ทัวร์ดอยผ้าห่มปก-บ้านเล็กในป่าใหญ่ 3 วัน 2 คืน

ดอยสูงที่ติดอันดับ 2 ของประเทศไทย เชียงใหม่
ทริปสบายๆ เดินตัวเปล่าท่ามกลางสายลมหนาวธรรมชาติและป่าเขา
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

ดอยผ้าห่มปกบรรยากาศจะเป็นทิวเขา คลื่นภูเขา หรือพื้นดินที่ยื่นไปในอากาศว่ากันไป ที่สลับสับซ้อน ท่ามกลางป่าสน 3 ใบ และดอยแห่งนี้เป็นยอดดอยที่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ลักษณะเป็นป่าโบราณหรือต้นไม้ขี้หนาวต้องใส่เสื้อ อากาศเย็นสบาย และหนาวจัดในฤดูหนาว ส่วน บ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นโครงการตามพระราชดำริ มีสถานที่กางเต้นท์ ชมวิวอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

การเดินทางไปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–เชียงใหม่
20.00 น.พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อม เราก็ออกเดินทางสู่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

 วันแรก   อช.-ดอยผ้าห่มปก   อาหารทัวร์เดินป่าดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่  D
เช้าตรู่ อ.ฝาง แวะซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม กินข้าวเช้าและเตรียมข้าวเที่ยง (อิสระ) แล้วเดินทางไป บ่อน้ำพุร้อนแม่ฝาง เดินเล่นถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ บ่อน้ำพุร้อน แล้วเปลี่ยนรถเป็นรถกระบะขึ้น ดอยผ้าห่มปก - สันกิ่วลม กินข้าวเที่ยง ตั้งแค้มป์ แล้วเดินเก็บบรรยากาศรอบๆ สันกิวลม และแสงสียามตะวันตกดิน กินข้าวเย็น (1) นั่งตากลม ผิงไฟจากเตา ขับไล่ความหนาวเหน็บ และตั้งวงโม้กัน...
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

 วันสอง   ดอยผ้าห่มปก-บ้านเล็กในป่าใหญ่   อาหารทัวร์เดินป่าดอยผ้าห่มปก  B / L / D
เช้าๆ ท่ามกลางอากาศหนาวๆ เก็บบรรยากาศรอบแค้มป์ กินข้าวเช้า (2) เก็บแค้มป์ เดินขึ้นไปบน ยอดดอยผ้าห่มปก กันที่ระดับความสูง 2,260 เมตร (เดินตัวเปล่า เป้ใส่รถกระบะ) สัมผัสสายลมหนาว สายหมอก หรือไม่ก็อาจเจอกับทะเลหมอกที่เดือดพล่านอยู่ใต้หุบเขาเบื้องล่าง กินข้าวเที่ยง (3) กันบนยอดดอย จากนั้นเดินลงเข้าสู่ป่าโบราณที่อากาศเย็นสดชื่นกันไปตลอดทาง ถึงจุดนัดรถมารับไปส่งยัง บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตั้งแค้มป์ กินเข้าเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

 วันสาม   บ้านเล็กในป่าใหญ่-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่  B
เช้าเดินเก็บบรรยากาศถ่ายรูปตะวันขึ้นที่สวยงามรอบๆ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ลุ้นทะเลหมอกที่งดงาม กินข้าวเช้า (5) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเตรียมตัวเดินทางลงมาจากยอดดอย ถึง อช. อาบน้ำเปลี่ยนชุด กินข้าวเที่ยง (อิสระ) ที่ อช. แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะกินข้าวเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

 วันสี่
2.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"


ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่
 
Join Trip Camping ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท

Private Trip Camping ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขาออกกำลังกาย สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมความอลังกาลแห่งขุนเขา ลมหนาว และทะเลหมอก
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เต้นท์และถุงนอน (มีให้เช่า)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- เป้เล็กๆ ไว้ใส่น้ำดื่ม อาหาร ขนม
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยผ้าห่มปก
  - ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- เป็นทริปสบายๆ เดินตัวเปล่า
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่ 3 คืน 2 วัน
"ดอยผ้าห่มปก_บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.เชียงใหม่"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ