ทัวร์น้ำตกเหวจั๊กจั่น-สลัดได-ลานเสากี่-หาดตะกอง-ลานหินลาด

ขอนำท่านสู่การเดินป่าใกล้ๆ แต่อลังกาลสายธารบนลานหิน
เดินป่าแค้มป์ปิ้งเล่นน้ำกันให้สะใจ 2 วัน 1 คืน นอนเปลริมสายธารใหญ่
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกเหวจั๊กจั่น-สลัดได-ลานเสากี่-หาดตะกอง-ลานหินลาด จ.ปราจีนบุรี

สลัดได-ลานเสากี่-หาดตะกอง-ลานหินลาด-เหวจั๊กจั่น ลักษณะก็บ่งบอกว่าเป็นลานหินที่ลาดเอียง แต่เป็นลานหินที่กว้างและยาวจริงๆ และลำธารใหญ่ทั้งสายก็ไหลผ่านลานหินนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่อลังกาลงานสร้างของธรรมชาติบรรจงสร้างไว้ให้ได้ชื่นชมกัน...

รายละเอียดการเดินทางไปสลัดได-ลานเสากี่-หาดตะกอง-ลานหินลาด-เหวจั๊กจั่น

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อม เราก็ออกเดินทางสู่ประจันตคาม
 วันแรก   สลัดได-ลานเสากี่-หาดตะกอง-ลานหินลาด-เหวจั๊กจั่น   อาหารทัวร์เดินป่าสลัดได-ลานเสากี่-หาดตะกอง-ลานหินลาด-เหวจั๊กจั่น  B / L / D
ยามเช้าออกเก็บบรรยากาศบึงใหญ่บริเวณหน่วยฯ รับประทานอาหารเช้า (1) เริ่มเดินเท้าลัดเลาะเข้าสู่ผืนป่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "เขาใหญ่" ข้ามลำธารเล็กๆ 2-3 สาย ถึง สลัดได ณ ริมฝั่งกลางแผ่นผาริมน้ำตกมีพระพุทธรูปหน้าตักกว้างประมาณ 12 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ เบื้องหน้าองค์พระเป็นสายน้ำตกสลัดไดไหลลงสู่หุบแอ่งเบื้องล่าง....ถึง ลานเสากี่เป็นลานแก่งน้ำที่โล่ง สายน้ำไหลยาวก่อนที่หายเข้าไปในราวป่า ส่วนริมฝั่งลำธารมีทุ่งดอกไม้จำนวนหนึ่ง.....ถึง หาดตะกอง เป็นแก่งน้ำที่เดือดพล่าน ไหลลาดเอียงเป็นแผ่นยาวลงสู่เบื้องล่าง จนเกิดเป็นน้ำวน ทั้งด้านซ้ายและขวา ... และรับประทานอาหารกลางวัน (2) ก่อนที่จะเดินชมพลังงานธรรมชาติที่สรรสร้าง ถึง ลานหินลาด มีลักษณะเป็นแผ่นหินลาดเอียงที่แผ่กว้างไกลสู่เบื้องหน้า สายน้ำที่ไหลผ่านแผ่นหินเกิดเป็นฟองกระเซ็นแลดูคล้ายสายน้ำเดือด ส่งเสียงเซ็นแซ่ไปทั้งป่า จากนั้นไปเดินไปชม น้ำตกเหวจั๊กจั่น ท่ามกลางป่าเขาใหญ่ และหาทำเลตั้งแค้มป์กางเต้นท์หรือผูกเปลนอนกันที่นี่หนึ่งคืน อาบน้ำ...แช่น้ำตกที่เย็นเจี๊ยบ... ชั่งคลายความเมื่อยล้าจากที่บุกบั่นมาจนถึงกันได้...รับประทานอาหารเย็น (3) ข้างกองไฟ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสอง   ปราจีน-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าสลัดได-ลานเสากี่-หาดตะกอง-ลานหินลาด-เหวจั๊กจั่น  B / L
ตื่นขึ้นมากับอากาศสบายๆ ท่ามกลางผืนป่าและผืนน้ำ....รับประทานอาหารเช้า (4) สายๆ เดินทางกลับเส้นทางเดิม ถึงหน่วยฯ อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดใหม่ รับประทานอาหารกลางวัน (5) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (จ่ายกันเอง)
20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่านค่าบริการโปรแกรมทัวร์น้ำตกเหวจั๊กจั่น
 
Join Trip Camping สลัดได-ลานเสากี่-หาดตะกอง-ลานหินลาด-เหวจั๊กจั่น จ.ปราจีนบุรี
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,600.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping สลัดได-ลานเสากี่-หาดตะกอง-ลานหินลาด-เหวจั๊กจั่น จ.ปราจีนบุรี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปน้ำตกเหวจั๊กจั่น
  เป็นการเดินป่าลัดเลาะตามลำธารใหญ่ใสเย็นและเล่นน้ำกันไปตลอดทางและชมน้ำตก
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าน้ำตกเหวจั๊กจั่น
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เต็นท์และถุงนอน หรือ เปลพร้อมฟรายชีท (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกเหวจั๊กจั่น
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวสลัดได-ลานเสากี่-หาดตะกอง-ลานหินลาด-เหวจั๊กจั่น จ.ปราจีนบุรี