ทัวร์ดอยธงหรือดอยกู่สถาน

ชมทะเลหมอกบนยอดดอย จ.น่าน
นอนเต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน 2 วัน 1 คืน
"ดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน"

รายละเอียดการเดินทางไปดอยธงหรือดอยกู่สถาน

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – น่าน
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.น่าน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน 2 วัน 1 คืน
"ดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน"

 วันแรก   อช.ขุนสถาน - ดอยธง   อาหารทัวร์เดินป่าดอยธง D
เช้าที่ "อช.ขุนสถาน" รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) สายๆ เริ่มเดินสู่ยอดเขากัน ผ่านไร่ชาวบ้าน เข้าสู่ป่าทึบ รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทางขึ้นดอย ถึงจุดตั้งแค้มป์ หุงหาอาหาร แล้วเดินขึ้นไปเก็บบรรยากาศตะวันตกดินบนสัน ดอยธงหรือดอยกู่สถาน แล้วลงมารับประทานอาหารเย็น (1) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน 2 วัน 1 คืน
"ดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน"

 วันสอง   ดอยธง - อช. - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยธง B
เช้ามืดสัมผัสอากาศหนาวๆ บนยอดดอย แล้วขึ้นไปเก็บบรรยากาศแสงสีของตะวันและทะเลหมอกยามเช้าของผืนป่า ดอยธงหรือดอยกู่สถาน แล้วลงมารับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เก็บแค้มป์ แล้วเดินทางกลับ ถึงหมู่บ้าน รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า กันที่ อช. จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็นกันระหว่างทาง (อิสระ)
   
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน 2 วัน 1 คืน
"ดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน"

24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน 2 วัน 1 คืน
"ดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน"


โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน 2 วัน 1 คืน
"ดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน"


ค่าบริการ
 
Join Trip Camping ดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,000.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping ดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน 1 จุด)
คณะเดินทาง >> 9 ท่าน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน 2 วัน 1 คืน
"ดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน 2 วัน 1 คืน
"ดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน"

ลักษณะทริปดอยธงหรือดอยกู่สถาน
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขาชื่นชมความอลังกาลแห่งขุนเขาและทะเลหมอก
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวดอยธงหรือดอยกู่สถาน
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน (ช่วงฤดูฝน)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ถุงกันทากและยาฉีดพ่นกันทาก (ช่วงหมดฝนไม่มีทาก)
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียก (ไว้เช็ดตัว)
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน 2 วัน 1 คืน
"ดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยธงหรือดอยกู่สถาน
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- ฤดูฝนจะมีทากควรเตรียมถุงกันทากหรือยาฉีดพ่น (ทีมงานมียาป้องกันทากจากธรรมชาติให้ป้องกัน 100%)
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ลูกหาบจ้างแบกสัมภาระส่วนตัวกรุณาแจ้งล่วงหน้า ค่าลูกหาบคนละ 1,000.- บาท แบกได้ 20 กิโล ทั้งไปและกลับ
- พืชพันธุ์ไม้บนเขาควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน 2 วัน 1 คืน
"ดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยธงหรือดอยกู่สถาน จ.น่าน