ทัวร์เดินป่าเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่

ดอยสูงที่ 3 แห่งเทือกอินทนนท์
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติ

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"

ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่ เป็นดอยที่สูงอันดับ 3 แห่งเทือกดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 1953 บนดอยสามารถชมวิวได้ 360 องศา สัมผัสอากาศหนาวเย็น ชมต้นไม้ใส่เสื้อเอกลักษณ์แห่งเทืองดอยอินทนนท์

การเดินทางไปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่

 วันเดินทาง   อินทนนท์-เชียงใหม่
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
 วันแรก   ดอยผ้าขาว   อาหารทัวร์เดินป่าดอยผ้าขาว D
เช้าที่ตลาด รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) นั่งรถต่อไป แม่กลางหลวง ต่อโฟร์วีล ไปส่งจุดเดินๆ 1-2 ชม. ถึงแค้มป์ สันกิ่วลม บน "ดอยผ้าขาว" ถ่ายภาพยามเย็นบนสันดอย รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสอง   ดอยผ้าขาว   อาหารทัวร์เดินป่าดอยผ้าขาว B/L/D
หนาวๆ บนดอย รับประทานอาหารเช้า (2) แล้วเดินตัวเปล่าขึ้นยอด "ดอยผ้าขาว" ที่ระดับ 1980 รับประทานอาหารเที่ยง (3) แล้วเดินกลับทางเก่ามาแค้มป์กันที่เดิม เดินเก็บบรรยากาศถ่ายภาพตะวันยามเย็นรอบๆ แค้มป์ รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสาม   ดอยผ้าขาว   อาหารทัวร์เดินป่าดอยผ้าขาว อินทนนท์ B
เช้าถ่ายภาพทะเลหมอก รับประทานอาหารเช้า (5) สายๆ อำลา "ดอยผ้าขาว" เดินกลับทางเก่า ขึ้นรถมาอาบน้ำ แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ อาหารเที่ยงและเย็น (อิสระ)
   
 วันสี่   
1.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน


ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยผ้าขาว
 
Join Trip Camping ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท

Private Trip Camping ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยผ้าขาว
  เป็นการเดินป่า ชมธรรมชาติป่าเขาแห่งเทือกดอยอินทนนท์ และสุดกลิ่นไอธรรมชาติอันบริสุทธิ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าดอยผ้าขาว
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยผ้าขาว
  - สามารถจ้างลูกหาบเพื่อแบกสัมภาระส่วนตัวขึ้นดอยได้โปรดแจ้งล่วงหน้าราคา 2,000.- ไป-กลับ แบกได้ 20 กิโล
- ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- บนยอดดอยไม่มีแหล่งน้ำควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำไม่มี
- พืชพันธุ์ไม้บนยอดดอยควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ


ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"
   
การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม

** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"