ทัวร์เขาล้อน จ.พัทลุง

ดินแดนแห่งหมีแพนด้าเมืองไทย (สมเสร็จ) ชื่นชมทิวทัศน์ "เขาลูกล้อน" เทือกเขาบรรทัด จ.พัทลุง
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน สัมผัสป่าแคระแดนใต้บนยอดเขาสูง

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"เขาล้อน พัทลุง"

ป่าใต้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นบัวแฉก มหาสดำ ไม้แคระบนยอดเขา ลำธาร น้ำตก ได้รวมอยู่ใน "เขาล้อน" ด้วยเช่นกัน บนยอดเขาเราสามารถชมทิวทัศน์ลูกเขาที่สลับลดหลั่นกันไป และป่าแคระที่ยอดเขา ต้นไม้แต่ละต้นเตี้ยๆ ทั้งนั้นดูเผินๆ นึกว่าเป็นทุ่งหญ้า
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"เขาล้อน พัทลุง"

รายละเอียดการเดินทางไปเขาล้อน พัทลุง
วันเดินทาง กรุงเทพฯ–จ.พัทลุง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.พัทลุง และก็เหมือนเดิมหลับๆ ตื่นๆ ขึ้นๆ ลงๆ เดี๋ยวก็ถึง...ว่ากันไป

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"เขาล้อน พัทลุง"

วันแรก พัทลุง-ขนำกลางป่า   อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้อน D
เช้าตรู่พัทลุง แวะซื้อเสบียงเพิ่มเติม กินข้าวเช้าและเตรียมอาหารเที่ยง (อิสระ) และนั่งรถต่อไปยังจุดเดินเท้า จัดของลงเป้แล้วเริ่มเดินลัดเลาะลำธารขึ้นสู่เนินเขา กินข้าวเที่ยง จากนั้นเดินกันต่อถึงจุดตั้งแค้มป์ "ขนำ" บริเวณริมลำธารน้ำใสๆ กินข้าวเย็น (1) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"แค้มป์คืนสอง เขาล้อน พัทลุง"

วันสอง เขาล้อน   อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้อน B/L/D
ตื่นขึ้นมากับอากาศหนาวๆ ท่ามกลางป่าเขา กินข้าวเช้า (2) เก็บแค้มป์แล้วเตรียมเดินขึ้นสู่ยอด "เขาล้อน" บริเวณยอดเขาต้นไม้ส่วนมากสูงประมาณหัวเข่าหรือเป็นทุ่งหญ้าซะมากกว่า กินข้าวเที่ยง (3) เดินอีกหน่อยก็ถึงจุดตั้งแค้มป์ยอด "เขาล้อน" ขึ้นไปชมวิวสวยๆ ตอนพระอาทิตย์ตกบนยอด "เขาล้อน" กินข้าวเย็น (4) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"เขาล้อน พัทลุง"

วันสาม เขาล้อน-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้อน B/L
ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นบนยอด "เขาล้อน" ทะเลหมอก และฝั่งทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามัน กินข้าวเช้า (5) เตรียมตัวเดินทางกลับบนเส้นทางเดิม กินข้าวเที่ยง (6) ถึงจุดรถมารับ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า เดินทางกลับกรุงเทพฯ กินข้าวเย็นระหว่างทาง (จ่ายกันเอง)

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"มองเห็นทะเลฝั่งอ่าวไทย เขาล้อน พัทลุง"

วันสี่
04.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"ทะเลฝั่นอันดามัน เขาล้อน พัทลุง"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"มองเห็นทะเลฝั่งอันดามัน เขาล้อน พัทลุง"

รายชื่อลูกค้าที่จองโปรแกรมทัวร์เขาล้อน


 

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"มองเห็นทะเลฝั่งอันดามัน เขาล้อน พัทลุง"

ค่าบริการทัวร์เขาล้อน
 
Join Trip Camping เขาล้อน จ.พัทลุง
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,500.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping เขาล้อน จ.พัทลุง
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"เขาล้อน พัทลุง"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"ทะเลหมอก เขาล้อน พัทลุง"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเขาล้อน
  เป็นการเดินป่าชมพืชพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นทะเลหมอกทิวทัศน์ 2 ฝั่งทะเลไทยและสัตว์ป่าหายาก
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"เขาล้อน พัทลุง"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวเขาล้อน
  - ควรมีประกันส่วนตัวแบบครอบคลุมเป็นของตัวเอง
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ถุงกันทาก (มีไม่เยอะ)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- - ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"เขาล้อน พัทลุง"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาล้อน
  - พืชบนดอยเป็นพืชเฉพาะถิ่นควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- มีทากแต่ไม่เยอะ
- บนยอดดอยไม่มีแหล่งน้ำควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่มีลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัว
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน พัทลุง 3 คืน 2 วัน
"เขาล้อน พัทลุง บริเวณขนำคืนแรก"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ