ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ

ขอนำท่านเที่ยวเดินป่าบนดอยสูงสัมผัสหนาวแห่งเทือก ดอยอินทนนท์กับป่าโบราณ
ทริปเดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา
อุทยานดอยอินทนนท์

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"

ทริปเดินป่าท่องเที่ยว ดอยหัวเสือ ดอยสูงอันดับ 3 แห่ง ดอยอินทนนท์ ไปสัมผัสหนาวบนโขดขุนเขาและหุบผาตระหง่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"

การเดินทางไปดอยหัวเสือ เชียงใหม่

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – ดอยหัวเสือ
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วก็ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ หลับๆ ตื่นๆ กันตลอดทาง...ว่ากันไป
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"
 วันแรก   แม่กลางหลวง-ดอยหัวเสือ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยหัวเสือ  D
เช้าตรู่ อ.จอมทอง รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) นั่งรถต่อไปถึงจุดนัดหมายคนนำทาง เปลี่ยนไปนั่งรถกระบะ ไปส่งยังจุดเดินเท้า รับประทานอาหารกลางวัน เดินต่อไปยัง ดอยหัวเสือ หาทำเลตั้งแค้มกันที่ยอดดอยหัวเสือ เย็นๆ ชมอาทิตย์ตกดินท่ามกลางขุนเขาและสายลมหนาว รับประทานอาหารเย็น (1) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"
 วันสอง   ดอยหัวเสือ-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยหัวเสือ B
ตื่นขึ้นมากับอากาศหนาวๆ แห่งป่า ดอยหัวเสือ จิบกาแฟโอวัลติลละเลียดบรรยากาศ เดินเก็บบรรยากาศรอบๆ แค้มป์ รับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เดินทางกลับลงมาจาก ดอยหัวเสือ ถึงบ้านคนนำทางอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า รับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (อิสระ)
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"
ค่าบริการ
 
Join Trip Camping เที่ยวป่าดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,900.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping เที่ยวป่าดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"
ลักษณะทริปดอยหัวเสือ
  เป็นการเดินป่าชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ สัมผัสอากาศอันบริสุทธิแห่งป่าเขา ชมป่าโบราณกับอากาศอันหนาวเหน็บบนยอดดอยหัวเสือ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวดอยหัวเสือ
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าดอยหัวเสือ
  - ในป่าอากาศจะเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- โตรกผาอันตรายควรระวังเป็นพิเศษ
- ควรออกกำลังกายก่อนไปเที่ยว
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่มีห้องน้ำ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่งทริปดอยหัวเสือ
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหัวเสือ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยหัวเสือ จ.เชียงใหม่"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ