ทัวร์เดินป่าทริปเมืองคอง-ล่องแพ-ทะเลหมอกเด่นทีวี

.....
แค้มป์ปิ้งสบายๆ 2 วัน 1 คืน
*** ใบรับรองการได้รับวัคซีนเข็ม 2 หมอพร้อม***
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี
"เมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี"
รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวเมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–เมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ เมืองคอง
 
 วันแรก   เมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี   อาหารทัวร์เดินป่าเมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี D
กินข้าวเช้าและเตรียมอาหารเที่ยง (อิสระ) ที่ เชียงดาว แล้วนั่งรถไปต่อที่เมืองคอง ถึงที่พัก ตั้งแค้มป์ริมน้ำคอง ช่วงบ่ายนั่งรถกระบะไปหมู่บ้านเตรียม ล่องแพไม้ไผ่ แล้วกลับกันมากินข้าวเย็น (1)
 
 วันสอง   เมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี    อาหารทัวร์เดินป่าเมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี B
เช้ารถกระบะมารับขึ้นไป ชมทะเลหมอกที่เด่นทีวี แล้วกลับมากินข้าวเช้า (2) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะกินข้าวเที่ยงและเย็น (อิสระ)
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
 
 
ค่าบริการทัวร์เมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี
 
Join Trip Camping เมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,000.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping เมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าแพ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี
  เป็นแค้มป์ปิ้งริมน้ำคองสัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นห่างไกลได้เล่นน้ำถ่อแพไม้ไผ่ได้ชมทะเลหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์เมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี
  - รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเมืองคอง-ล่องแพไม้ไผ่-ทะเลหมอกดอยเด่นทีวี
  - ล่องแพไม้ไผ่ประมาณ 1-2 ชม.
- นั่งรถกระบะไปชมทะเลหมอกประมาณ 10 กม. ทางลูกรัง
- ควรว่ายน้ำเป็น
- ฤดูฝนเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ห้องน้ำรวม
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ