ทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าทริปเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800

ยอดที่สูงที่สุดแห่งเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช
3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาภาคใต้
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
การเดินทางไปเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.นครศรีฯ
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ นครศรีธรรมราช
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
 วันแรก   หมู่บ้านคีรีวง   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 D
เช้าที่ตลาดหาข้าวกินและเตรียมมื้อกลางวัน (จ่ายกันเอง) แล้วไปต่อที่ "หมู่บ้านคีรีวง" นั่งมอเตอร์ไซด์ประมาณ 1 ชม. มาส่งยังจุดเดินเท้า เดินประมาณ 4 ชม. ผ่าน "ลานไทร" ผ่าน “ลาน ฮ.” หรือ “ลานด็อกเตอร์เชาวลิต” ก่อนที่จะขึ้นไป เขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 แค้มป์กันระหว่างทางใกล้แหล่งน้ำ
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
 วันสอง   ยอด 1800   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 B/L/D
สายๆ เดินตัวเปล่าขึ้นยอด 1800 ใช้เวลาเดินกันประมาณ 3 ชั่วโมง บนเส้นทางสายดอกไม้และวิวข้างทางสวยๆ ของ เขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 ได้เวลาลงมานอนแค้มป์เดิม
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
 วันสาม   อำลาเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดเขาพรหมโลก B
สายๆ เก็บแค้มป์เดินลง เขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 กลับทางเดิม กินข้าวเที่ยง (จ่ายกันเอง) อาบน้ำอาบท่าที่ "หมู่บ้านคีรีวง" แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ อาหารเย็นจ่ายกันเอง
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
 วันสี่   กรุงเทพฯ
3.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800
 
Join Trip Camping เขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 6,000.- บาท

Private Trip Camping เขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ (หรือนั่งรถทัวร์)
- ค่ารถมอไซค์ไป-กลับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
ลักษณะทริปเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800
  เป็นการเดินป่าเพื่อสัมผัสผืนป่าดิบชื้นภาคใต้ของประเทศไทย ยอดที่สูงที่สุดแห่งเขาหลวง ที่เขียวสดไปด้วยมอส ทั้งก้อนหินและต้นไม้ ฝอยลมห่มป่า ลำธารใส
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เปลพร้อมฟลายชีทหรือเต้นท์และถุงนอน (แบกกันเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทากและยาฉีดพ่น
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800
  - ทางเดินขึ้นชัน
- บนยอดเขาอากาศเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- พืชพันธุ์ไม้เป็นพืชเฉพาะถิ่นทางใต้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- มีทาก
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่ทิ้งขยะบนเขาและระหว่างทางเดิน
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800 3 คืน 2 วัน
"ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอด 1800"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ