ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยว "ม่อนปุยหมอก"

ชมทะเลหมอกบนยอดดอย จ.ตาก
นอนเต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน

บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวม่อนปุยหมอก-ม่อนครูบาใส จ.ตาก
"ม่อนปุยหมอก จ.ตาก


รายละเอียดการเดินทางไปม่อนปุยหมอก

วันเดินทาง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.ตาก

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปม่อนปุยหมอก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ม่อนปุยหมอก จ.ตาก"

วันแรก
เช้าแวะรับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (จ่ายกันเอง) สายๆ เริ่มเดินทางสู่ยอดเขา รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทางขึ้นดอย ถึงยอด "ม่อนปุยหมอก" ตั้งแค้มป์ หุงหาอาหารกันกิน แล้วเดินเก็บบรรยากาศตะวันตกดินบนสันดอย รับประทานอาหารเย็น (1) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปม่อนปุยหมอก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ม่อนปุยหมอก จ.ตาก"

วันสอง
เช้าๆ สัมผัสบรรยากาศแสงสีของตะวันและทะเลหมอกยามเช้าของผืนป่า รับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับทางเดิม ถึง อช. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วมารับประทานอาหารกลางวัน (จ่ายกันเอง) จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็นกันระหว่างทาง (จ่ายกันเอง)
24.00 น.ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปม่อนปุยหมอก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ม่อนปุยหมอก จ.ตาก"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปม่อนปุยหมอก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ม่อนปุยหมอก จ.ตาก"


โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปม่อนปุยหมอก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ม่อนปุยหมอก จ.ตาก"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ม่อนปุยหมอก
 
Join Trip Camping ม่อนปุยหมอก จ.ตาก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,800.- บาท

Private Trip Camping ม่อนปุยหมอก จ.ตาก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปม่อนปุยหมอก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ม่อนปุยหมอก จ.ตาก"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปม่อนปุยหมอก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ม่อนปุยหมอก จ.ตาก"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปม่อนปุยหมอก
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขาชมความอลังกาลแห่งขุนเขาทุ่งหญ้าและทะเลหมอก
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปม่อนปุยหมอก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ม่อนปุยหมอก จ.ตาก"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าม่อนปุยหมอก
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต้นท์และถุงนอน หรือเปลพร้อมฟลายชีท (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ถุงกันทาก
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวม่อนปุยหมอก
  - ค่าหาบสัมภาระส่วนตัวกิโลละ 20.- (ไป 20.- และลงอีก 20.-)
- ระยะทาง 4 กม. ใช้เวลาเดินประมาณ 4 ชม.
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- ฤดูฝนมีทากเป็นบางจุด
- ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปม่อนปุยหมอก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ม่อนปุยหมอก จ.ตาก"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปม่อนปุยหมอก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ม่อนปุยหมอก จ.ตาก"


การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน
ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ