ทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าทริปเขาหลวงนครศรีธรรมราชยอดฝามีหรือเขาฝามี

ขอนำท่านสู่การเดินป่าดิบชื่นชมวิวทิวทัศน์แห่งเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช
4 วัน 3 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาภาคใต้
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช 
 ยอดฝามีหรือเขาฝามี
"เขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี"

เดินป่า เขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช สูงอันดับ 2 ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง สูง 1600 ทางเดินขึ้นยอดเขาฝามีชัน ลำบาก และยากสำหรับคนที่เพิ่งเคยเดินป่า

การเดินทางไปเขาหลวงนครศรีธรรมราชยอดฝามีหรือเขาฝามี
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.นครศรีฯ
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ นครศรีธรรมราช
   
 วันแรก   เนินลมฝน   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี D
เช้านครศรีธรรมราช ท่าศาลา กินข้าวเช้าและเตรียมข้าวเที่ยง (จ่ายกันเอง) แล้วเดินทางกันต่อไปยัง "น้ำตกอ้ายเขียว" จุดเริ่มเดินเท้า ก่อนที่จะขึ้น ยอดฝามีหรือเขาฝามีวันนี้เราไปแค้มป์กันบริเวณ "เนินลมฝน"
 
 วันสอง   ผาเหยียบเมฆ   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี B/L/D
วันนี้เดินไต่ระดับขึ้นไปยอด 1600 บนเส้นทางสายดอกไม้และป่าดิบชื้น บนจุดชมวิวมองเห็น "ยอดพรหมโลก" จากนั้นเดินกันต่อไปแค้มป์กันที่ "ผาเหยียบเมฆ"
 วันสาม   ยอดฝามีหรือเขาฝามี   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี B/L/D
วันนี้มาแค้มป์กัน "เขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี"
   
 วันสี่   อำลายอดฝามีหรือเขาฝามี   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี B/L
สายๆ เดินทางกลับ อำลาเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ อาหารเย็นจ่ายกันเอง
 
 วันห้า   กรุงเทพฯ
4.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน


ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี
 
Join Trip Camping เขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 5,800.- บาท

Private Trip Camping เขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียงและอุปกรณ์ส่วนกลาง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี
  เป็นการเดินป่าเพื่อสัมผัสผืนป่าดิบชื้นภาคใต้ของประเทศไทยที่เขียวสดไปด้วยมอส ทั้งก้อนหินและต้นไม้ ฝอยลมห่มป่า ลำธารใส
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เปลพร้อมฟลายชีท หรือเต้นท์และถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทาก และยาฉีดพ่น
- เสื้อกันฝน
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี
  - บนยอดเขาอากาศเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- พืชพันธุ์ไม้เป็นพืชเฉพาะถิ่นทางใต้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่มีลูกหาบส่วนตัว
- ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- มีทาก
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่ทิ้งขยะบนเขาและระหว่างทางเดิน
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ