ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเล่นน้ำน้ำตกตะโกหล่อโจ

เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน
ทริปสำหรับหน้าร้อนมาเล่นน้ำให้คลายร้อน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกตะโกหล่อโจ
"น้ำตกตะโกหล่อโจ"

ทริปนี้สบายๆ หนีความร้อนอบอ้าวในเมืองไปนอนเล่นริมน้ำแช่น้ำให้ฉ่ำปอด
การเดินทางไปน้ำตกตะโกหล่อโจ

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – น้ำตกตะโกหล่อโจ
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ น้ำตกตะโกหล่อโจ
 
 วันแรก   น้ำตกตะโกหล่อโจ    อาหารทัวร์เดินป่าทริปน้ำตกตะโกหล่อโจ D
เช้าตลาดรับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารขึ้นรถ กระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า เดินประมาณ 3 กม. ถึง น้ำตกตะโกหล่อโจ ตั้งแค้มป์ ริมน้ำตกหาทำเลกางเต้นท์มุมใครมุมมัน รับประทานอาหารกลางวัน เดินเก็บ บรรยากาศและเล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น (1)
 
 วันสอง   น้ำตกตะโกหล่อโจ กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าน้ำตกตะโกหล่อโจ B
เช้ากับอากาศที่บริสุทธิ์แห่งป่าเขา เล่นน้ำกันให้หายส่าง รับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ อำลา น้ำตกตะโกหล่อโจ เก็บแค้มป์เดินกลับทางเดิม รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ มารับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง
 วันสาม   
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์น้ำตกตะโกหล่อโจ
 
Join Trip Camping น้ำตกตะโกหล่อโจ
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,000.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping น้ำตกตะโกหล่อโจ
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน 1 จุด)
คณะเดินทาง >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยว
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปน้ำตกตะโกหล่อโจ
  เป็นทริปสบายๆ ชมน้ำตกในป่า ได้ออกแรง และเล่นน้ำ แช่น้ำ สูดอากาศกลิ่นไอธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ชมทิวทัศน์ธรรมชาติป่าเขา
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าน้ำตกตะโกหล่อโจ
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- ชุดเล่นน้ำ
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์หรือเปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกตะโกหล่อโจ
  - พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- เดินประมาณ 3 กม.
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่ทิ้งขยะบนเขาและระหว่างทางเดิน
- หินลำธารบางจุดลื่นควรระวังอันตราย
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ