ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน

ทริปเดียวเที่ยว 2 ดอย (3 วัน 2 คืน)
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล"

"ดอยกอมูเล" หรือ "ดอยกูมอเล" ดอยใหม่จากเพื่อนๆ ที่ไปเยือนแล้วไปรีวิวไว้ใน Pantip กับดอยงาม 360 องศา แล้วไปต่อกันที่ "ดอยพุ่ยโค" ดอยงามอีกดอยที่ "สบเมย"
รายละเอียดการเดินทางไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและ
ดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – จ.แม่ฮ่องสอน
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล"

 
 วันแรก   แม่ลาน้อย-ดอยกอมูเล-ดอยกูมอเล   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน B/L/D
เช้าถึง "แม่สะเรียง" แล้วไปยังหมู่บ้านนัดคนนำทาง ขึ้นรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า แล้วไปแค้มป์กันบน "ดอยกอมูเล" หรือ "ดอยกูมอเล" กับวิวสวยๆ 360 องศา ถ่ายภาพแสงตะวันยามเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล"

 วันสอง   ดอยกอมูเล-ดอยพุ่ยโค    อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน B/L
ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย พร้อมสายหมอกไหลเอื่อยๆ นั่งรอคอยแสงตะวันจับขอบฟ้าเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สายๆ เก็บแค้มป์อำลา "ดอยกอมูเล" หรือ "ดอยกูมอเล" เดินลงมายังจุดนัดรถมารับ แล้วเดินทางต่อไปที่สบเมย เปลี่ยนเป็นรถกระบะขึ้นดอย "ดอยพุ่ยโค" ถึงแค้มป์ เดินถ่ายภาพวิวสวยๆ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล"

 วันสาม   ดอยพุ่ยโค-กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน B/L
เช้าๆ ถ่ายภาพตะวันขึ้นกับทะเลหมอก สายๆ เก็บแค้มป์อำลา "ดอยพุ่ยโค"แล้วเดินลงมายังจุดนัดรถมารับ อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเดินทางกลับกรุงเทพ จบทริป "ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค" ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่านทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค"

ค่าบริการทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค
 
Join Trip Camping ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท

Private Trip Camping ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค"

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค
  ไปเดินป่าสูดกลิ่นไอธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น ถ่ายรูปวิวสวยๆ ลุ้นทะเลหมอก
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- ถุงกันทาก
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- หมวก
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป

* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค
  - ถ้าต้องการลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวกรุณาแจ้งล่วงหน้า ซึ่งค่าลูกหาบคนละ 1,000.- บาท แบกทั้งไปและกลับ แบกได้ประมาณ 20 กก.
- ดอยกูมอเล ระยะทางเดินประมาณ 4 กิโล ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 3 ชม. วันกลับเดินลงประมาณ 2 ชม.
- ดอยพุ่ยโค ระยะทางเดินประมาณ 840 เมตร ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 1 ชม.
- พืชบนดอยควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- บนยอดดอยไม่มีแหล่งน้ำควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ไม่ทิ้งขยะบนดอย
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณา inbox สลิปใบโอนเงิน และข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเลและดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค"


** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ