ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา 2 วัน 1 คืน

เดินป่าแค้มป์ปิ้ง
สัมผัสธรรมชาติป่าเขาและอากาศบริสุทธิ์
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา 2 วัน 1 คืน
"ดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา"

ทริปนี้นำทีมโดยสหายสายป่า เส้นทางแห่งป่าเขา อีกหนึ่งเส้นทางของการเดินป่าในประเทศ
การเดินทางไปเที่ยวดอยแม่ละเมา

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – แม่สอด
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ แม่สอด
 
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา
 2 วัน 1 คืน
"ดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา"
 วันแรก   แม่สอด – ดอยแม่ละเมา   อาหารทัวร์
เดินป่าดอยแม่ละเมา D
เช้า แม่สอด รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารขึ้นรถไปบ้านคนนำทาง เปลี่ยนเป็นรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า เดินผ่านป่าดิบ รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินผ่านป่าดิบสลับป่ากล้วย ถึงจุดตั้งแค้มป์ ยอด 1700 บนเทือก ดอยแม่ละเมา หาทำเลกางเต้นท์มุมใครมุมมัน รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสอง   ป่ากล้วยแม่ละเมา – ดอยแม่ละเมา    อาหารทัวร์เดินป่าดอยแม่ละเมา B/L
เช้ากับอากาศที่หนาวเย็นเดินเก็บบรรยากาศรอบๆ แค้มป์ ดอยแม่ละเมา รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารอำลา ดอยแม่ละเมา เดินลงเขากันยาวๆ แล้วมานั่งรถกระบะกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านคนนำ รับประทานอาหารกลางวัน (3) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ มารับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง
 
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา
 2 วัน 1 คืน
"ดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา
 2 วัน 1 คืน
"ดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา"
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา
 2 วัน 1 คืน
"ดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา"
ค่าบริการ
 
Join Trip Camping ดอยแม่ละะเมา
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,300.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping ดอยแม่ละเมา
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา
 2 วัน 1 คืน
"ดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา
 2 วัน 1 คืน
"ดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา
 2 วัน 1 คืน
"ดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา"
ลักษณะทริปดอยแม่ละเมา
  เป็นการเดินป่าชมธรรมชาติ ป่าโบราณ น้ำตก ทะเลหมอก อากาศหนาวๆ และบริสุทธิ์
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา
 2 วัน 1 คืน
"ดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวดอยแม่ละเมา
  - ชุดเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกกันเอง) "มีให้เช่า"
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา
 2 วัน 1 คืน
"ดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าดอยแม่ละเมา
  - เดินประมาณ 5 โลกว่า
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทาง
- ไม่มีห้องน้ำ
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา
 2 วัน 1 คืน
"ดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา
 2 วัน 1 คืน
"ดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา"
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา
 2 วัน 1 คืน
"ดอยแม่ละเมา ดอยแม่ละเมาใหม่ ป่ากล้วยแม่ละเมา"
การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยแม่ละเมา 2 วัน 1 คืน กับใบสน2ใบ