ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาจ๊อกต่อง

สถานที่ท่องเที่ยวเดินป่าแห่งใหม่ (2 วัน 1 คืน)
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาจ๊อกต่องหมู่บ้านอีต่องเหมืองปิล็อกเนินช้างศึกน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน


"เขาจ๊อกต่อง" เดินป่าเขาจ๊อกต่อง เที่ยวบ้านอีต่อง ชมเหมืองแร่ปิล๊อก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี "น้ำพุร้อนหินดาด ตลาดอีต่อง โบอ่องเจดีย์ ราชินีปูไทย เพลินใจแควน้อย เกินร้อยภูผา งามสุดตาเขื่อนวชิราลงกรณ์" ชมธรรมชาติ 360 องศา สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปี @บ้านอีต่อง เยือนดินแดนแห่งขุมทรัพย์กับเรื่องราวในอดีตมากมาย @เหมืองปิล๊อก เดินทางไปได้ตลอดทั้งปีเพราะที่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่การเดินป่า (เขาช้างเผือก)
รายละเอียดการเดินทางไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาจ๊อกต่องหมู่บ้านอีต่องเหมืองปิล็อกเนินช้างศึกน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – จ.กาญจนบุรี
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันแรก   อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ –บ้านอีต่อง–เนินช้างศึก-เนินเสาธง-ช่องมิตรภาพ-เหมืองสมศักดิ์บ้านป้าเกล็น-เขาจ๊อกต่อง   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาจ๊อกต่องหมู่บ้านอีต่องเหมืองปิล็อกเนินช้างศึกน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน B/L/D
เช้าถึง "บ้านอีต่อง" อดีตเคยเป็นแหล่งทำเหมืองแร่ หรือที่รู้จักกันในนาม "เหมืองปิล็อก" แม้ในปัจจุบันเหมืองแห่งนี้ปิดตัวแล้ว แต่ "บ้านปิล็อก" ที่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ แต่ก็กลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์น่าค้นหามีเอกลักษณ์ตรงที่ความเงียบสงบวิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย ทั้งสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ความงามของสภาพภูมิประเทศ จึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางแวะเวียนมาเยือน

*** อิสระทำภารกิจส่วนตัว แล้วเดินทางสำรวจความสวยงามยามเช้าสัมผัสอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา

***จากนั้นนำท่านเดินทางด้วยรถ 4X4 เที่ยวชมทะเลหมอกที่ "เนินช้างศึก" ฐานปฏิบัติการช้างศึกตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 หากเรามองจากจุดนี้จะเห็นบรรยกาศโดยรอบหมู่บ้านอีต่อง รวมไปถึงที่พักต่างๆ ของบ้านอีต่องด้วย

***จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง "เนินเสาธง ไทย-พม่า" เป็นพื้นที่ยอดเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า โดยที่ทางการทหารไทย ได้จัดตั้งเสาธงพร้อมติดธงชาติไทยขนาดใหญ่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพื้นที่นี้เป็นจุดพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า ทางการทหารไทยจึงได้ให้ชื่อพื้นที่แห่งนี้ว่า “เนินเสาธง” และ "ช่องมิตรภาพชายแดน ไทย-พม่า" คือ แนวท่อก๊าซจากอ่าวมะตะมะในประเทศพม่า ผ่านมาทางบ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ ประเทศไทย มีจุดพักท่อฝั่งไทยและฝั่งพม่าผ่านมาตามแนวสันเขาผ่านช่องแคบช่องนี้ ปัจจุบันที่นี่ไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ ไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวข้ามไปยังฝั่งประเทศพม่า ด่านมิตรภาพจะมีทหารไทย และทหารพม่าคอยดูแลพื้นที่ในการเข้าออกอยู่ตลอดเวลา นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปในพม่า แค่สุดเขตประเทศไทยไม่เกินป้อมที่ฝั่งพม่า นักท่องเที่ยวสามารถชมแนวเขา และพื้นที่บริเวณรอบๆ

***บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารน้องหน่อย

***หลังอาหารพาท่านเดินทางไปชิมเค้กอร่อยที่ "เหมืองสมศักดิ์ บ้านป้าเกล็น" พาท่านย้อนอดีต "ปิล๊อก" ไปเมื่อหลาย 10 ปีก่อน มีผู้พบเห็นชาวพม่าเข้ามาลักลอบขุดแร่ในพื้นที่ตำบลปิล๊อกไปขายให้ "ทหารอังกฤษ" คำเล่าลือนี้ทำให้กรมทรัพยากรธรณีสมัยนั้นนำคณะนายช่างมาสำรวจแล้วพบว่าพื้นที่แถบนี้ี่มี "แร่ดีบุกและวุลแฟรม" อยู่มากมาย ทั้งยังมีแร่อื่นอีกมากมายอยู่ปะปนกัน คือ "แร่ทังสะเตน" และยังมี "สายแร่ทองคำ" ปะปนอยู่กับสายแร่ดีบุกต่อมา ปี พ.ศ. 2483 "องค์การเหมืองแร่ กรมโลหะกิจ" ได้เปิด “เหมืองปิล๊อก” ขึ้นเป็นแห่งแรกที่บ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก จากการเปิดเหมืองในครั้งนั้นได้เกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับกรรมกรพม่าเพราะฝ่ายไทยห้ามกรรมกรพม่านำแร่ไปขายให้อังกฤษ แต่กรรมกรพม่าฝ่าฝืน จึงเกิดการปะทะกันทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก ในอดีตชาวบ้านเรียกว่า "เหมืองผีหลอก" ต่อมาเพี้ยนเป็น "ปิล๊อก" ซึ่งกลายเป็นชื่อเหมืองแร่และตำบลในเวลาต่อมา หลังจากนั้นได้มีเหมืองแร่อื่นๆ ทยอยเปิดอีกมากมาย ราว 50-60 เหมือง โดยผู้คนพากันเรียกบรรดาเหมืองทั้งหลายในพื้นที่แถบนี้แบบเหมารวมว่า “เหมืองปิล๊อก” ดินแดนแห่งนี้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของบรรดานายเหมืองทั้งหลาย เหมืองแร่จึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชุมชนโดยรอบเป็นอย่างมากต่อเนื่องเป็นเวลาหลาย 10 ปี

***จากนั้นนำท่านเดินเท้าไปยัง "เขาจ๊อกต่อง" เส้นทางใหม่สำหรับท่านที่ชอบการเดินป่าและพักแค้มป์ท่ามกลางธรรมชาติ

***เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (2) ณ จุดเริ่มเดินขึ้นเขา หลังอาหารพักให้อาหารย่อยสักครู่ (ประมาณ 10-15 นาที) จากนั้นนำท่านออกเดินทางขึ้นไปยัง "เขาจ๊อกต่อง" ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 2-3 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ***เดินทางถึงลานกางเต็นท์ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ใครที่ยังพอมีแรงจะเดินสำรวจธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศบริเวณรอบๆ จุดกางเต็นท์

***นำท่านเดินทางขึ้นไปยัง "ยอดเขาจ๊อกต่อง" เพื่อเก็บภาพบรรยากาศวิวสวยๆ พร้อมทั้งรอชมพระอาทิตย์ตกลงไหล่เขา

***รับประทานอาหารเย็น (3) ร่วมกันกับเมนูง่ายๆ ตามแบบฉบับของชาว Treking พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อสร้างสัมพันธภาพแก่กัน
 วันสอง   ยอดเขาจ๊อกต่อง-น้ำตกจ๊อกกระดิ่น-บ้านอีต่อง– FarmCaf? De Kalavela-กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาจ๊อกต่องหมู่บ้านอีต่องเหมืองปิล็อกเนินช้างศึกน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน B/L
ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางอากาศเย็นพร้อมสายหมอกไหลเอื่อยๆ นั่งรอคอยแสงตะวันจับขอบฟ้าเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

***รับประทานอาหารเช้า (4) กับเมนูง่ายๆ ตามแบบฉบับของชาว Treking หลังอาหารอิสระพักผ่อนเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางออกจากจุดกางเต็นท์เขาจ๊อกต่อง

***นำท่านเดินทางไปยัง "น้ำตกจ๊อกกระดิ่น" สนุกสนานกับการเล่นน้ำที่น้ำตกจ๊อกกระดิ่น คือน้ำตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อยู่ห่างจากอุทยานฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีมีชั้นเดียว แต่มีความสวยงามมาก เพราะว่าสายน้ำของน้ำตกที่ไหลผ่านหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร ลงสู่พื้นล่างแล้วแตกกระจายออกมากลายเป็นกลุ่มไอน้ำลอยตัวขึ้นมาจากพื้นล่าง ซึ่งมีความสวยงามมาก ความพิเศษของน้ำตกคือตรงที่มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นสีครามปนเขียว และที่สำคัญคือเป็นแอ่งน้ำพื้นทรายที่เหมาะแก่การเล่นน้ำไม่น้อย

***บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารน้องหน่อย

***หลังอาหารอำลา "บ้านอีต่อง" เมืองในม่านหมอกออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางพาท่านแวะเช็คอินที่ "FarmCaf? De Kalavela" ร้านกาแฟเก๋ๆ ในกาญจนบุรี ร้านนี้มีเมนูเด่นคือ "โทสต์ไทย" ที่นำเสนอขนมแบบไทยๆ ผสมผสานกับฮันนี่โทสต์แบบฝรั่ง พร้อมเครื่องดื่มอีกหลายเมนู และมุมถ่ายภาพสวยๆ ทั้งด้านในและด้านนอกร้าน อิสระเก็บภาพประทับใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยแวะให้ท่านซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝากระหว่างเดินทาง

22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่านค่าบริการทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาจ๊อกต่อง
 
Join Trip Camping ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาจ๊อกต่อง
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท

Private Trip Camping ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาจ๊อกต่อง
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (เต้นท์พักหลังละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาจ๊อกต่อง
  ไปเดินป่าสูดกลิ่นไอธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ถ่ายรูปวิวสวยๆ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาจ๊อกต่อง
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- หมวก
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาจ๊อกต่อง
  - ถ้าต้องการลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวกรุณาแจ้งล่วงหน้า ซึ่งค่าลูกหาบคนละ 1,200.- บาท แบกทั้งไปและกลับ แบกได้ 20 กก.
- พืชบนดอยเป็นพืชเฉพาะถิ่นควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- บนยอดดอยไม่มีแหล่งน้ำควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณา inbox สลิปใบโอนเงิน และข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
5. ยืนยันการจองก่อนออกเดินทาง 1 เดือน เพราะต้องแจ้งรายชื่อ และโทรจองกับทางเขตฯ ซึ่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นดอยครับ

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ


** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ