ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน

ขอนำท่านสู่การเดินป่าชมขุนเขาตะหง่านบนยอดเขา !!!
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน เชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนเดินยังไม่ครบวงรอบ เราเลยจัดเต็มไปเก็บบรรยากาศกันให้สุดคุ้มแบบไม่เร่งรีบ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

การเดินทางไปเขาหลวงสุโขทัย

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–สุโขทัย
  21.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.สุโขทัย หลับๆ ตื่นๆ กันไปตลอดทาง ถึง อช.ถ้ามีเวลาก็หลับกันสักพัก
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

 วันแรก   เขาหลวงสุโขทัย-ยอดเขาเจดีย์   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงสุโขทัย  D
  เช้าตรู่ที่ อช.รามคำแหง กินข้าวเช้าและเตรียมข้าวเที่ยง (อิสระ) แล้วเตรียมตัวเดินสู่ยอดเขาหลวงสุโขทัย ระหว่างทางจะมีประปาภูเขาดื่มได้เป็นจุดๆ แวะกินข้าวกลางวันที่แอ่งน้ำซับที่น้ำดิบ ถึงจุดตั้งแค้มป์ ก็กางเต้นท์ใกล้ๆ กันก็ได้น๊ะ ใกล้เวลาอาทิตย์ตกดิน เราจะเดินขึ้นเนินไปดูอาทิตย์ตก ยอดเขาเจดีย์ ไม่ไกลหรอก แล้วกลับมากินข้าวเย็น (1) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

 วันสอง   เขาภูกา-เขาพระแม่ย่า-เขานารายณ์   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงสุโขทัย  B / L / D
  ตื่นขึ้นมากับอากาศหนาวๆ บน เขาหลวงสุโขทัย ใครไม่ตื่นก็ไม่ต้องตื่นนอนยาวๆ ไปเลย แบบมาพักผ่อนจริงๆ ว่ากันไป เดินขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้น ยอดเขานารายณ์  กับโขดหินสวยๆ ริมผา ยืนรับสายลมหนาวให้สะท้านกันไป แล้วกลับลงมากินข้าวเช้า (2) สายๆ เดินขึ้น ยอดเขาเจดีย์ เดินลัดเลาะสู่ ยอดเขาภูกา เดินต่อไป ยอดเขาพระแม่ย่า เก็บบรรยากาศสวยๆ ริมผา กินข้าวกลางวัน (3) จากนั้นเดินต่อไปเก็บบรรยากาศยามเย็นที่ ยอดเขานารายณ์  กับมาที่แค้มป์ กินข้าวเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

 วันสาม   เขาหลวงสุโขทัย-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงสุโขทัย  B
  เช้าๆ ท่ามกลางสายหมอกจิบกาแฟโอวัลตินร้อนๆ ใครจะขึ้นไปถ่ายซ่อมอาทิตย์ขึ้นที่ ยอดเขานารายณ์  อีกครั้งก็ไม่ว่ากัน กินข้าวเช้า (5) สายๆ ลงมาจาก เขาหลวงสุโขทัย ถึงที่ทำการฯ อาบน้ำ อาบท่า กินข้าวกลางวัน (อิสระ) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะกินข้าวเย็นระหว่างทาง (อิสระ)
  24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขาหลวงสุโขทัย
 
Join Trip Camping เขาหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,300.- บาท

Private Trip Camping เขาหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

ลักษณะทริปเขาหลวงสุโขทัย
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขา ชมความอลังกาลแห่งขุนเขา ที่อยู่บนเขาอีกชั้นหนึ่ง และทะเลหมอก
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวเขาหลวงสุโขทัย
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเองหรือจ้างลูกหาบแบกให้) สามารถเช่าได้ที่ อช. เต้นท์นอน 2-3 คน หลังละ 225.-บาท ถุงนอน 30.- บาท แผ่นรองนอน 20.- บาท
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าเขาหลวงสุโขทัย
  - สามารถเช่าเต้นท์นอน 2-3 คน 1 หลังราคา 225.-บาท ถูงนอน 30.- บาท แผ่นรองนอน 20.- บาท ได้ที่ อช. (ต่อคืน) โปรดแจ้งล่วงหน้า
- สามารถจ้างลูกหาบเพื่อแบกสัมภาระส่วนตัวขึ้นดอย กิโลละ 25.- บาท (ไป 25.- บาท กลับ 25.- บาท)
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ
***ผาหินอันตรายควรระวัง***
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน
เขาหลวงสุโขทัย


ติดต่อสอบถามรายละเอียด
:: โทร 087-070-1162 :: :: FB. Sompong Suwanmahosot :: :: Page. ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว ::
:: โปรแกรมทัวร์ต่างๆ
 www.bison2bi.com ::
Powered by   
ใบสน2ใบ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาหลวงสุโขทัย 3 วัน 2 คืน