ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยว "น้ำตกเปรโต๊ะลอซู หรือ ปิ๊ตุ๊โกร " น้ำตกรูปหัวใจ จ.ตาก

ชมสายน้ำตกรูปหัวใจชายป่าตะวันตก
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา สายลม สายหมอก สายฝน และสายน้ำ
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง ตาก
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง ตาก"


รายละเอียดการเดินทางไปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

วันเดินทาง
19.00 น.พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วก็ออกเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

วันแรก
เช้าถึง อุ้มผาง กินข้าวเช้า (อิสระ) แล้วเปลี่ยนรถ เป็นรถกระบะมาส่งเราที่จุดเดินเท้าในหมู่บ้านกระเหรี่ยง หลังอาหารเที่ยง (1) เราจะเริ่มเดินขึ้นสู่น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร  ระหว่างทางเดินจะข้ามน้ำลำธาร บางช่วงเป็นโคลนเพราะเป็นช่วงมรสุมฤดู วันนี้เราจะนอนกันที่ "แค้มป์ 1 บริเวณป่าไผ่ (ทางทีมงานมีฟรายชีทกางกันน้ำฝนให้)" มีที่อาบน้ำอาบท่าเล่นน้ำให้ชุ่มฉ่ำ เย็นๆ มาล้อมวงกินข้าวเย็น (2) ร่วมกันในกระโจมกลางป่า แล้วพักผ่อน ใครมีกิจกรรมอะไรยามค่ำคืนก็เตรียมๆ กันมา
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

วันสอง
ตื่นขึ้นมากับสายหมอกยามเช้าจิบกาแฟโอวัลติล กินข้าวเช้า (3) และเดินไปเก็บบรรยากาศน้ำตกเปรโต๊ะลอซู...หัวใจแห่งสายน้ำกัน กินข้าวเที่ยง (4) ใส่ห่อระหว่างทาง แล้วเดินทางสู่ดอยมะม่วงสามหมื่น ถึงจุดชมวิวเก็บบรรยากาศวิวทิวทัศน์และสายน้ำ น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกรในมุมสูง ได้เวลาแล้วกลับมากระโจมกลางป่าของเรา กินข้าวเย็น (5) แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

วันสาม
เช้าๆ นั่งจิบกาแฟโอวัลติล เดินเก็บบรรยากาศป่าเขาและสายหมอกรอบๆ ที่พัก กินข้าวเช้า (6) สายๆ อำลาน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกรขุนเขาแห่งสายน้ำตกรูปหัวใจ เดินทางกลับกันลงมาที่หมู่บ้านกะเหรี่ยง แล้วนั่งรถกระบะออกมาที่ อ.อุ้มผาง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ขึ้นรถตู้เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะกินข้าวเที่ยงและเย็นระหว่างทาง (มื้อนี้จ่ายกันเอง)
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

วันสี่
2.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
 
Join Trip Camping น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร จ.ตาก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,800.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร จ.ตาก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

ลักษณะทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
  เป็นการเดินป่าเพื่อชมน้ำตกรูปหัวใจ ทะเลหมอก ท่ามกลางป่าเขาอันชุ่มฉ่ำสดชื่น
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
  - นักท่องเที่ยวควรมีประกันอุบัติเหตุครอบคลุมของตัวเอง
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เสื้อกันฝน
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ "Black deer" (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ในป่าอากาศจะเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ควรออกกำลังกายก่อนการเดินทาง
- มีเดินย่ำโคลนช่วงถนนไปไร่ชาวบ้านสามารถล้างเท้าที่ลำธาร
- ทางลื่นและชันควรระวังอันตราย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ที่พักมีห้องน้ำ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
  1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด (วัน/เดือน/พ.ศ.)
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือ Line แทนครับ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ