"ดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี"


การเดินทางไปดงนาทาม ผาชะนะได อุบลราชธานี

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อุบลฯ
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วก็ออกเดินทางสู่ จ.อุบลฯ หลับๆ ตื่นๆ กันตลอดทาง...ว่ากันไป
   
 วันแรก   ป่าดงนาทาม-น้ำตกลงรู-หินโยก-เลาะผาริมโขง   อาหารทัวร์เดินป่าดงนาทาม B / L / D
เช้าตรู่ อ.วารินฯ แวะซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม นั่งรถต่อไปถึงจุดนัดหมายคนนำทาง รับประทานอาหารเช้า (1) เดินทางไปชมน้ำตกลงรูหรือน้ำตกแสงจันทร์ปฏิมากรรมธรรมชาติสร้างสรรค์ กลับมาขึ้นเป้ออกเดินทางชมทุ่งดอกไม้ดินต่างๆ ระรานตาไปหมดที่ขึ้นท่ามกลางลานหิน ระหว่างทางผ่านปฏิมากรรมหินตั้งมองเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เต่า หินโยก รับประทานอาหารกลางวัน (2) ระหว่างทาง เดินทางต่อลัดเลาะหน้าผาลำน้ำโขงมองเห็นขุนเขาฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอยู่ตรงหน้า มาตั้งแค้มป์ริมลำธารที่ไหลลงสู่หุบผาด้านล่าง ชมอาทิตย์ตกดินท่ามกลางขุนเขาและป่าแคระ รับประทานอาหารเย็น (3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน
"ดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี"

 วันสอง   ป่าสน-น้ำตกห้วยพอก   อาหารทัวร์เดินป่าดงนาทาม B / L / D
ตื่นขึ้นมากับอากาศเย็นๆ หนาวๆ แห่งป่า ป่าดงนาทาม จิบกาแฟโอวัลติลละเลียดบรรยากาศ เดินเก็บบรรยากาศรอบๆ แค้มป์ รับประทานอาหารเช้า (4) ออกเดินทางต่อเลาะหน้าผาเห็นลำน้ำโขงคดเคี้ยวใต้หุบเบื้องล่างเป็นแนวยาวสุดสายตา ผ่านลานทุ่งดอกไม้ดินอันตระการตา รับประทานอาหารเที่ยง (5) ระหว่างทาง เข้าสู่ป่าสนสองใบริมฝั่งโขง ถึงจุดตั้งแค้มป์ริมน้ำตกห้วยพอก เล่นน้ำตกให้หายเมื้อยล้ารับรองหนาวเย็นสดชื่นจริงๆ ถ่ายรูปบริเวณแค้มป์ทั้งน้ำตก ดอกไม้ต่างๆ รับประทานอาหารเย็น (6 ) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน
"ดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี"

 วันสาม   ผาชะนะได - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดงนาทาม B / L
หัวรุ่งตื่นขึ้นมายังงัวเงียขี้ตากันอยู่เลย ต้องลุกขึ้นและต้องเดินให้หายง่วง ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขุนเขาฝั่งลาว ที่หน้าผา ด้านล่างหุบลึกเบื้องหน้าเราเป็นแนวลำน้ำโขงที่ผาชะนะได แล้วกลับมาที่แค้มป์ รับประทานอาหารเช้า (7) จากนั้นนั่งรถกระบะกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า รับประทานอาหารเที่ยง (8) อำลาป่าป่าดงนาทาม แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (อิสระ)
24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน
"ดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน
"ดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี"


โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน
"ดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี"

ค่าบริการ
 
Join Trip Camping เที่ยวป่าดงนาทาม จ.อุบลราชธานี
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท

Private Trip Camping เที่ยวป่าดงนาทาม จ.อุบลราชธานี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน
"ดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน
"ดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี"

ลักษณะทริปป่าดงนาทาม
  เป็นการเดินป่าพื้นราบ ชมทุ่งดอกไม้ดินสีสรรค์หลากสีตระการตา และชมทิวทัศน์โตรกผาหินริมฝั่งแม่น้ำโขง
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวป่าดงนาทาม
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวกปีกกว้าง, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- เสื้อกันฝน
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน
"ดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าดงนาทาม
  - ในป่าอากาศจะเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ป่าบางช่วงไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงาควรมีหมวกปีกกว้างกันแดดหรือร่ม
- ควรออกกำลังกายก่อนไปเที่ยว
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ที่พักมีแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ และอาบน้ำได้
- แค้มป์คืนแรกห้องน้ำไม่มี คืนสองมีห้องน้ำ
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน
"ดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่งทริปป่าดงนาทาม
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน
"ดงนาทาม ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ