ทัวร์เดินป่าทริปเขานัน-ยอดพันสี่-อ่างจากุชชี-น้ำตกช่องลม

อุทยานแห่งชาติเขานัน
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน
***หมายเหตุ...ไม่มีลูกหาบสมาชิกต้องช่วยกันแบกของกองกลาง 1-2 กิโล***
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปยอดพันสี่
"ยอดพันสี่"

อุทยานแห่งชาติเขานัน Khao Nan National Park มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอสิชล อำเภอนบพิตำ และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สลับซับซ้อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขานครศรีธรรมราช สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย เช่น ดีบุก แบไรต์ วุลแฟรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 อุทยานแห่งชาติเขานัน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 มีเส้นทางเดินป่า 2 เส้นทางคือ "เขาค้อม" กับ "ยอดพันสี่" ซึ่งมี "น้ำตกช่องลม" ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำ "อ่างจากุชชี" ถ่ายรูปกัน

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวยอดพันสี่

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ ยอดพันสี่ อช.เขานัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันแรก   เขานัน – ยอดพันสี่   อาหารทัวร์เดินป่ายอดพันสี่ D
เช้า อ.สิชล แวะซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม รับประทานอาหารเช้าและซื้อข้าวเที่ยง (อิสระ) หลังอาหารนั่งรถไปยังจุดนัดหมายคนนำทาง แล้วนั่งรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า เดินขึ้น ยอดพันสี่ ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชม. ถึงแค้มป์กางเต้นท์ผูกเปลกันริมลำห้วย "น้ำตกช่องลม" ซึ่งมี "อ่างจากุชชี" ให้เล่นน้ำกัน รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสอง   ยอดพันสี่    อาหารทัวร์เดินป่ายอดพันสี่ B/L/D
เช้ากับอากาศหนาวๆ แห่งป่าดิบใต้ จิบกาแฟโอวัลตินร้อนๆ รับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เดินตัวเปล่าขึ้นไป ยอดพันสี่ พกข้าวห่อและน้ำขึ้นไปกินระหว่างทาง
วันนี้เดินขึ้นใช้เวลาประมาณ 3 ชม. เดินเก็บบรรยากาศป่าเขาดอกไม้กล้วยไม้กันไปตลอดทางโดยเฉพาะ "รองเท้านารีคางกบ" บานต้อนรับพวกเรา รับประทานอาหารกลางวัน (3) ได้เวลาเดินลงมาแค้มป์เดิม รับประทานอาหารเย็น (4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสาม   ยอดพันสี่ - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่ายอดพันสี่ B
เช้ากับอากาศเย็นๆ นอนพักผ่อนกันให้เต็มที่ รับประทานอาหารเช้า (5) สายๆ เก็บแค้มป์เดินทางกลับทางเดิม ถึงจุดรถมารับกลับไปที่หน่วยฯ อาบน้ำอาบท่า รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ)
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
 
ค่าบริการทัวร์ยอดพันสี่
 
Join Trip Camping ยอดพันสี่ จ.นครศรีฯ
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping ยอดพันสี่ จ.นครศรีฯ
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าเจ้าหน้าที่นำทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปยอดพันสี่
  เป็นการเดินป่าดิบใต้ชมพืชพันธุ์ไม้ ทะเลหมอก ขุนเขา สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและบริสุทธิ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์ยอดพันสี่
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวยอดพันสี่
  - ไม่มีลูกหาบ ต้องช่วยกันแบกของกองกลาง
- วันแรกเดินประมาณ 5-6 ชม./วันสองเดินประมาณ 3 ชม./วันสามเดินกลับประมาณ 3-4 ชม.
- หินลื่นเดินด้วยความระมัดระวัง
- ฤดูฝนเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- มีทาก
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ