ทัวร์ภูคิ้ง เขตฯ ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ขอนำท่านสู่การเดินป่าชมโตรกผา ทุ่งหญ้า และหินตั้ง
เดินป่าแค้มป์ปิ้งพักผ่อนกับวันสบายๆ 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวภูคิ้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ภูคิ้งเป็นยอดเขาหน้าตัด อยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ บนสันเขาเป็นทุ่งหญ้า ดอกไม้ดิน และหินตั้งรูปทรงต่างๆ จุดชมวิวก็สวยงามสัมผัสสายลมสายหมอกยามเดินลัดเลาะริมโตรกผา

การเดินทางไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวภูคิ้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ

วันเดินทาง
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.ชัยภูมิ
วันแรก
เช้าตรูที่ จ.ชัยภูมิ ซื้อเสบียงเพิ่มเติมในตลาด รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (จ่ายกันเอง) กันที่นี่ แล้วไปกันต่อที่หมู่บ้านรับลูกหาบและจัดเตรียมสัมภาระ แล้วเดินทางต่อไปยังหน่วยฯ ที่จุดเดินเท้า เจ้าหน้าที่นำทางมารอพวกเราแล้ว จากนั้นเริ่มเดินเท้าขึ้นสู่ยอด ภูคิ้ง เดินไต่ระดับจนถึง หลังแป รับประทานอาหารเที่ยง แล้วเดินทางราบลัดเลาะ ริมผา ระหว่างทางก็ชมทุ่งดอกไม้นานาชนิด ผ่าน ลานหินแตก ผาเงิบ แหลหินเงิบ แหลหินตั้ง ที่นี่จะมีหน่วยฯ ตั้งอยู่ เราจะแค้มป์กันที่นี่ แล้วเดินไป จุดชมวิวชมสวนหินริมผากับสายหมอก แถมหนาวอย่าบอกใครเชียวที่บริเวณริมผาเพราะลมแรงมาก เก็บบรรยากาศจนอิ่มแล้วกลับมารับประทานอาหารเย็น (1) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสอง
เช้าๆ สัมผัสบรรยากาศอันช่ำชื่นแห่งผืนป่าอีสาน รับประทานอาหารเช้า (2) ไปถ่ายรูปอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวบริเวณหน้าผาสัมผัสสายหมอกยามเช้า กับอากาศหนาวๆ สายๆ อำลาทุ่งหญ้า สวนหิน และสายลมหนาว เดินกลับทางเก่า และตัดลงสู่หน่วยฯ ด้านล่าง มาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันในหมู่บ้าน รับประทานอาหารกลางวัน (จ่ายกันเอง) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ มาแวะรับประทานอาหารเย็น (จ่ายกันเอง) ระหว่างทาง
24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ภูคิ้ง ชัยภูมิ
 
Join Trip Camping ภูคิ้ง ชัยภูมิ
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,300.- บาท

Private Trip Camping ภูคิ้ง ชัยภูมิ
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (เต้นท์ พักหลังละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง เต้นท์ ถุงนอน )
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปภูคิ้ง ชัยภูมิ
  เป็นการเดินป่าไปชมทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้บนหลังแปป่าอีสานสัมผัสทะเลหมอกและสายลมหนาว
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าภูคิ้ง ชัยภูมิ
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถกระบะ)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวภูคิ้ง ชัยภูมิ
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ธรรมชาติบางครั้งคลาดการณ์ไม่ได้
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ไม่มีทาก
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน ข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   

การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน
ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ