ทัวร์ทริปท่องเที่ยวลาวใต้-น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง- มหานทีสี่พันดอน-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ปั่นจักรยานชมวิถีชนบทริมฝั่งแม่น้ำโขงคอนคอน-ดอนเดด-เล่นซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี

ชมความยิ่งใหญมหานทีสี่พันดอนแห่งลำน้ำโขง
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
(ใช้ "พาสปอร์ต" อย่างเดียว)
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

น้ำตกคอนพะเพ็ง (ลาว: ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ) (Khone-Phapheng-Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน น้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร จัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่าง น้ำตกคอนพะเพ็ง แขวงจำปาสัก ประเทศลาว ห่างจากปากเซ ประมาณ 150 กม. คำว่า "คอน" หมายถึง "แก่ง" หรือ "เกาะ" คำว่า "พะเพ็ง" หมายถึง "พระจันทร์วันเพ็ญ" รวมกันแล้วมีความหมายว่า "แก่งพระจันทร์วันเพ็ญหรือเกาะพระจันทร์วันเพ็ญ"
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

น้ำตกหลี่ผีหรือตาดสมพะมิตร (Li Phi Waterfall | Somphamit Waterfall) เกิดจากพื้นของแม่น้ำโขงยุบตัวลงเป็นหลุมและเกิดเป็นหน้าผาสูงประมาณ 15-20 เมตร ทำให้สายน้ำที่ไหลตกลงมากลายเป็นกระแสน้ำเชี่ยวกราก น้ำตกหลี่ผี คำว่า "หลี่" เป็นเครื่องมือจับปลาของชาวลาว คำว่า "ผี" ก็คือ "ศพ" ของคนที่ตกน้ำตายจากแม่น้ำโขงไหลมาติดกับหลี่ของชาวบ้านที่หาปลา จึงเรียกกันมาว่า "หลี่ผี" ตั้งอยู่ "ดอนคอน" เป็นเกาะเล็กๆ หนึ่งใน "มหานทีสี่พันดอน"

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9, 18 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

การเดินทางไปน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.อุบลราชธานี

19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ถึงเวลาประมาณ 6 โมงเช้า

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

 วันแรก   หลี่ผี-คอนพะเพ็ง    

6.00 น. เช้าด่านช่องเม็ก แล้วเดินทางผ่าน "ด่านไทย-ลาว" ตามขั้นตอน แล้วไปนั่ง "รถตู้" ต่อไปยัง "น้ำตกคอนพะเพ็ง" นั่งรถประมาณ 3 ชม. ถึงคอนพะเพ็ง ชมความยิ่งใหญ่แห่งน้ำตกคอนพะเพ็ง เก็บบรรยากาศกันให้จุใจกับความยิ่งใหญ่ของสายน้ำ ได้เวลานั่งรถตู้มาส่งยัง "บ้านนากะสัง" ช่วงนี้เราจะ "ล่องเรือ" ชมเกาะแก่งต่างๆ กลางลำน้ำโขงที่แตกแยกเป็นคุ้งน้ำหลายสายจนได้สมญานาม "มหานทีสี่พันดอน" มาขึ้นบกกันที่ "ดอนคอน" เข้าที่พัก "เก็ตเฮ้าส์" ริมฝั่งแม่น้ำโขงนำสัมภาระเข้าเก็บ อากาศร้อนๆ เรามาโดดน้ำดำผุดดำว่ายกันให้ฉ่ำปอด ค่ำคืนเดินเล่นหาร้านชิลๆ นั่งกินบรรยากาศริมน้ำโขงจิบเบยลาวให้กลิ้งตกน้ำกันไปเลย...พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

 วันสอง   หลี่ผี-คอนพะเพ็ง    

เช้าๆ กับสายน้ำอันอ้อยอิ่งเหมือนเวลามันเดินเชื่องช้า สายๆ เราจะ "ปั่นจักรยาน" ชมวิถีชาวบ้านจาก "ดอนคอน" ข้าม "สะพาน" ประวัติศาสตร์ที่เชื่อม ดอนเดดกับดอนคอน ชม "หัวรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์" ยุคสงครามเฟื่องฟูโน่น ผ่านนาข้าวชนบทฝูงวัวฝูงควายไปยัง "น้ำตกหลี่ผี" ชมแม่น้ำสายเดือดที่ไหลลงสู่เกาะแก่งอันประการตา ใครจะเล่นกิจกรรม "ซิปไลน์-สะพานแขวน" ท้าทายสายน้ำเดือดก็สุดตื่นเต้น (จ่ายค่าซิปไลน์, สะพานแขวน, โดรนถ่ายคลิปกันเอง) เพลิดเพลินกับกิจกรรมและถ่ายรูปเสร็จ เราปั่นจักรยานกลับที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะต่อด้วยกิจกรรมจากเมื่อคืนที่ค้างคาใจกันอยู่...

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

 วันสาม   หลี่ผี-คอนพะเพ็ง    

เช้าๆ ไม่อยากตื่นเหมือนจะขี้เกียจๆ สายๆ อำลาบ้านดอนเดด-ดอนคอน เดินทางกลับ แวะ "ปากเซ" ซื้อของฝากติดไม้ติดมือ แล้วมาทำเรื่องผ่านแดน "ด่านวังเต่า" (ด่านไทย-ช่องเม็ก) เดินทางกลับกรุงเทพฯ

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

    ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ

24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน
 
ผู้ใหญ่ >> 6,500.- บาท

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ลาว บ้านนากะสัง)
- ค่าเรือข้ามไป-กลับดอนคอน
- ค่าเข้าน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง
- ค่าข้ามสะพานระหว่างดอนเดดกับดอนคอน
- ค่ารถจักรยานวันที่สองปั่นไปน้ำตกหลี่ผี
- ค่าที่พัก "ดอนดอน" 2 วัน
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าอาหารตลอดทริป
- ค่าเล่นกิจกรรมโหนซิปไลน์ , สะพานแขวน, ค่าโดรนถ่ายคลิป
- ค่าผ่านแดนเข้าและออกด่าน ตม.ลาว คนละ 200.- บาท (ไป 100.- กลับ 100.-) ราคาอาจเปลี่ยนแปลงแล้วแต่อารมณ์ลาว!!!
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

ลักษณะทริปน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน
  ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ "ลำน้ำโขง" ที่ทิ้งตัวลงสู่โขดหินผาด้านล่างสุดจะบรรยายถึงความงดงามของธรรมชาติที่ "คอนพะเพ็ง" และ "หลี่ผี รวมทั้งเกาะแก่งกลางผืนน้ำจนขนานนามว่า "สี่พันดอน" และเล่น "ซิปไลน์ Zipline" น้ำตกหลี่ผี
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน
 

- พาสปอร์ต เหลือระยะเวลาเกิน 6 เดือน
- หมวกกันแดดหรือร่ม
- ไฟฉาย
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- เสื้อกันฝน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน
  - ค่าซิปไลน์ 1,260.- บาท
- ค่าสะพานแขวน 220.- บาท
- ค่าใช้โดรนถ่ายคลิป 260.- บาท
- แลกเงินกีบจะประหยัดกว่านิดหน่อย
- กลางวันร้อนควรมีหมวกปีกกว้างหรือร่ม
- ควรว่ายน้ำเป็น
- ควรระวังหินลื่นและสายน้ำที่เชี่ยวกาจ
- ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ด่านช่องเม็กปิด 20.00 น.
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 3,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันและส่งรายชื่อตำรวจท่องเที่ยวลาว)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 177-2-53962-9 ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน"