ทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าทริปผาหืม

เดินป่าเลาะริมน้ำแห่งเทือกเขาแม่สะเรียงป่าสบเมยแม่น้ำยวม
3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาและสายน้ำ
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าผาหืม สบเมย แม่สะเรียง
"ผาหืม สบเมย แม่สะเรียง"

การเดินทางไปผาหืม แม่สะเรียง
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–แม่สะเรียง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ แม่สะเรียง
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าผาหืม สบเมย แม่สะเรียง
"ผาหืม สบเมย แม่สะเรียง"
 วันแรก   ริมลำธารผาหืม   อาหารทัวร์เดินป่าผาหืม D
ถึง "สบเมย" กินข้าวเช้าและเตรียมอาหารเที่ยง (อิสระ) เปลี่ยนเป็นรถกระบะเข้าหมู่บ้าน รถส่งยังริมฝั่ง "แม่น้ำยวม" จากนั้นนั่งเรือชมสายน้ำใสๆ วิวสวยๆ สองฟากฝั่งลำน้ำ จากนั้นเดินลัดเลาะตามลำธารจนถึงแค้มป์ริมน้ำ "ผาหืม" แค้มป์ปิ้งกันริมน้ำ กินข้าวเย็น (1)
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าผาหืม สบเมย แม่สะเรียง
"ผาหืม สบเมย แม่สะเรียง"
 วันสอง   ริมลำธารผาหืม   อาหารทัวร์เดินป่าทริปผาหืม แม่สะเรียง B/L/D
เช้ากับอากาศเย็นๆ กินข้าวเช้า (2) วันนี้เปียกกันอีกทั้งวัน สายๆ เดินขึ้นไปตามลำธารเก็บบรรยากาศสองฝั่งลำน้ำ กินข้าวเที่ยง (3) ได้เวลาแล้วกลับมาที่แค้มป์เดิมที่ "ผาหืม" กินข้าวเย็น (4) วันนี้เดินชิลๆ
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าผาหืม สบเมย แม่สะเรียง
"ผาหืม สบเมย แม่สะเรียง"
 วันสาม   ผาหืม-กรุงเทพ   อาหารทัวร์เดินป่าทริปผาหืม แม่สะเรียง B/L
เช้าจิบกาแฟโอวัลตินเล่นน้ำก่อนอำลาผาหืม กินข้าวเช้า (5) สายๆ เดินทางกลับทางเดิม มากินข้าวเที่ยว (6) และเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับกรุงเทพกันที่สบเมยมาแวะกินข้าวเย็นกันระหว่างทาง (จ่ายกันเอง)
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าผาหืม สบเมย แม่สะเรียง
"ผาหืม สบเมย แม่สะเรียง"
 วันสี่   กรุงเทพฯ
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าผาหืม สบเมย แม่สะเรียง
"ผาหืม สบเมย แม่สะเรียง"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าผาหืม สบเมย แม่สะเรียง
"ผาหืม สบเมย แม่สะเรียง"
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าผาหืม สบเมย แม่สะเรียง
"ผาหืม สบเมย แม่สะเรียง"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ผาหืม แม่สะเรียง
 
Join Trip Camping ผาหืม แม่สะเรียง
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,300.- บาท

Private Trip Camping ผาหืม แม่สะเรียง
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าผาหืม สบเมย แม่สะเรียง
"ผาหืม สบเมย แม่สะเรียง"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่ารถกระบะรับส่งไป-กลับ
- ค่าเรือรับส่งไป-กลับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าผาหืม สบเมย แม่สะเรียง
"ผาหืม สบเมย แม่สะเรียง"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปผาหืม แม่สะเรียง
  เป็นการเดินป่าเพื่อสัมผัสผืนป่าผืนน้ำแห่งป่าสบเมย "แม่น้ำยวม" เล่นน้ำ แช่น้ำให้ฉ่ำใจ
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าผาหืม สบเมย แม่สะเรียง
"ผาหืม สบเมย แม่สะเรียง"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวผาหืม แม่สะเรียง
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน หรือเปล(แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวกกันแดด
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- ยาฉีดพ่นกันแมลง
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าผาหืม สบเมย แม่สะเรียง
"ผาหืม สบเมย แม่สะเรียง"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวผาหืม แม่สะเรียง
  - นั่งรถกระบะ ประมาณ 1 ชม.
- นั่งเรือ ประมาณ 1 ชม.
- เดินเท้า ประมาณ 2 ชม.
- อากาศในป่ากลางคืนหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- ควรว่ายน้ำเป็น
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่ทิ้งขยะบนเขาและระหว่างทางเดิน
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
  1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือ ส่งเข้า Line แทนครับ

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าผาหืม สบเมย แม่สะเรียง
"ผาหืม สบเมย แม่สะเรียง"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ