ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยว "น้ำตกเปรโต๊ะลอซู หรือ ปิ๊ตุ๊โกร " น้ำตกรูปหัวใจ จ.ตาก

ชมสายน้ำตกรูปหัวใจชายป่าตะวันตก
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา สายลม สายหมอก สายฝน และสายน้ำ
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง ตาก


รายละเอียดการเดินทางไปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

วันเดินทาง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วก็ออกเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
   
วันแรก
 

เช้าถึง อุ้มผาง กินข้าวเช้าแล้วเปลี่ยนรถ เป็นรถกระบะมาส่งเราที่จุดเดินเท้าในหมู่บ้านกระเหรี่ยง หลังอาหารเที่ยงเราจะเริ่มเดินขึ้นสู่น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร ระหว่างทางเดินจะข้ามน้ำลำธาร บางช่วงเป็นโคลนเพราะเป็นช่วงมรสุมฤดู วันนี้เราจะนอน "กระท่อมกลางป่า" ไม่ต้องมากางเต้นท์ตากฝน มีที่อาบน้ำอาบท่าเล่นน้ำให้ชุ่มฉ่ำ เย็นๆ มาล้อมวงกินข้าวเย็นร่วมกันในกระท่อมโรงครัวกลางป่า แล้วพักผ่อน ใครมีกิจกรรมอะไรยามค่ำคืนก็เตรียมๆ กันมา

 
วันสอง
 

ตื่นขึ้นมากับสายหมอกยามเช้าจิบกาแฟโอวัลติล กินข้าวเช้าและเดินไปเก็บบรรยากาศน้ำตกเปรโต๊ะลอซู...หัวใจแห่งสายน้ำกัน กินข้าวเที่ยงใส่ห่อระหว่างทาง แล้วเดินทางสู่ดอยมะม่วงสามหมื่น ถึงจุดชมวิวเก็บบรรยากาศวิวทิวทัศน์และสายน้ำ น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกรในมุมสูง ได้เวลาแล้วกลับมากระท่อมกลางป่า กินข้าวเย็น และสนธนากันข้างแค้มป์ไฟ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันสาม
 

เช้าๆ นั่งจิบกาแฟโอวัลติล เดินเก็บบรรยากาศป่าเขาและสายหมอกรอบๆ ที่พัก กินข้าวเช้า สายๆ อำลาขุนเขาแห่งสายน้ำตกรูปหัวใจ เดินทางกลับกันลงมาที่หมู่บ้านกระเหรี่ยง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ริมธารน้ำ กินข้าวเที่ยง แล้วนั่งรถกระบะออกมาที่ อ.อุ้มผาง ขึ้นรถตู้เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะกินข้าวเย็นระหว่างทาง

   
วันสี่
4.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกรค่าบริการโปรแกรมทัวร์น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
 
Join Trip Camping น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร จ.ตาก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,200.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท

Private Trip Camping น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร จ.ตาก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน (นอนกระท่อม)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง เต้นท์)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
  เป็นการเดินป่าเพื่อชมน้ำตกรูปหัวใจ ท่ามกลางป่าเขาอันชุ่มฉ่ำ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เสื้อกันฝน
- ถุงนอน (ถือเป็นของใช้ส่วนตัวที่ควรมีไปเอง แต่ถ้าไม่มีทางเราสามารถจัดหาให้ได้)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบ ๆแค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ในป่าอากาศจะเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ควรออกกำลังกายก่อนการเดินทาง
- มีเดินย่ำโคลนช่วงถนนไปไร่ชาวบ้าน ล้างน้ำที่ลำธารข้างหน้าได้
- ที่พักมีห้องน้ำ
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน ข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Fax.     :: 02-574-8424
Facebook :: Bison Sompong 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทั่วไทย 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ