ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปผาโสกหรือน้ำตกผาโสก อุบล

เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน ท่ามกลางขุนเขาสองฝั่งโขง และแอ่งน้ำสายน้ำตก
....
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปผาโสกหรือน้ำตกผาโสก 2 วัน 1 คืน
"ผาโสกหรือน้ำตกผาโสก"

การเดินทางไปเที่ยวผาโสกหรือน้ำตกผาโสก

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อุบล
19.00 น.คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.อุบล
 
 วันแรก   อุบล – ผาโสกหรือน้ำตกผาโสก    อาหารทัวร์
เดินป่าผาโสกหรือน้ำตกผาโสก  D
เช้า โขงเจียม รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารรถไปส่งยังจุดเดินเท้า รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินกันต่อไปยัง ผาโสกหรือน้ำตกผาโสก ถึงจุดตั้งแค้มป์หาทำเลกางเต้นท์มุมใครมุมมัน พักผ่อน ถ่ายรูป เล่นน้ำ เสวนากลางวงแค้มป์ รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสอง   ผาโสกหรือน้ำตกผาโสก – กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์เดินป่าดอยกลอเซโล B
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่หนาวเย็น เก็บบรรยากาศรอบ ผาโสกหรือน้ำตกผาโสก รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารช่วยกันเก็บแค้มป์อำลาผาโสก รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารอำลาอุบล มารับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ผาโสก

ค่าบริการ
 
Join Trip Camping ผาโสก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,800.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping ผาโสก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปผาโสก
  เป็นการเดินป่าชมทิวทัศน์ธรรมชาติป่าเขาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ได้ออกกำลังกาย ชื่นชมแอ่งน้ำตกสูง ยลบรรยากาศสองฝั่งไทยลาวและแม่น้ำโขง
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวผาโสก
  - นักท่องเที่ยวควรมีประกันอุบัติเหตุครอบคลุมของตัวเอง
- ชุดเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- เสื้อกันฝน
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าผาโสก
  - ทางไม่ชันมาก
- เดินประมาณ 2 ชม.
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะบนน้ำตกและระหว่างทาง
- ไม่มีห้องน้ำ
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าทริปผาโสกสนุกสุขใจที่ โขงเจียม อุบล 2 วัน 1 คืน กับใบสน2ใบ