ทัวร์เดินป่าทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก

เส้นทางแห่งสายน้ำและป่าเขา
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน
*** ใบรับรองการได้รับวัคซีนเข็ม 2 หมอพร้อม***
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"


รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.เพชรบุรี ถึงเร็วนอนสักงีบ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"
 วันแรก   เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก   อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก D
เช้าออกไปกินข้าวเช้าและเตรียมอาหารเที่ยง (อิสระ) แล้วนั่งกระบะไปส่งทางเดินๆ เลาะลำธารประมาณ 4 กม. ตั้งแค้มป์ริมน้ำ แล้วเดินตัวเปล่าขึ้นไปถ่ายรูปบน แท่งหินเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก แล้วกลับมากินข้าวเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"
 วันสอง   เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก    อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก B/L/D
เช้าเล่นน้ำ กินข้าวเช้า (2) เก็บแค้มป์เดินกลับทางเดิม ก่อนถึงจุดเริ่มเดินวันแรก แยกซ้ายเดินเลาะลำธารไปตั้งแค้มป์กันที่ วังไม้ลวก กินข้าวเที่ยง (3) ช่วงบ่ายเล่นน้ำถ่ายรูปบริเวณแค้มป์ กินข้าวเย็น (4) มืดค่ำใครนอนก็นอนใครไม่นอนก็ตั้งวงสนทนา
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"
 วันสาม   เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก    อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก B
กินข้าวเช้า (5) สายๆ เก็บแค้มป์เดินกลับทางเดิม ขึ้นรถมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า กินข้าวเที่ยงและเย็น (อิสระ) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 7 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"
ค่าบริการทัวร์เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
 
Join Trip Camping เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,600.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 7 ท่าน >> 14-16 ท่าน

Private Trip Camping เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 7 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"
ลักษณะทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
  เป็นการเดินป่าเลาะลำธารชมพืชพันธุ์ไม้สองข้างทางป่าเขาและถ่ายรูปแท่งหินล้งผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
  - นักท่องเที่ยวควรมีประกันอุบัติเหตุครอบคลุมของตัวเอง
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน หรือเปล (แบกกันเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ถุงกันทาก (มีน้อยแทบไม่เจอ)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
 

- วันแรกเดินประมาณ 4 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ขึ้นจุดชมวิวประมาณ 1 กม. ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 ชม.
- วันสองเดินประมาณ 4.5 กม.
- นั่งรถกระบะ 1 ชม.
- หินสูงชันเดินด้วยความระมัดระวัง
- ฤดูฝนเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
5. ยืนยันการจองก่อนออกเดินทาง 1 เดือน เพราะต้องแจ้งรายชื่อ และโทรจองกับทางเขตฯ ซึ่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นดอยครับ

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้งผ้า-วังไม้ลวก
"เขาล้งผ้า-วังไม้ลวก"