ทัวร์เดินป่าเที่ยวเขาหินกูบหรือผาหินกูบ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวใต้
โปรแกรมทัวร์เดินป่า 2 วัน 1 คืน นอนปลาทูริมผาหิน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาหินกูบหรือผาหินกูบ จ.จันทบุรี

รายละเอียดการเดินทางไปเขาหินกูบหรือผาหินกูบ

วันเดินทาง
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จันทบุรี ถึงหน่วยฯ ทุ่งเพล นอนพักเอาแรงนิดหน่อย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"

วันแรก    กรุงเทพฯ–ทุ่งเพล-ผาหินกูบ
รับประทานอาหารเช้า (1) ที่หน่วยฯ แล้วเริ่มเดินทางสู่ยอดเขาหินกูบหรือผาหินกูบกัน มารับประทานอาหารเที่ยง (2) ระหว่างทางริมธารน้ำ แล้วเดินทางต่อจนถึงจุดตั้งแค้มป์บริเวณริมผาเพิงหิน เดินเก็บบรรยากาศยามเย็นและสายหมอก มารับประทานอาหารเย็น (3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"

วันสอง    ผาหินกูบ-ทุ่งเพล-กรุงเทพฯ
เช้าๆ สัมผัสบรรยากาศอันฉ่ำชื่นของมรสุมฤดูท่ามกลางป่าเขาสายหมอกดูอาทิตย์ขึ้น รับประทานอาหารเช้า (4) สายๆ เก็บแค้มป์อำลาแท่งหินผาหินกูบแล้วเดินทางกลับทางเดิม รับประทานอาหารกลางวัน (5) ที่หน่วยฯ อาบน้ำ อาบท่า เปลี่ยนเสื้อผ้า จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.00 น.ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"

ค่าบริการ
 
Join Trip Camping เขาหินกูบหรือผาหินกูบ จ.จันทบุรี
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,000.- บาท
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"

Private Trip Camping เขาหินกูบหรือผาหินกูบ จ.จันทบุรี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"

ลักษณะทริปเขาหินกูบหรือผาหินกูบ
  เป็นการเดินป่าชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ป่าเขา ทะเลหมอก และภูเขาหินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวเขาหินกูบ
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทากและยาฉีดพ่น
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาหินกูบ
  - เขาหินกูบ เส้นทางเดินประมาณ 7 กม. ใช้เวลาเดินประมาณ 6 ชม.
- ควรออกกำลังกายก่อนไปเที่ยวเพราะทางเดินจะเดินขึ้นเขาตลอด
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางลึก
- ฤดูฝนจะมีทากเตรียมถุงกันทากหรือยาฉีดพ่นไปด้วย
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ห้องน้ำไม่มี
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"


ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหินกูบ จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
"เขาหินกูบ จ.จันทบุรี"


การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ