ทัวร์เดินป่าทริปม่อนคลุยหลวง-จอวาเล-ม่อนทูเล จ.ตาก

สัมผัสทุ่งหญ้าตระการตาขุนเขาหยอกเย้าทะเลหมอก จ.ตาก
นอนเต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"

รายละเอียดการเดินทางไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-จอวาเล

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – ท่าสองยาง
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.ตาก
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"
 วันแรก   ดอยม่อนคลุยหลวง   อาหารทัวร์เดินป่าดอยม่อนทูเล-ดอยคลุย-จอวาเล  D
เช่้าที่บ้านแม่จวาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วนั่งรถกระบะต่อไปยัง "ดอยม่อนคลุย" แวะถ่ายรูป รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินไปแค้มป์ที่ "ดอยม่อนคลุยหลวง" ช่วยกันกางเต็นท์ ชมแสงตะวันยามเย็น รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"
 วันสอง   ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล   อาหารทัวร์เดินป่าดอยม่อนทูเล-ดอยคลุย-จอวาเล  B / L / D
ตื่นกันแต่เช้ามืดชมทะเลหมอกบนยอด "ดอยม่อนคลุยหลวง" ที่นี่แหล่งทะเลหมอกสุดจัดจริงๆ รับประทานอาหารเช้า (2) เก็บแค้มป์แล้วอำลา "ดอยม่อนคลุยหลวง" แล้วเดินทางกันต่อขึ้นๆ ลงๆ เนินเขา 3-4 เนิน รับประทานอาหารกลางวัน (3) ระหว่างทาง เดินกันสักพักก็ถึง "จอวาเล" เลือกทำเลกางเต้นท์กันตามสบาย ที่กางเยอะ ช่วงเย็นเดินเก็บบรรยากาศแสงสียามเย็นรับรองว่าสวยงามมาก รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"
 วันสาม   จอวาเล-ทูเล - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยม่อนทูเล-ดอยคลุย-จอวาเล  B / L / D
  หัวรุ่งตื่นไปถ่ายรูปตะวันขึ้นที่สุดอลังการจริงๆ เห็นเลอกวาเดาะอยู่ตรงดวงอาทิตย์โผล่ ในหุบเขาทะเลหมอกขาวโพนไปทั้งหุบเขา เก็บบรรยากาศกันให้จุใจไม่ได้มากันบ่อยๆ รับประทานอาหารเช้า (5) เก็บแค้มป์แล้วเดินกันต่อขึ้นๆ ลงๆ 3-4 เนินก็ถึงแล้ว55555 ที่นี่เลือกกางเต้นท์กันตามสบายเอาแบบใกล้ชิดธรรมชาติกันสุดๆ ไปเลย รับประทานอาหารกลางวัน (6) ช่วงเย็นมาเก็บแสงสีตะวันตกดินสวยๆ รับประทานอาหารเย็น (7) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"
 
 วันสี่   ดอยม่อนทูเล - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยม่อนทูเล-ดอยคลุย-จอวาเล  B
  เช้าถ่ายรูปทะเลหมอกที่อลังการเช่นกัน รับประทานอาหารเช้า (8) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับ รถกระบะมารับไปส่งที่ อบต. อาบน้ำอาบท่า รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) กันระหว่างทาง ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-จอวาเล
 
Join Trip Camping ดอยม่อนทูเล-ม่อนคลุย-ม่อนคลุยหลวง-จอวาเล จ.ตาก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 5,200.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping ดอยม่อนทูเล-ม่อนคลุย-ม่อนคลุยหลวง-จอวาเล จ.ตาก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"
ลักษณะทริปดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-จอวาเล
 

เป็นการเดินป่าขึ้นเขาออกกำลังกาย ชมความอลังกาลแห่งขุนเขา ทุ่งหญ้า ทะเลหมอก และสูดกลิ่นไอธรรมชาติที่อากาศบริสุทธิ์

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-จอวาเล
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-จอวาเล
  - ถ้าต้องการลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวกรุณาแจ้งล่วงหน้า ซึ่งค่าลูกหาบคนละ 2,500.- บาท แบกทั้งไปและกลับ แบกได้ประมาณ 20 กก.
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- วันแรกเดินประมาณ 3-4 ชม. วันสองเดินประมาณ 3-4 ชม. วันสามเดินประมาณ 4-5 ชม.
- ห้องน้ำ คลุยหลวงไม่มี, จอวาเลไม่มี, ทูเลมี
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-จอวาเล"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ