ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง

ขอนำท่านเดินป่าเลาะริมชายขอบไทยกัมพูชาแห่งเทือกเขาพนมดงรัก
3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาดอกไม้ดินเพิงผาและสายน้ำ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"

การเดินทางไปภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ-อุบลฯ
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ อุบล
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"
 วันแรก   ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง   อาหารทัวร์เดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง  D
ถึง "อุบล" กินข้าวเช้าและเตรียมข้าวเที่ยง (จ่ายกันเอง) นั่งรถต่อถึง "อช.ภูจองนายอย" แวะถ่ายรูป "น้ำตกห้วยหลวง" ได้เวลา เปลี่ยนเป็นรถกระบะไปส่งจุดเดินเท้า เดินผ่าน "พลาญหิน" กินข้าวเที่ยง จากนั้นเดินลัดเลาะ "ทุ่งดอกไม้ดิน" ผ่านลำธาร จนถึงแค้มป์ริมผา "ภูหินด่าง" แค้มป์ปิ้งกันที่นี่ กินข้าวเย็น (1)
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"
 วันสอง   ทุ่งดอกไม้   อาหารทัวร์เดินป่าทริปภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง B/L/D
เช้ากับอากาศเย็นๆ กินข้าวเช้า (2) เก็บแค้มป์แล้วเดินไปตามป่าเต็งรัง กินข้าวเที่ยง (3) ช่วงบ่ายเดินไปแค้มป์กันบริเวณทุ่งดอกไม้ใกล้ลำธารเล็กๆ บรรยากาศสวยๆ กินข้าวเย็น (4)
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"
 วันสาม   กรุงเทพ   อาหารทัวร์เดินป่าทริปภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง B
เช้าจิบกาแฟโอวัลตินเล่นน้ำก่อนอำลาภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง กินข้าวเช้า (5) สายๆ เดินทางกลับ อาบน้ำที่หน่วยฯ มากินข้าวเที่ยง (จ่ายกันเอง) ในหมู่บ้าน แล้วกลับกรุงเทพฯ แวะกินข้าวเย็นกันระหว่างทาง (จ่ายกันเอง)
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"
 วันสี่   กรุงเทพฯ
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
 
Join Trip Camping ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,300.- บาท

Private Trip Camping ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่ารถกระบะรับส่งไป-กลับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
  เป็นการเดินป่าเต็งรับบน "พลาญหิน" ชมทุ่งดอกไม้ดิน ซึ่งเป็นลักษณะ ป่าทางอีสานบ้านเรา ที่แปลกคือภูหินด่างที่หน้าผาต่างเป็นสีชมภู
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน หรือเปล (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวกกันแดด
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- ยาฉีดพ่นกันแมลง
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
  - นั่งรถกระบะ ประมาณ 1 ชม.
- อากาศในป่ากลางคืนหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- ห้องน้ำไม่มี
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
  1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือ ส่งเข้า Line แทนครับ

 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง
"ภูจองนายอย ภูหินด่าง น้ำตกห้วยหลวง"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ