ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน จ.พัทลุง

ดินแดนแห่งหมีแพนด้าเมืองไทย (สมเสร็จ) ชื่นชมทิวทัศน์ "เขาลูกล้อน" เทือกเขาภูบรรทัด จ.พัทลุง
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 4 วัน 3 คืน ขึ้นทาง "น้ำตกหนานสูง" สัมผัสป่าแคระแดนใต้บนยอดเขาสูง

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

ป่าใต้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นบัวแฉก มหาสดำ ไม้แคระบนยอดเขา ลำธาร น้ำตก ได้รวมอยู่ใน "เขาล้อน" ด้วยเช่นกัน ครั้งนี้เราจะเดินขึ้นทาง "น้ำตกหนานสูง" ลัดเลาะลำธารผ่าน "น้ำตกหนานแพรกขัน" ขึ้นสู่บนยอดเขาล้อน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

รายละเอียดการเดินทางไปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กรุงเทพฯ–จ.พัทลุง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.พัทลุง และก็เหมือนเดิมหลับๆ ตื่นๆ ขึ้นๆ ลงๆ เดี๋ยวก็ถึง...ว่ากันไป

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

วันแรก พัทลุง-หนานแพรกขัน   อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้อน L/D
เช้าตรู่พัทลุง แวะซื้อเสบียงเพิ่มเติม กินข้าวเช้า (อิสระ) ถึงบ้านคนนำจัดของลงเป้และนั่งรถต่อไปยังจุดเดินเท้า เริ่มเดินลัดเลาะลำธารขึ้นสู่เนินเขา กินข้าวเที่ยง (1) ระหว่างทาง จากนั้นเดินกันต่อเหนื่อยก็แวะเล่นน้ำกันไป ถึงจุดตั้งแค้มป์ "หนานแพรกขัน" บริเวณริมลำธารน้ำใสๆ วิวสวยๆ บนเส้นทางน้ำตกหนานสูง กินข้าวเย็น (2) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

วันสอง น้ำตกหนานสูง   อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้อน B/L/D
ตื่นขึ้นมากับอากาศหนาวๆ ท่ามกลางป่าเขา กินข้าวเช้า (3) เก็บแค้มป์แล้วเตรียมเดินขึ้นสู่ "น้ำตกหนานสูง" กินข้าวเที่ยง (4) ระหว่างทาง วันนี้เดินเลาะลำธารขึ้นไปแค้มป์กันที่ "หนานไอ้ไข่" บริเวณน้ำตกหนานสูง ริมลำธารเล่นน้ำกันให้ฉ่ำปอดกับน้ำตกสวยๆ เย็นๆ มากินข้าวเย็น (5) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

วันสาม ยอดเขาลูกล้อนนมสาว   อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้อน B/L/D
ตื่นขึ้นมากับอากาศหนาวๆ ริมธารน้ำตก กินข้าวเช้า (6) เก็บแค้มป์แล้วเตรียมเดินขึ้นสู่ยอด "เขาลูกล้อนนมสาว" บริเวณยอดเขาต้นไม้ส่วนมากสูงประมาณหัวเข่าหรือเป็นทุ่งหญ้าซะมากกว่า กินข้าวเที่ยง (7) เดินอีกหน่อยก็ถึงจุดตั้งแค้มป์ยอด "เขาล้อน" ขึ้นไปชมวิวสวยๆ ตอนพระอาทิตย์ตกบนยอด "เขาล้อน" กินข้าวเย็น (8) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

 
วันสี่ เขาล้อน-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้อน B/L
ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นบนยอด "เขาล้อน" ชมทะเลหมอก และมองเห็นฝั่งทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามัน กินข้าวเช้า (9) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับอีกฝั่ง กินข้าวเที่ยง (10) ระหว่างทาง เดินลงผ่านสวนยางลงมาถึงจุดรถมารับ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า เดินทางกลับกรุงเทพฯ กินข้าวเย็นระหว่างทาง (อิสระ)

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

วันห้า
04.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"


ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

ค่าบริการทัวร์เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง
 
Join Trip Camping เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง จ.พัทลุง
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 6800.- บาท

Private Trip Camping เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง จ.พัทลุง
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 3 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 10 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

ลักษณะทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง
  เป็นการเดินป่าเล่นน้ำตกชมพืชพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นทะเลหมอกทิวทัศน์ 2 ฝั่งทะเลไทยและสัตว์ป่าหายาก
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอนหรือเต้นท์ (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- ถุงกันทาก (มีไม่เยอะ)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง
  - พืชบนเขาเป็นพืชเฉพาะถิ่นควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- มีทากแต่ไม่เยอะ
- บนยอดเขาไม่มีแหล่งน้ำควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่มีลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัว
- ไม่ทิ้งขยะบนเขาและระหว่างทางเดิน
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- หินน้ำตกบางจุดลื่นควรระวังอันตราย
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน-น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ