ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวเขาน้ำค้าง

ขอนำท่านเดินป่าทางใต้ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน นอนเปลท่ามกลางป่าเขา
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาน้ำค้าง จ.ระนอง 2 วัน 1 คืน
"เขาน้ำค้าง จ.ระนอง"

เขาน้ำค้าง อีกหนึ่งขุนเขา แห่งป่าระนอง ที่ยังสมบูรณ์
การเดินทางไปเขาน้ำค้าง

วันเดินทาง
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ทิศใต้ จ.ระนอง
วันแรก
เช้าตรู่ระนอง ซื้อของเพิ่มเติม แล้วเดินทางไปยังจุดเดินเท้า วันนี้เดินไปบนผืนลำธารปีนๆ ป่ายๆ ประมาณบ่าย 2 ถึงจุดตั้งแค้มป์ เขาน้ำค้าง ขึ้นไปถ่ายวิว แล้วกลับลงมาพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสอง
หัวรุ่งขึ้นไปเก็บแสงตะวัน ทะเลหมอก สายๆ เก็บแค้มป์ แล้วเตรียมตัวเดินทางกลับ อำลา เขาน้ำค้าง กลับลงมากินข้าวที่ กะเปอร์ แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันสาม
02.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
   

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์เขาน้ำค้าง

 


ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขาน้ำค้าง
 
Join Trip Camping เขาน้ำค้าง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,900.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping เขาน้ำค้าง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียงและของกองกลาง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเขาน้ำค้าง
  เป็นการเดินป่าขึ้นชมทิวทัศน์ป่าระนองและทะเลหมอก
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าเขาน้ำค้าง
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน
- หมวก
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทาก
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาน้ำค้าง
  - เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- บนเขาไม่มีแหล่งน้ำ
- น้ำดื่มถือกันเองคนละประมาณ 2 ลิตร
- ห้องน้ำไม่มี
- ควรออกกำลังก่อนออกเดินทาง
- ใช้เวลาเดินประมาณ 4 ชม.
- หน้าฝนจะมีทาก
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ