ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน ท่ามกลางขุนเขาและทะเลหมอก
ทะเลหมอกสองแผ่นดินตระการตา
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"


กลอเซโล จุดชม ทะเลหมอกสองแผ่นดิน ที่สวยที่สุด ณ หมู่บ้านกลอเซโล เพราะอยู่ติดกับประเทศเมียนมา หุบเบื้องล่างเป็น แม่น้ำเมย กับ แม่น้ำสาละวินไหลมาบรรจบกันจนก่อเกิดทะเลหมอกขาวปุยอบอวนอยู่ในหุบเขาเบื้องหน้า กลอเซโลตั้งอยู่ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาเที่ยวที่นี่ทะเลหมอกมีให้เห็นสุดอลังการแน่นอน
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"

การเดินทางไปเที่ยวดอยกลอเซโล แม่สามแลบ สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
19.00 น.คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่กลอเซโล อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
 วันแรก   อ.สบเมย – ดอยกลอเซโล    อาหารทัวร์เดินป่าดอยกลอเซโล D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.สบเมย รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารขึ้นรถกระบะไปส่งยังจุดชมวิว ดอยกลอเซโล ถึงจุดตั้งแค้มป์หาทำเลกางเต้นท์มุมใครมุมมัน รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย เย็นๆ ถ่ายภาพแสงสียามเย็นตะวันตกดินฝั่งพม่าบนดอยกลอเซโลที่งดงามกับสายลมหนาว รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
 วันสอง   ดอยกลอเซโล – กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์เดินป่าดอยกลอเซโล B
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่หนาวเย็นชมทะเลหมอกสองแผ่นดินที่ขาวโพรนไปทั้งหุบเขาและตะวันขึ้นที่สัน ดอยกลอเซโล เก็บบรรยากาศจนได้เวลา รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารช่วยกันเก็บแค้มป์อำลาดอยกลอเซโล นั่งรถกระบะลงจากดอยกลอเซโล กลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สบเมย รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารอำลาสบเมย มารับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง แล้วเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
ค่าบริการ
 
Join Trip Camping ดอยกลอเซโล จ.แม่ฮ่องสอน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,100.- บาท
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
Private Trip Camping ดอยกลอเซโล จ.แม่ฮ่องสอน
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
ลักษณะทริปดอยกลอเซโล สบเมย
  เป็นทริปสบายๆ ที่รถถึงดอยกลอเซโล ชมทิวทัศน์ธรรมชาติสองฝั่งไทยพม่าและทะเลหมอกสองแผ่นดินสุดอลังการบนพื้นที่ห่างไกลบนดอยสูง
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวดอยกลอเซโล แม่ฮ่องสอน
  - ชุดเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย
- ชุดพร๊อบเก๋ๆ
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าดอยกลอเซโล แม่ฮ่องสอน
  - นั่งรถไกลทั้งรถตู้ แล้วต่อด้วยรถกระบะ
- ฝุ่นบนถนนขึ้นดอยเยอะควรมีชุดคลุมตัวกันฝุ่น
- ไม่มีเดินป่าเพราะรถถึง
- ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะบนดอยและระหว่างทาง
- ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- มีห้องน้ำ
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
เที่ยวสนุกสุขใจที่ดอยกลอเซโล บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน กับใบสน2ใบ
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"