ทัวร์เดินป่าทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิหรือเมาะเลาะอิ

ขุนเขาแห่งศรัทธา
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน
ไม่ต้องทำพาสสปอร์ต
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"

“มุลาอิ” หรือ “มอละอิ” หรือ “เมาะเลาะอิ” หรือ Mulayit Taung อยู่ในเขตปกครองตนเองกะเหรี่ยงพุทธ DKBA จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า สูงประมาณ 2,070 เมตร จากระดับน้ำทะเล ข้ามที่ด่านบ้านมอเกอไทย ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก นั่งรถประมาณ 4 ชม. จุดลงจากรถกราบไหว้ “พือเล่อบา” หรือ “ศาลพ่อปู่ศิลา” ผู้หญิงต้องนุ่งผ้าถุงมีประจำเดือนห้ามเข้าไปไหว้ ผู้ชายควรใส่กางเกงขายาว กินข้าวเที่ยงที่นี่ เดิน 1.5 กม. ถึงจุดตั้งแค้มป์

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – มุลาอิ
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.พบพระ จ.ตาก
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
 วันแรก   มุลาอิ   อาหารทัวร์เดินป่ามุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ L / D
เช้าถึง พบพระ กินข้าวเช้า (อิสระ) แล้วรถมาส่งเราที่จุดนัดหมาย จากนั้นขึ้นรถกระบะข้ามไปฝั่งพม่า นั่งรถประมาณ 4 ชม. ถึง พระธาตุมุลาอิ กินข้าวเที่ยง (1) แล้วเดินไปแค้มป์กันที่จุุดชมวิว มุลาอิ ประมาณ 1 กม. ถึงแคมป์หาที่กางเต๊น แล้วไปถ่ายรูปตามอัธยาศัย เย็นๆ ร่วมกันกินข้าวเย็น (2) คืนนี้นอนท้าทายสายลมและความหนาว พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
 วันสอง   มุลาอิ    อาหารทัวร์เดินป่ามุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ B
ตื่นขึ้นมากับ อากาศหนาวๆ วิวสวยๆ ถ่ายรูปอาทิตย์ขึ้น ลุ้นทะเลหมอกในหุบเขา สายๆ เก็บแค้มป์แล้วมาจิบกาแฟโอวัลติล กินข้าวเช้า (3) กันที่ศาลา ได้เวลานั่งรถกระบะลงมา กินข้าวเที่ยง (อิสระ) กินอาหารพม่าระหว่างทาง แล้วนั่งรถมาแวะตลาดพม่าซื้อเบียร์ถูกๆ กลับบ้าน แล้วข้ามฝั่งมาอาบน้ำอาบท่าเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะกินข้าวเย็นระหว่างทาง (อิสระ)
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
ค่าบริการทัวร์มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
 
Join Trip Camping มุลาอิ
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,500.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping มุลาอิ
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
ลักษณะทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
  เป็นการเดินป่าประเทศเพื่อนบ้านชมทุ่งหญ้าป่าเขาทะเลหมอกท่ามกลางกลิ่นไอวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีพื้นบ้าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เวลาเดินขึ้นพระธาตุต้องถอดรองเท้าเดินแนะนำให้ใส่ถุงเท้าหนาๆ เวลาเดินจะได้ไม่เจ็บเท้า
- เต็นท์และถุงนอน (แบกหรือถือกันเองระยะไม่ไกล) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
  ❌ ห้ามมีเพศสัมพันธ์
❌ ห้ามกินเนื้อสัตว์
❌ ห้ามฆ่าสัตว์
❌ ห้ามนำและกินเหล้า
❌ ห้ามถ่ายรูปคู่ชายหญิง
❌ ห้ามชายหญิงจับมือกัน
❌ ห้ามชายหญิงนอนด้วยกัน
❌ ห้ามผู้หญิงไปตักน้ำที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
❌ ห้ามผู้หญิงทำอาหาร
❌ ห้ามผู้หญิงขึ้นไปพระธาตุด้านบน ขึ้นแค่พระธาตุด้านล่างเท่านั้น
❌ ห้ามผู้หญิงใส่กางเกงเมื่อขึ้นพระธาตุ ต้องนุ่งผ้าถุงเท่านั้น
✔️ นั่งรถไกล เดินประมาณ 1.5 กม.
✔ กินเจเท่านั้น
✔️ ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
✔️ ในป่าอากาศจะเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
✔️ ควรออกกำลังกายก่อนการเดินทาง
✔️ โขดหินหน้าผาชันอันตรายควรระมัดระวัง
✔️ ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้งอาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปมุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ
"มุลาอิหรือมอลาอิหรือมอละอิ"