ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวตาดม่วน สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน

ชมความยิ่งใหญ่อลังการน้ำตกยักษ์บนเส้นทางแห่งสายน้ำป่าดงหัวสาวที่ราบสูงโบโลเวน สปป.ลาว
3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาประเทศเพื่อนบ้าน
ทริปตามรอยผู้บุกเบิกบ้านหนองหลวง "กัณฑ์ คนแบกเป้"
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
 ตาดม่วน ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดม่วน "

การเดินทางไปตาดม่วน
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.อุบลราชธานี
19.00 น. ออกเดินทางจาก สถานีขนส่งหมอชิต จากกรุงเทพฯ ไป ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ถึงเวลาประมาณ 7 โมงเช้า
 
 วันแรก   ตาดม่วน    อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดม่วน ลาว D
เช้าด่านช่องเม็ก รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (จ่ายกันเอง) แล้วเดินทางผ่าน "ด่านไทย-ลาว" ตามขั้นตอน แล้วไปนั่ง "รถสองแถว" ที่เตรียมให้มารับไปยังหมู่บ้าน รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนั่งรถอีแต๊กไปส่งยังจุดตั้งแค้มป์ รุ่งขึ้นค่อยลงไปน้ำตกยักษ์ "ตาดม่วน" กัน รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสอง   ตาดม่วน    อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดม่วน  สักการะ ลาว B/L/D
เช้ากาแฟโอวัลติน รับประทานอาหารเช้า (2) จากนั้นลงไปถ่ายรูปอลังการน้ำตกยักษ์ "ตาดม่วน" รับประทานอาหารกลางวัน (3) ได้เวลากลับขึ้นมาที่แค้มป์เดิม รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสาม   ตาดม่วน- ช่องเม็ก   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดม่วน  สักการะ ลาว B
เช้ากับบรรยากาศหนาวๆ รับประทานอาหารเช้า (5) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางเข้าหมู่บ้าน รับประทานอาหารกลางวัน (จ่ายกันเอง) บ่ายมาทำเรื่องผ่านด่าน "ด่านวังเต่า" (ด่านไทย-ช่องเม็ก) รับประทานอาหารเย็น (จ่ายกันเอง) แล้วนั่งรถกลับกรุงเทพฯ
 
 วันสี่   กรุงเทพฯ
6.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
 
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ตาดม่วน
 
Join Trip Camping ตาดม่วน
ผู้ใหญ่ >> 5,600.- บาท
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถทัวร์ไป-กลับ
- ค่ารถสองแถวไป-กลับ
- ค่ารถอีแต๊ก
- ค่าเข้าป่า
- ค่าเข้าป่าสงวน
- ค่าตำรวจท่องเที่ยวลาว
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าเข้าด่าน ตม.ลาว คนละ 100.- บาท (ไป 100.- กลับ 100.-)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปตาดม่วน สักการะ
  เป็นการชื่นชมธรรมชาติสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการแห่งสายน้ำตกยักษ์ของประเทศเพื่อนบ้านที่ตาดม่วน สักการะ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวตาดม่วน
  - พาสปอร์ต เหลือระยะเวลาเกิน 6 เดือน
- เต้นท์หรือเปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- เสื้อกันฝน
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวตาดม่วน
  - ควรระวังหินลื่นและสายน้ำที่เชี่ยวกาจ
- ด่านช่องเม็กปิด 20.00 น.
- เต้นท์และเปลควรกางให้กันฝนกันน้ำเพราะเป็นช่วงฤดูฝน
- อากาศหนาวเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันและส่งรายชื่อตำรวจท่องเที่ยวลาว)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 177-2-53962-9 ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ