ทัวร์เดินป่าเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่

ดอยสูงที่ 3 แห่งเทือกอินทนนท์
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติ

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"

ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่ เป็นดอยที่สูงอันดับ 3 แห่งเทือกดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 1953 บนดอยสามารถชมวิวได้ 360 องศา สัมผัสอากาศหนาวเย็น ชมต้นไม้ใส่เสื้อเอกลักษณ์แห่งเทืองดอยอินทนนท์

การเดินทางไปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่

 วันเดินทาง   อินทนนท์-เชียงใหม่
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
 วันแรก   แค้มป์แรกดอยผ้าขาว   อาหารทัวร์เดินป่าดอยผ้าขาว D
เช้าที่ตลาด รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) นั่งรถต่อไป แม่กลางหลวง ต่อโฟร์วีล ไปจุดเดินๆ 4 ชม. ถึงแค้มป์ระหว่างทางใกล้ๆ ลำธาร
 
 วันสอง   ดอยผ้าขาว   อาหารทัวร์เดินป่าดอยผ้าขาว B/L/D
เดินขึ้นยอด ดอยผ้าขาว ผ่านป่าโบราณเดินเลาะสันเขาไปแค้มป์กันที่สัน กิ่วลม ใช้เวลาเดินประมาณ 5 ช.ม. เดินถ่ายภาพตะวันยามเย็น
 วันสาม   อำลาดอยผ้าขาว   อาหารทัวร์เดินป่าดอยผ้าขาว อินทนนท์ B
เช้าถ่ายภาพทะเลหมอก สายๆ อำลา "ดอยผ้าขาว" เดินลงอีกทาง รถมารับ อาบน้ำ แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ อาหารเที่ยงและเย็น (อิสระ)
   
 วันสี่   
1.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ดอยผ้าขาว


ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยผ้าขาว
 
Join Trip Camping ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,400.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยผ้าขาว
  เป็นการเดินป่า ชมธรรมชาติป่าเขาแห่งเทือกดอยอินทนนท์ และสุดกลิ่นไอธรรมชาติอันบริสุทธิ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าดอยผ้าขาว
  - ควรมีประกันส่วนตัวแบบครอบคลุมเป็นของตัวเอง
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยผ้าขาว
  - สามารถจ้างลูกหาบเพื่อแบกสัมภาระส่วนตัวขึ้นดอยได้โปรดแจ้งล่วงหน้าราคา 2,000.- ไป-กลับ แบกได้ 20 กิโล
- ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- บนยอดดอยไม่มีแหล่งน้ำควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำไม่มี
- พืชพันธุ์ไม้บนยอดดอยควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ


ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"
   
การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม

** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่
"ดอยผ้าขาว อินทนนท์ เชียงใหม่"