ทัวร์ทริปท่องเที่ยวลาวใต้-น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง- มหานทีสี่พันดอน-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ปั่นจักรยานชมวิถีชนบทริมฝั่งแม่น้ำโขงคอนคอน-ดอนเดด-เล่นซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-ปราสาทหินวัดพู

ชมความยิ่งใหญมหานทีสี่พันดอนแห่งลำน้ำโขง
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
(ใช้ "พาสปอร์ต" อย่างเดียว)
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

น้ำตกคอนพะเพ็ง (ลาว: ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ) (Khone-Phapheng-Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน น้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร จัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่าง น้ำตกคอนพะเพ็ง แขวงจำปาสัก ประเทศลาว ห่างจากปากเซ ประมาณ 150 กม. คำว่า "คอน" หมายถึง "แก่ง" หรือ "เกาะ" คำว่า "พะเพ็ง" หมายถึง "พระจันทร์วันเพ็ญ" รวมกันแล้วมีความหมายว่า "แก่งพระจันทร์วันเพ็ญหรือเกาะพระจันทร์วันเพ็ญ"
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

น้ำตกหลี่ผีหรือตาดสมพะมิตร (Li Phi Waterfall | Somphamit Waterfall) เกิดจากพื้นของแม่น้ำโขงยุบตัวลงเป็นหลุมและเกิดเป็นหน้าผาสูงประมาณ 15-20 เมตร ทำให้สายน้ำที่ไหลตกลงมากลายเป็นกระแสน้ำเชี่ยวกราก น้ำตกหลี่ผี คำว่า "หลี่" เป็นเครื่องมือจับปลาของชาวลาว คำว่า "ผี" ก็คือ "ศพ" ของคนที่ตกน้ำตายจากแม่น้ำโขงไหลมาติดกับหลี่ของชาวบ้านที่หาปลา จึงเรียกกันมาว่า "หลี่ผี" ตั้งอยู่ "ดอนคอน" เป็นเกาะเล็กๆ หนึ่งใน "มหานทีสี่พันดอน"
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

"ปราสาทหินวัดพู" (ลาว: ວັດພູ, ออกเสียง: [wāt pʰúː]) เป็นโบราณสถานในประเทศลาว ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว เป็นโบสถ์พราหมณ์ที่สร้างถวายพระศิวะ ตั้งอยู่บนเนินเขาภูหรือเรียกกันว่าภูเก้า ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาศักดิ์ประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 11 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9, 18 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

การเดินทางไปน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.อุบลราชธานี
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ถึงเวลาประมาณ 6 โมงเช้า
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

 วันแรก   หลี่ผี-คอนพะเพ็ง   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู-สปป.ลาว 

6.00 น. เช้าด่านช่องเม็ก รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) แล้วเดินทางผ่าน "ด่านไทย-ลาว" ตามขั้นตอน แล้วไปนั่ง "รถตู้" ต่อไปยัง "น้ำตกคอนพะเพ็ง" นั่งรถประมาณ 3 ชม. ถึงคอนพะเพ็ง รับประทานอาหารกลางวัน (1) หลังอาหารชมความยิ่งใหญ่แห่งน้ำตกคอนพะเพ็ง เก็บบรรยากาศกันให้จุใจกับความยิ่งใหญ่ของสายน้ำ ได้เวลานั่งรถตู้มาส่งยัง "บ้านนากะสัง" ช่วงนี้เราจะ "ล่องเรือ" ชมเกาะแก่งต่างๆ กลางลำน้ำโขงที่แตกแยกเป็นคุ้งน้ำหลายสายจนได้สมญานาม "มหานทีสี่พันดอน" มาขึ้นบกกันที่ "ดอนคอน" เข้าที่พัก "เก็ตเฮ้าส์" ริมฝั่งแม่น้ำโขงนำสัมภาระเข้าเก็บ อากาศร้อนๆ เรามาโดดน้ำดำผุดดำว่ายกันให้ฉ่ำปอด รับประทานอาหารเย็น (2) ค่ำคืนเดินเล่นหาร้านชิลๆ นั่งกินบรรยากาศริมน้ำโขงจิบเบยลาวให้กลิ้งตกน้ำกันไปเลย...พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

 วันสอง   หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-วัดพู   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู 
เช้าๆ กับสายน้ำอันอ้อยอิ่งเหมือนเวลามันเดินเชื่องช้า รับประทานอาหารเช้า (3) สายๆ เราจะ "ปั่นจักรยาน" ชมวิถีชาวบ้านจาก "ดอนคอน" ข้าม "สะพาน" ประวัติศาสตร์ที่เชื่อม ดอนเดดกับดอนคอน ชม "หัวรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์" ยุคสงครามเฟื่องฟูโน่น ผ่านนาข้าวชนบทฝูงวัวฝูงควายไปยัง "น้ำตกหลี่ผี" ชมแม่น้ำสายเดือดที่ไหลลงสู่เกาะแก่งอันประการตา ใครจะเล่น "ซิปไลน์" ท้าทายสายน้ำเดือดก็สุดตื่นเต้น (จ่ายค่าซิปไลน์กันเอง) รับประทานอาหารกลางวัน (4) หลังอาหารปั่นจักรยานกลับมาที่พัก รับประทานอาหารเย็น (5) พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะต่อด้วยกิจกรรมจากเมื่อคืนที่ค้างคาใจกันอยู่...
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

 วันสาม   หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ประสาทหินวัดพู   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู-จำปาสัก-สปป.ลาว 
เช้าๆ ไม่อยากตื่นเหมือนอาการแฮ้งค์ๆ รับประทานอาหารเช้า (6) สายๆ อำลาบ้านดอนเดดดอนคอนนั่้งเรือกับไปบ้านนากะสัง นั่งรถไปปากเซ รับประทานอาหารกลางวัน (7) หลังอาหารเราจะไปชม "ประสาทหินวัดพู" อันเป็นมรดกโลก ได้เวลาเดินทางกลับมาทำเรื่องผ่านแดน "ด่านวังเต่า" (ด่านไทย-ช่องเม็ก) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

    ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ
24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู
 
ผู้ใหญ่ >> 7,490.- บาท
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ลาว บ้านนากะสัง)
- ค่าเรือข้ามไป-กลับดอนคอน
- ค่าเข้าน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู
- ค่าข้ามสะพานระหว่างดอนเดดกับดอนคอน
- ค่ารถจักรยานวันที่สองปั่นไปน้ำตกหลี่ผี
- ค่าที่พัก "ดอนดอน" 2 วัน
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าเล่นกิจกรรมโหนซิปไลน์ คนละ 1,100.- บาท (6 เส้น)
- ค่าผ่านแดนเข้าและออกด่าน ตม.ลาว คนละ 200.- บาท (ไป 100.- กลับ 100.-) ราคาอาจเปลี่ยนแปลงแล้วแต่อารมณ์ลาว!!!
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

ลักษณะทริปน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู
  ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ "ลำน้ำโขง" ที่ทิ้งตัวลงสู่โขดหินผาด้านล่างสุดจะบรรยายถึงความงดงามของธรรมชาติที่ "คอนพะเพ็ง" และ "หลี่ผี รวมทั้งเกาะแก่งกลางผืนน้ำจนขนานนามว่า "สี่พันดอน" จากนั้นชมความยิ่งใหญ่ของ "ปราสาทหินวัดพู" ซึ่งประกาศเป็นมรดกโลก และ เล่น "ซิปไลน์ Zipline" น้ำตกหลี่ผี
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู
 

- พาสปอร์ต เหลือระยะเวลาเกิน 6 เดือน
- หมวกกันแดดหรือร่ม
- ไฟฉาย
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- เสื้อกันฝน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู
  - ควรว่ายน้ำเป็น
- ควรระวังหินลื่นและสายน้ำที่เชี่ยวกาจ
- อากาศหนาวเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ด่านช่องเม็กปิด 20.00 น.
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 3,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันและส่งรายชื่อตำรวจท่องเที่ยวลาว)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 177-2-53962-9 ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริป
น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-มหานทีสี่พันดอน-คอนคอน-ดอนเดด-ซิปไลน์น้ำตกหลี่ผี-แม่น้ำโขง 
จำปาสัก สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง-มหานทีสี่พันดอน-ปราสาทหินวัดพู"