ทัวร์เหวพวงมาลัย

ขอนำท่านสู่การเดินป่าเส้นทางแห่งสายน้ำ ลานน้ำตก ทุ่งดอกไม้ กล้วยไม้
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางสายธารป่าเขา
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเหวพวงมาลัย
เหวพวงมาลัย เป็นอีกเส้นทางหนึ่งแห่งสายน้ำ ชื่อนี้น้อยคนที่จะได้รู้จักกัน หน่วยฯ เล็กๆ ที่ป้องกันป่าเขาใหญ่ คลองปลากั้ง
การเดินทางไปเหวพวงมาลัย

วันเดินทาง
21.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ อช.เขาใหญ่ ประมาณเที่ยงคืนกำลังจะหลับจะตื่นก็ถึงหน่วยฯ กางเต้นท์นอนพักเอาแรงกันหน่อย
   
วันแรก
  เช้าๆ จิบกาแฟโอวัลติล กินข้าวเช้า เจ้าหน้าที่นำทางพร้อม เราก็ออกเดินเท้า เข้าสู่ผืนป่าแห่งดงพญาไฟ วันนี้เดินลัดเลาะลำธารไปเรื่อยๆ แวะกินข้าวเที่ยง ระหว่างทางก็สอดส่ายสายตามองหาดอกไม้ ดอกกล้วยไม้ ที่ขึ้นเรียงรายตามทางเดิน วันนี้เราเดินกันยาวหน่อยเพื่อย่นระยะเวลาของวันสุดท้ายให้สั้นลง เย็นๆ หาทำเลตั้งแค้มป์ กินข้าวเย็นข้างแค้มป์ไฟแล้วพักผ่อนใครมีกิจกรรมอะไรยามค่ำคืนก็เตรียมๆ กันมา
 
วันสอง
  ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายน้ำจิบกาแฟโอวัลติลละเลียดบรรยากาศ กินข้าวเช้าแล้วเก็บแค้มป์มาเดินทางกันต่อ เดินตามลำธารมุ่งหน้าสู่เหวพวงมาลัย ระหว่างทางก็มีกล้วยไม้ป่า ดอกไม้ดิน น้ำตกตัวเล็กๆ ให้ได้ชื่นชมกันตลอดการเดินทาง กินข้าวเที่ยงแล้วเดินต่อ มาตั้งแค้มป์บริเวณริมน้ำตก เบื้องล่างน้ำตกเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ กินข้าวเย็นและสนธนากันข้างแค้มป์ไฟ และมาต่อกันกับกิจกรรมจากเมื่อคืนและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสาม
  เช้านี้ถูกปลุกจากเสียงน้ำตก นั่งจิบกาแฟโอวัลติลขับไล่ความงัวเงีย เดินเก็บบรรยากาศรอบๆ แค้มป์ สายๆ เก็บแค้มป์กินข้าวเช้าแล้วเดินทางกันต่อ วันนี้เดินทางกลับ แล้วเดินไปออกอีกทาง นัดรถมารับ อาบน้ำแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่านค่าบริการ
 
Join Trip Camping น้ำตกเหวพวงมาลัย จ.นครนายก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท

Private Trip Camping น้ำตกเหวพวงมาลัย จ.นครนายก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียงและอุปกรณ์กองกลาง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปน้ำตกเหวพวงมาลัย
  เป็นการเดินป่าชมลำธารน้ำตกใหญ่กลางป่าเขาใหญ่ฝั่งนครนายก
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวน้ำตกเหวพวงมาลัย
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน (แบกกันเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกเหวพวงมาลัย
  - ระยะทางเดินไกล ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้อาบได้
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน ข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
ใบสน2ใบ นำเสนอโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าเหวพวงมาลัย เดินป่า 3 วัน 2 คืน