ทัวร์ดอยม่อนจอง

ดินแดนแห่ง "ม้าเทวดา" ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน ท่ามกลางขุนเขาโตรกผาตระหง่าน
***หมายเหตุ***
สมาชิกต้องจองทริปกับทางเราล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมกับส่ง
1. ส่งสำเนาบัตรประชาชน 2. หลักฐานการฉีดวัคซีน
ซึ่งทางเราจะรวบรวมรายชื่อสมาชิกทั้งคณะส่งให้เขตฯ เพื่อจะได้ทันรอบถัดไปไม่งั้นทางเราจะจองไม่ทัน

********
เดี๋ยวนี้ทางเขตฯ เข้ามาจัดการ แล้วจะประกาศให้ทราบเดือนถัดไป สามารถเข้าไปดูการบริหารจัดการของเค้าได้ที่
"เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่"


ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยม่อนจอง
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

ดอยม่อนจอง กับบรรยากาศสุดอลังการงานสร้าง ที่ธรรมชาติบรรจงสรรค์สร้างแต่งแต้มความมหึมาแห่งขุนดอยสลับซับซ้อนและทุ่งหญ้าสุดลูกหูลูกตา และเป็นจุดชม พระอาทิตย์ขึ้นและตก ที่สวยงาม กุหลาบพันปี ช่วยทำให้ความแข็งแกร่งแห่งชะง่อนผาดูอ่อนโยนขึ้นเชียว ส่วนบน "หัวสิงห์" ตั้งเด่นเอาหัวค้ำฟ้าไว้ ช่างน่าเกรงขามจริงๆ

การเดินทางไป ดอยม่อนจอง

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

 วันแรก   อ.อมก๋อย – มูเซอ – ดอยม่อนจอง    อาหารทัวร์เดินป่าดอยม่อนจอง  L/D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.อมก๋อย อำเภอเล็กๆ ที่ขึ้นชื่อเรื่อง "ช้างไถนา" ว่ากันไป รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) หลังอาหารแวะซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม แล้วขึ้นรถไปส่งยัง "หน่วยฯ มูเซอ" ลงทะเบียนและติดต่อ คนนำทางและลูกหาบ พร้อมกับเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดเดินป่าที่นี่เลย แล้วขึ้นรถ 4x4 ประมาณ 1 ชม. จนสิ้นสุดที่จุดเดินเท้า รับประทานอาหารกลางวัน (1) หลังอาหารออกเดินเท้าขึ้นดอย เป็นการเดินขึ้นเนิน จากนั้นก็พบกับขุนเขาและทุ่งหญ้า พร้อมกับอากาศอันสดชื่นหายเหนื่อย (ระยะทางประมาณ 5 กม.)ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3 ชม. แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคน ระหว่างทางสามารถชมกล้วยไม้ป่าที่จะมีให้เห็นกันปะปลาย เช่น รองเท้านารีอินทนนท์ ถึงจุดตั้งแค้มป์บน ดอยม่อนจอง นำท่านชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามบนสันดอยกับสายลมหนาวๆ ขอบอกว่าหนาวจริงๆ รับประทานอาหารเย็น (2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็น
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

 วันสอง   ดอยหัวสิงห์ - ดอยม่อนจอง – กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์เดินป่าดอยม่อนจอง B/L
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่หนาวเย็น บางคนไม่อยากลุก ไม่อยากออกจากเต้นท์ ไม่อยากออกจากถุงนอน พลานไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นเลย 5555 ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สัน ดอยหัวสิงห์ เก็บบรรยากาศจนได้เวลาก็เดินกับมาที่แค้มป์ ระหว่างทางก็เก็บบรรยากาศชะง่อนผากันไปเรื่อยๆ ผ่านดง ดอกกุหลาบพันปี รับประทานอาหารเช้า (3) หลังอาหารช่วยกันเก็บแค้มป์ เดินลงจากดอยม่อนจอง (ใช้เวลาเดินลงประมาณ 2 ชม.) แล้วนั่งรถ 4x4 กลับหน่วยฯ มูเซอ อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) ณ "หมู่บ้านมูเซอดำ" หลังอาหารอำลาอมก๋อย รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) หลังอาหารเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

 วันสาม   
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"


โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยม่อนจอง
 
Join Trip Camping ดอยม่อนจอง จ.เชียงใหม่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,000.- บาท

Private Trip Camping ดอยม่อนจอง จ.เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยม่อนจอง
  เป็นการเดินป่า ชมโตรกผาตระหง่านอลังการ และทุ่งหญ้าบนดอยสูง
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าดอยม่อนจอง
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยม่อนจอง
  - ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- บนยอดดอยมีแหล่งน้ำเล็กๆ ใช้ดื่มและปรุงอาหารได้
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ห้องน้ำมีเป็นแบบส้วมซึม
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ