ทัวร์ดอยม่อนจอง 3 วัน 2 คืน

ดินแดนแห่ง "ม้าเทวดา" ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางขุนเขาโตรกผาตระหง่าน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยม่อนจอง 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

ดอยม่อนจอง กับบรรยากาศสุดอลังกาลงานสร้าง ที่ธรรมชาติบรรจงสรรค์สร้างแต่งแต้มความมหึมาแห่งขุนดอยสลับซับซ้อนและทุ่งหญ้าสุดลูกหูลูกตา และเป็นจุดชม พระอาทิตย์ขึ้นและตก ที่สวยงาม กุหลาบพันปี ช่วยทำให้ความแข็งแกร่งแห่งชะง่อนผาดูอ่อนโยนขึ้นเชียว ส่วนบน "หัวสิงห์" ตั้งเด่นเอาหัวค้ำฟ้าไว้ ช่างน่าเกรงขามจริงๆ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

การเดินทางไปดอยม่อนจอง

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

 วันแรก   อ.อมก๋อย – มูเซอ – ดอยม่อนจอง    อาหารทัวร์เดินป่าดอยม่อนจอง D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.อมก๋อย อำเภอเล็กๆ ที่ขึ้นชื่อเรื่อง "ช้างไถนา" ว่ากันไป รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารแวะซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม แล้วขึ้นรถไปส่งยัง "หน่วยฯ มูเซอ" ลงทะเบียนและติดต่อ คนนำทางและลูกหาบ พร้อมกับเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดเดินป่าที่นี่เลย แล้วขึ้นรถ 4x4 ประมาณ 1 ชม. จนสิ้นสุดที่จุดเดินเท้า รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารออกเดินเท้าขึ้นดอย เป็นการเดินขึ้นเนิน จากนั้นก็พบกับขุนเขาและทุ่งหญ้า พร้อมกับอากาศอันสดชื่นหายเหนื่อย (ระยะทางประมาณ 5 กม.)ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3 ชม. แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคน ระหว่างทางสามารถชมกล้วยไม้ป่าที่จะมีให้เห็นกันปะปลาย เช่น รองเท้านารีอินทนนท์ ผ่าน "หินช่อ" แวะถ่ายรูปให้หายเหนื่อย แล้วเดินกันต่อผ่าน "สนามกอล์ฟช้าง" ซึ่งเป็นเนินเขาทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ แล้วเดินลงไปถึงจุดตั้งแค้มป์ บน "ดอยม่อนจอง" เย็นๆ นำท่านชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามบนสันดอยกับสายลมหนาวๆ ขอบอกว่าหนาวจริงๆ รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็น
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

 วันสอง   ดอยหัวสิงห์ - ดอยหัวสิงห์น้อย    อาหารทัวร์เดินป่าดอยม่อนจอง B/L/D
ตื่นขึ้นมากับอากาศเย็นยะเยือก เช้ามืดเดินขึ้นไปปลุกไข่แดงให้โผล่ขึ้นจากฟ้า และชมทะเลหมอกบนสันดอย ได้เวลาแล้วกลับมารับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เดินเก็บบรรยากาศโตรกผาตระหง่านกันไปตลอดเส้นทางกันเชียว แล้วมารับประทานอาหารเที่ยง (3)กันที่ "หัวสิงห์" กินที่อื่นก็ไม่ได้น๊ะต้องกินกันที่นี่ทุกทีไป อิ่มแล้วก็เดินเล่นเก็บบรรยากาศชะง่อนผากันไปเรื่อยๆ ผ่านดง "ดอกกุหลาบพันปี" ลงไป "หัวสิงห์น้อย" เดินลัดเลาะริมผาที่ทอดยาวสุดตา ได้เวลากลับมานั่งชมไข่แดงตกฟ้ากับอากาศหนาวสะท้าน รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

 วันสาม   ดอยม่อนจอง – กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์เดินป่าดอยม่อนจอง B
ชมไข่แดงอีกแระ วันนี้สบายๆ รับประทานอาหารเช้า (5) สายๆ อำลาดอยม่อนจองเดินทางกลับ มาแวะกินก๊วยเตี๋ยวกลางวัน (อิสระ) กันในหมู่บ้าน "มูเซอดำ" มาอาบน้ำ ปะแป้ง เปลี่ยนเป็นชุดนอนสวยๆ กลับบ้านกัน รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

 วันสี่   
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ดอยม่อนจอง


โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยม่อนจอง
 
Join Trip Camping ดอยม่อนจอง จ.เชียงใหม่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping ดอยม่อนจอง จ.เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยม่อนจอง
  เป็นการเดินป่า ชมโตรกผาตระหง่านอลังกาล และทุ่งหญ้าบนดอยสูง
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าดอยม่อนจอง
  - นักท่องเที่ยวควรมีประกันอุบัติเหตุครอบคลุมของตัวเอง
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยม่อนจอง
  - ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- บนยอดดอยมีแหล่งน้ำเล็กๆ ใช้ดื่มและปรุงอาหารได้
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ห้องน้ำมีเป็นแบบส้วมซึม
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอง อมก๋อย จ.เชียงใหม่"

การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม

** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ