ทัวร์น้ำตกผาสวรรค์ กาญจนบุรี

ขอนำท่านสู่การเดินป่าชมอลังการ น้ำตกหินปูนสูง 7 ชั้น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์ริมธารน้ำและป่าเขา
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
"น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี"

ทริปสบายๆ ถ่ายรูปน้ำตกสวยๆ
การเดินทางไปเที่ยวน้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

วันเดินทาง
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ออกเดินทางสู่น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ถึงก่อนเช้าหาที่หลับที่นอนกันที่หน่วยฯ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
"น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี"
วันแรก
เช้าหาข้าวกินและเตรียมข้าวกลางวัน (จ่ายกันเอง) สายๆ เปลี่ยนเป็น "รถกระบะ 4x4" เข้าไปส่งยัง "หน่วยฯ ผาสวรรค์" ถึงหน่วยฯ หาทำเลตั้งแค้มป์ริมธาร แล้วเดินไป "น้ำตกผาสวรรค์" เย็นๆ เดินเก็บบรรยากาศบริเวณหน่วยฯ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
"น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี"
วันสอง
วันนี้สบายๆ กินๆ นอนๆ เที่ยงค่อยกลับ อำลา "น้ำตกผาสวรรค์" เดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
"น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
"น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี"
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
"น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์น้ำตกผาสวรรค์
 
Join Trip Camping น้ำตกผาสวรรค์ จ.กาญจนบุรี
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,000.- บาท

Private Trip Camping น้ำตกผาสวรรค์ จ.กาญจนบุรี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
"น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
"น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปผาสวรรค์
  เป็นการเดินป่าชื่นชมความอลังการแห่งสายธารน้ำตกหินปูนป่าทองผาภูมิ กาญจนบุรี
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
"น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าน้ำตกผาสวรรค์
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก
- เสื้อกันฝน
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
"น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกผาสวรรค์
  - เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- มีห้องน้ำ
- ควรออกกำลังก่อนออกเดินทาง
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- เดินเท้า 4 กม.
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
"น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
"น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี"
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ