ทัวร์เดินป่าทริปม่อนคลุยหลวง-กระหรี่ปู่-จอวาเล-ม่อนทูเล จ.ตาก

สัมผัสทุ่งหญ้าตระการขุนเขาหยอกเย้าทะเลหมอก จ.ตาก
นอนเต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"

เข้าไปดูใน PANTIP กันได้เลยครับสำหรับรีวิว "ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล" ของเพื่อนนักเดินทางที่ไปมา

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
รายละเอียดการเดินทางไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – ท่าสองยาง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.ตาก
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
 วันแรก   ดอยม่อนคลุย-ม่อนคลุยหลวง   อาหารทัวร์เดินป่าดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล D
เช้า อ.ท่าสองยาง จ.ตาก รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วนั่งรถกระบะต่อไปยัง "ดอยม่อนคลุย" แวะถ่ายรูป รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินไป "ดอยม่อนคลุยหลวง" วันนี้แล้วจะแค้มป์กันที่ม่อนคลุยหลวง เย็นเดินถ่ายรูปตะวันตกกับแสงสีสวยๆ แล้วกลับมา รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
 วันสอง   ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล   อาหารทัวร์เดินป่าดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล  B / L / D
หัวรุ่งออกไปถ่ายภาพทะเลหมอกที่สุดอลังการเช่นกันกับแสงอาทิตย์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (2) เก็บแค้มป์แล้วอำลาม่อนคลุยหลวง เดินไปต่อที่ "ดอยกระหรี่ปู่" เก็บภาพทะเลภูเขาและสันเขาที่ทอดยาวสุดสายตา รับประทานอาหารกลางวัน (3) ระหว่างทาง แล้วเดินทางกันต่อ ถึง "ดอยจอวาเล" แค้มป์กันที่นี่ เก็บแสงสียามเย็นแล้วมารับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
 วันสาม   ดอยจอวาเล-ดอยม่อนทูเล   อาหารทัวร์เดินป่าดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล  B / L / D
  เช้าถ่ายภาพทะเลหมอกที่ปกคลุมหุบเขาเบื่องล่างที่แผ่กว้างไกล รับประทานอาหารเช้า (5) สายๆ เก็บแค้มป์อำลำ "ดอยจอวาเล" แล้วเดินทางกันต่อ รับประทานอาหารกลางวัน (6) ระหว่างทาง วันนี้เดินใกล้หน่อยแล้วไปแค้มป์กันต่อที่ "ม่อนทูเล" เก็บบรรยากาศแสงสียามเย็นแล้วมารับประทานอาหารเย็น (7) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
 วันสี่   ดอยม่อนทูเล - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล  B / L
  เช้าถ่ายภาพทะเลหมอกที่หนาตึบที่อยู่เบื้องหน้าแล้วมารับประทานอาหารเช้า (8) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับ รับประทานอาหารกลางวัน (9) จุดที่รถมารับ แล้วนั่งรถกระบะมาส่งที่ อบต. อาบน้ำอาบท่าแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) กันระหว่างทาง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
 วันห้า    กรุงเทพฯ  
  2.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล
 
Join Trip Camping ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล จ.ตาก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 5,000.- บาท

Private Trip Camping ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล จ.ตาก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
ลักษณะทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล
 

เป็นการเดินป่าขึ้นเขาออกกำลังกาย ชมความอลังกาลแห่งขุนเขา ทุ่งหญ้า ทะเลหมอก และสูดกลิ่นไอธรรมชาติที่อากาศบริสุทธิ์

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล
  - ถ้าต้องการลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวกรุณาแจ้งล่วงหน้า ซึ่งค่าลูกหาบคนละ 2,500.- บาท แบกทั้งไปและกลับ แบกได้ประมาณ 20 กก.
- หน้าผาสูงชันและอันตรายควรระมัดระวังอย่าประมาท
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- วันแรกเดินประมาณ 3-4 ขม. วันสองเดินประมาณ 3-4 ชม. วันสามเดินประมาณ 3-4 ชม.
- ห้องน้ำไม่มี
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ