ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย

ขอนำท่านสู่การเดินป่าชมขุนเขาตะหง่านบนยอดเขา !!!
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์ท่ามกลางทุ่งหญ้าและขุนเขา
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาหลวงสุโขทัย

การเดินทางไปเขาหลวงสุโขทัย

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–สุโขทัย
  23.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.สุโขทัย หลับๆ ตื่นๆ กันไปตลอดทาง ถึง อช.ถ้ามีเวลาก็หลับกันสักพัก
     
 วันแรก   อช.รามคำแหง-ยอดเขาเจดีย์   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงสุโขทัย  B / L / D
    เช้าตรู่ที่ อช.รามคำแหง กินข้าวเช้า (1) แล้วเตรียมตัวเดินสู่ยอดเขาหลวง ระหว่างทางจะมีแอ่งน้ำซับเราจะแวะกินข้าวกลางวัน (2) ที่แอ่งน้ำซับนี่ ล้างหน้า ล้างตาแล้วเดินต่อ ถึงจุดตั้งแค้มป์ ก็กางเต้นท์ใกล้ๆ กันก็ได้น๊ะ ใกล้เวลาอาทิตย์ตกดิน เราจะเดินขึ้นเนินไปดูอาทิตย์ตก ยอดเขาเจดีย์ ไม่ไกลหรอก แล้วกลับมากินข้าวเย็น (3) ข้างแค้มป์ไฟ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย อช.รามคำแหง
 วันสอง   เขาภูกา-เขาพระแม่ย่า-เขานารายณ์-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงสุโขทัย  B / L / D
    รุ่งอรุณวันใหม่ ตื่นขึ้นมากับอากาศอันหนาวเหน็บ ใครไม่ตื่นก็ตื่นตอนลงเขาเลยก็ได้ แบบมาพักผ่อนจริงๆ ว่ากันไป ชมอาทิตย์ขึ้น ยอดเขานารายณ์  กับโขดหินสวยๆ ริมผา ยืนรับสายลมหนาวให้สะท้านกันไปเลย แล้วกลับลงมากินข้าวเช้า (4) สายๆ ขึ้นยอด เขาเจดีย์ ยอดเขาภูกา ยอดเขาพระแม่ย่า ยอดเขานารายณ์ แล้วกลับมากินข้าวกลางวัน (5) แล้วเตรียมตัวเดินทางลงมาจากยอดเขาหลวง ถึงที่ทำการฯ อาบน้ำ อาบท่า พักผ่อนให้หายเหนื่อย อำลา อช.รามคำแหง มากินข้าวเย็นระหว่างทาง (6) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย อช.รามคำแหง


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์เขาหลวงสุโขทัยทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย อช.รามคำแหง
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขาหลวงสุโขทัย
 
Join Trip Camping เขาหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,500.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท

Private Trip Camping เขาหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย อช.รามคำแหง
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (เต้นท์ พักหลังละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง เต้นท์)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย อช.รามคำแหง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเขาหลวงสุโขทัย
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขา ชมความอลังกาลแห่งขุนเขา ที่อยู่บนเขาอีกชั้นหนึ่ง และทะเลหมอก
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวเขาหลวงสุโขทัย
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เต้นท์และถุงนอน (ถือเป็นของใช้ส่วนตัวที่ควรมีไปเอง)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าเขาหลวงสุโขทัย
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- มีห้องน้ำ
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย อช.รามคำแหง
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน ข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Fax.     :: 02-574-8424
Facebook :: Bison Sompong 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทั่วไทย 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย อช.รามคำแหง

ติดต่อสอบถามรายละเอียด :: โทร 087-070-1162 :: FB. Bison Sompong หรือ ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่า ::   www.bison2bi.com :: Powered by    ใบสน2ใบ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาหลวงสุโขทัย