ทัวร์เดินป่าทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก

.....
แค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน
*** อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน***
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
"เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก"

เขาพะเนินทุ่ง ชื่อนี้สายแค้มป์ปิ้งห้ามพลาด!!! กางเต็นท์นอนท่ามกลางกลิ่นไอป่าเขา นอนรับบรรยากาศลมหนาวที่ธรรมชาติได้มอบให้ และไฮไลท์คือชม ทะเลหมอก ที่อลังการแห่งพื้นที่ภาคกลาง บ้านกร่าง เดินป่าระยะสั้นๆ ชม ผีเสื้อ มีผีเสื้อมากกว่า 200 สายพันธุ์ ออกมาหากินบริเวณดินโป่งริมลำธาร และจะเยอะมากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายนของตอนเช้าถึงบ่ายโมง หลากหลายสีสันต์กางปีกบอบบางถ่ายรูปกันเพลินเชียวแหละ พะเนินทุ่งเป็น ผืนป่ามรดกโลก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
"เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก"

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก

 วันแรก   เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก   อาหารทัวร์เดินป่าเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก D
5.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สถานีรถไฟ BTS หมอชิต โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP แวะกินข้าวเช้าระหว่างทาง แล้วเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ถึง อช. เดินเก็บบรรยากาศที่ทำการอุทยานฯ ถ่ายรูป “สะพานแขวนแก่งกระจาน” กับมุมยอดนิยมของที่นี่ จากนั้นนั่งรถกระบะไปส่ง บ้านกร่าง เดินชมถ่ายรูปผีเสื้อที่มีมากกว่า 200 สายพันธุ์นับเป็นหมื่นๆ ตัวที่ออกมากินดินโป่งริมลำธาร กินข้าวเที่ยง จากนั้นนั่งรถกระบะต่อไปยังจุดกางเต้นท์ เขาพะเนินทุ่ง เย็นมาล้อมวงกินข้าวเย็น (1) ค่ำคืนนอนดูดาวสวยๆ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
"เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก"

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
"เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก"

 วันสอง   เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก    อาหารทัวร์เดินป่าเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก B
เช้าจิบกาแฟโอวัลตินท่ามกลางอากาศเย็นๆ บน เขาพะเนินทุ่ง เก็บบรรยากาศทะเลหมอกที่ลอยฟูฟ่องในหุบเบื้องหน้า แล้วมากินข้าวเช้า (2) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับแวะ กินข้าวเที่ยงระหว่างทาง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
"เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
"เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก"

 
ค่าบริการทัวร์เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
 
Join Trip Camping เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,300.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
"เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
"เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
"เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก"

ลักษณะทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
  ชมทะเลหมอกและผีเสื้อนับหมื่นๆ ตัวสัมผัสอากาศหนาวๆ และบริสุทธิ์จากธรรมชาติ
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
"เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
 

- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
"เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
  - ฤดูฝนเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ห้องน้ำมี
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
"เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก
"เขาพะเนินทุ่ง-บ้านกร่าง-ชมผีเสื้อ-ทะเลหมอก"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ