ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปป่าพรุ-เขาลูกล้อน จ.พัทลุง

เส้นทางแห่งสายน้ำ ดินแดนแห่งหมีแพนด้าเมืองไทย (สมเสร็จ) แห่งภูบรรทัด จ.พัทลุง
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 4 วัน 3 คืน สัมผัสป่าพรุภาคใต้ที่ต้นไม้และก้อนหินถูกปกคลุมไปด้วย "มอส"

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

ป่าใต้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นี่ก็เหมือนกัน "ป่าพรุ" จ.พัทลุง แห่งภูบรรทัด ซึ่งน้อยคนที่จะได้ผ่าน เราจะได้สัมผัสผืนป่าที่เขียวสดไปทั้งป่า
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

รายละเอียดการเดินทางไปป่าพรุ-เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน-น้ำตกหนานสูง จ.พัทลุง 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กรุงเทพฯ–จ.พัทลุง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.พัทลุง และก็เหมือนเดิมหลับๆ ตื่นๆ ขึ้นๆ ลงๆ เดี๋ยวก็ถึง...ว่ากันไป
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

วันแรก หนานสูงบน   อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้อน L/D
เช้าตรู่พัทลุง แวะซื้อเสบียง กินข้าวเช้า (อิสระ) ถึงบ้านคนนำพี่เขาก่อนขึ้นป่าพรุ จัดของลงเป้และนั่งรถต่อไปยังจุดเดินเท้า เริ่มเดินลัดเลาะลำธารขึ้นสู่เนินเขา กินข้าวเที่ยง (1) ระหว่างทาง จากนั้นเดินกันต่อเหนื่อยก็แวะเล่นน้ำกันไป วันนี้ตลอดทางจะได้สัมผัสป่าใต้ที่สดชื่นเขียวสดไปทั้งป่า ถึงจุดตั้งแค้มป์ "หนานสูงบน" บริเวณริมลำธารน้ำใสๆ บนเส้นทางป่าพรุ กินข้าวเย็น (2) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

วันสอง ปากห้วย   อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้อน B/L/D
ตื่นขึ้นมากับอากาศหนาวๆ ท่ามกลางป่าเขาธารน้ำตก กินข้าวเช้า (3) เก็บแค้มป์แล้วเดินขึ้นสู่ "ป่าพรุ" กินข้าวเที่ยง (4) ระหว่างทาง วันนี้เดินเลาะลำธารผ่านน้ำตกเล็กบ้างใหญ่บ้างเทรลเดินสวยงามสดชื่น ไปแค้มป์กันที่ "ปากห้วย" บริเวณป่าพรุ ริมลำธารเล่นน้ำกันให้ฉ่ำปอด กินข้าวเย็น (5) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

วันสาม ป่าพรุ   อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้อน B/L/D
ตื่นขึ้นมากับอากาศหนาวๆ กินข้าวเช้า (6) เก็บแค้มป์แล้วเดินขึ้นสู่ยอด "ป่าพรุ" บริเวณยอดเขาต้นไม้ส่วนมากสูงประมาณหน้าอกหรือเป็นทุ่งหญ้า กินข้าวเที่ยง (7) เดินอีกหน่อยก็ถึงจุดตั้งแค้มป์ยอด "ป่าพรุเขาลูกล้อน" ชมวิวสวยๆ ตอนพระอาทิตย์ตก ถ้าอากาศดีๆ ก็เห็นหมอกไหลผ่านจุดตั้งแค้มป์กันเลย กินข้าวเย็น (8) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

วันสี่ กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้อน B/L
เช้ากับอากาศหนาวๆ ดูพระอาทิตย์ขึ้นบนยอด "ป่าพรุ" ชมทะเลหมอกปกคลุมยอดเขา กินข้าวเช้า (9) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับอีกฝั่ง กินข้าวเที่ยง (10) บริเวณหนานแพรกขัน เดินลงผ่านสวนยางลงมาถึงจุดรถมารับ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าบ้านคนนำ เดินทางกลับกรุงเทพฯ กินข้าวเย็นระหว่างทาง (อิสระ)
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

วันห้า
04.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

ค่าบริการทัวร์ป่าพรุ
 
Join Trip Camping ป่าพรุเขาลูกล้อน จ.พัทลุง
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 6,800.- บาท

Private Trip Camping ป่าพรุเขาลูกล้อน จ.พัทลุง
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 3 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 10 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเขาล้อน-น้ำตกหนานสูง
  เป็นการเดินป่าเล่นน้ำตกชมพืชพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นทะเลหมอกทิวทัศน์ที่เขียวสดไปทั้งป่าที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ "ป่าพรุ"
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวป่าพรุเขาลูกล้อน
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอนหรือเต้นท์ (แบกกันเอง)
- ถุงกันทาก
- หมวก, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวป่าพรุเขาลูกล้อน
  - พืชบนเขาเป็นพืชเฉพาะถิ่นควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- มีทาก
- บนยอดเขาไม่มีแหล่งน้ำควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่มีลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัว
- ไม่ทิ้งขยะบนเขาและระหว่างทางเดิน
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- หินน้ำตกบางจุดลื่นควรระวังอันตราย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง จ. พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"ป่าพรุ - เขาล้อนหรือเขาลูกล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ