ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดสักการะ ตาดนางนี สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน

ชมความยิ่งใหญ่อลังการน้ำตกยักษ์บนเส้นทางแห่งสายน้ำป่าดงหัวสาวที่ราบสูงโบโลเวน สปป.ลาว
3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาประเทศเพื่อนบ้าน
ทริปตามรอยผู้บุกเบิกบ้านหนองหลวง "กัณฑ์ คนแบกเป้"
(กรณีไม่มี "พาสปอร์ต" ใช้ "ใบผ่านแดน" ได้)
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
 ตาดนางนี ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดนางนี ตาดสักการะ"

การเดินทางไปตาดนางนี ตาดสักการะ
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.อุบลราชธานี
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ถึงเวลาประมาณ 6 โมงเช้า
 
 วันแรก   ตาดนางนี ตาดสักการะ    อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดนางนี ตาดสักการะ สักการะ ลาว D
เช้าด่านช่องเม็ก รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (จ่ายกันเอง) แล้วเดินทางผ่าน "ด่านไทย-ลาว" ตามขั้นตอน แล้วไปนั่ง "รถตู้" ต่อไปยัง "บ้านหนองหลวง" รับประทานอาหารกลางวัน เปลี่ยนเป็น "รถอีแต๊ก" ไปส่งที่ "ตาดสักการะ" คืนนี้เราจะแค้มป์กันที่หัวน้ำตก รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสอง   ตาดสักการะ-ตาดนางนี   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดนางนี ตาดสักการะ สักการะ ลาว B/L/D
เช้ากาแฟโอวัลตินเคล้าสายหมอกรับประทานอาหารเช้า (2) เช้านี้นั่ง "รถอีแต๊ก" ไปส่งยังจุดเดินเท้าเข้า "ตาดนางนี" ถึงตัวน้ำตกเดินเก็บบรรยากาศตาดยักษ์ให้จุใจ รับประทานอาหารกลางวัน (3) ได้เวลาเดินกลับมาขึ้นรถอีแต๊กแล้วมาแค้มป์กันที่เดิม รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสาม   ตาดสักการะ-ช่องเม็ก   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดนางนี ตาดสักการะ สักการะ ลาว B
เช้ากับบรรยากาศหนาวๆ รับประทานอาหารเช้า (5) สายๆ ลงไปถ่ายรูป "ตาดสักการะ" ได้เวลากลับมาเก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับไป "บ้านหนองหลวง" รับประทานอาหารกลางวัน (จ่ายกันเอง) อาบน้ำอาบท่าเดินทางกลับไป "ด่านวังเต่า" (ด่านไทย-ช่องเม็ก) มาทำเรื่องผ่านด่าน รับประทานอาหารเย็น (จ่ายกันเอง) แล้วนั่งรถกลับกรุงเทพฯ
 
 วันสี่   กรุงเทพฯ
5.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
   
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ตาดสักการะ ตาดนางนี
 
Join Trip Camping ตาดนางนี ตาดสักการะ
ผู้ใหญ่ >> 4,900.- บาท
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ไป-กลับ
- ค่ารถอีแต๊ก
- ค่าเข้าป่า
- ค่าเข้าป่าสงวน
- ค่าตำรวจท่องเที่ยวลาว
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าเข้าด่าน ตม.ลาว คนละ 100.- บาท (ไป 100.- กลับ 100.-) ราคาแล้วแต่อารมณ์เค้า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปตาดนางนี ตาดสักการะ
  เป็นการชื่นชมธรรมชาติสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการแห่งสายน้ำตกยักษ์ของประเทศเพื่อนบ้านที่ตาดนางนี ตาดสักการะ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวตาดนางนี ตาดสักการะ
  - ไม่มีพาสปอตสามารถเขียนใบผ่านแดนได้
(กรณีเขียน "ใบผ่านแดน" กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประชาชน)
- พาสปอร์ต เหลือระยะเวลาเกิน 6 เดือน
(กรณีมี "พาสปอร์ต" กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเลขที่พาสสปอร์ต)
- เต้นท์หรือเปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- เสื้อกันฝน

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวตาดนางนี ตาดสักการะ
  - ควรระวังหินลื่นและสายน้ำที่เชี่ยวกาจ
- ด่านช่องเม็กปิด 20.00 น.
- เต้นท์และเปลควรกางให้กันฝนกันน้ำเพราะเป็นช่วงฤดูฝน
- อากาศหนาวเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันและส่งรายชื่อตำรวจท่องเที่ยวลาว)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 177-2-53962-9 ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ