ทัวร์ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก

เป็นแหล่งชมสุดยอดทะเลหมอกที่งามที่สุดอีกที่หนึ่ง
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน จ.ตาก
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยเบอบาตู
"ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก"

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวดอยเบอบาตู

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยเบอบาตู
"ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก"
 วันแรก   แม่วะหลวง – ดอยเบอบาตู   อาหารทัวร์เดินป่าดอยเบอบาตู D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.ท่าสองยาง รับประทานอาหารเช้าและเตรียมข้าวเที่ยง (อิสระ) นั่งรถต่อไปยัง แม่วะหลวง เปลี่ยนเป็นรถกระบะไปส่งที่หมู่บ้าน รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเริ่มเดินขึ้นยอด ดอยเบอบาตู ช่วยกันตั้งแค้มป์ และเดินเก็บบรรยากาศ บริเวณยอดดอยเบอบาตู รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยเบอบาตู
"ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก"
 วันสอง   ดอยเบอบาตู - กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์เดินป่าดอยเบอบาตู B
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่หนาวเย็น ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สุดอลังการแห่ง ดอยเบอบาตู พร้อมจิบกาแฟโอวัลตินร้อนๆ บนสันกิ่วลมขับไล่ความหนาว รับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินกลับทางเดิมลงมาที่หมู่บ้าน รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) จากนั้นอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยเบอบาตู
"ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก"
 วันสาม   
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยเบอบาตู
"ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก"
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยเบอบาตู
"ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก"
ค่าบริการดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก
 

Join Trip Camping ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,800.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน


Private Trip Camping ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยเบอบาตู
"ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยเบอบาตู
"ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยเบอบาตู
  เป็นการเดินป่าชื่นชมวิวทิวทัศน์และชมทะเลหมอกกว้างไกลสุดสายตาท่ามกลางขุนเขาสูงตระหง่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยเบอบาตู
"ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์ดอยเบอบาตู
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบ ๆแค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยเบอบาตู
"ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยเบอบาตู
  - ถ้าต้องการลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวกรุณาแจ้งล่วงหน้า ซึ่งค่าลูกหาบคนละ 1,200.- บาท/แบกได้ 20 โล/ไป-กลับ
- ควรออกกำลังกายก่อนไปเที่ยว
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- พืชพันธุ์ไม้บนยอดดอยควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- บนยอดดอยไม่มีแหล่งน้ำ ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำไม่มี
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยเบอบาตู
"ดอยเบอบาตู แม่วะหลวง ท่าสองยาง จ.ตาก"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ