ทัวร์เดินป่าทริปยอดเขาค้อม-ยอดเขานม

อุทยานแห่งชาติเขานัน
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน
***หมายเหตุ...ไม่มีลูกหาบสมาชิกต้องช่วยกันแบกของกองกลาง***
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาค้อม
"เขาค้อม"

อุทยานแห่งชาติเขานัน Khao Nan National Park มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอสิชล อำเภอนบพิตำ และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สลับซับซ้อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขานครศรีธรรมราช สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย เช่น ดีบุก แบไรต์ วุลแฟรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 อุทยานแห่งชาติเขานัน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 มีเส้นทางเดินป่า 2 เส้นทางคือ "เขาค้อม" กับ "ยอดพันสี่"

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวเขาค้อม

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ เขาค้อม อช.เขานัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันแรก   เขานัน – เขาค้อม   อาหารทัวร์เดินป่าเขาค้อม D
เช้า อ.สิชล แวะซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม รับประทานอาหารเช้าและซื้อข้าวเที่ยง (อิสระ) หลังอาหารนั่งรถไปยังจุดนัดหมายคนนำทาง แล้วนั่งรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า เดินขึ้น เขาค้อม ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ถึงแค้มป์กางเต้นท์ผูกเปลกันริมน้ำ รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสอง   เขาค้อม    อาหารทัวร์เดินป่าเขาค้อม B/L/D
เช้ากับอากาศหนาวๆ เห็นสายน้ำอ้อยอิ่งที่ เขาค้อม จิบกาแฟโอวัลตินร้อนๆ รับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางต่อ ตาดีๆ จะเห็นรองเท้านารีคางกบ บานต้อนรับพวกเราอย่างสวยงาม รับประทานอาหารกลางวัน (3) ระหว่างทาง วันนี้เดินกันประมาณ 5-6 ชม. มาแค้มป์กันที่ริมน้ำ ตอนเย็นขึ้น เขาค้อม ถ่ายภาพอาทิตย์ตกเบื้องหน้าเห็นเทือกเขาหลวง แล้วลงมา รับประทานอาหารเย็น (4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสาม   เขาค้อม - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าเขาค้อม B
เช้ากับอากาศเย็นๆ นอนกันเพลินๆ ไม่อยากตื่น เช้านี้ขึ้นไป ยอดเขานม ชมอาทิตย์ขึ้น เดินขึ้นประมาณ 1 กม. ได้เวลากลับลงมา รับประทานอาหารเช้า (5) สายๆ เก็บแค้มป์เดินลงจาก เขาค้อม ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. วันนี้เดินกลับอีกทาง ถึงจุดรถมารับกลับไปที่หน่วยฯ อาบน้ำอาบท่า รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ)
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
 
ค่าบริการทัวร์เขาค้อม
 
Join Trip Camping เขาค้อม จ.นครศรีฯ
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,000.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping เขาค้อม จ.นครศรีฯ
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าเจ้าหน้าที่นำทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเขาค้อม
  เป็นการเดินป่าดิบใต้ชมพืชพันธุ์ไม้ ทะเลหมอก ขุนเขา สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและบริสุทธิ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์เขาค้อม
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาค้อม
  - วันแรกเดินประมาณ 1 ชม./วันสองเดินประมาณ 5-6 ชม./วันสามเดินกลับประมาณ 3 ชม.
- หินลื่นเดินด้วยความระมัดระวัง
- ฤดูฝนเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ