ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยวภูกระดึง 3 วัน 2 คืน

ปฐมบทแห่งการเดินป่า
****ต้องจอง QueQ ก่อนเดินทาง****
ทริปนี้ไม่รวมค่าอาหาร
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

โปรแกรมเที่ยวภูกระดึง ภูแห่งนี้เค้าว่าเป็น "ปฐมบทแห่งการเดินป่า" และภูแห่งนี้ยังมีความนิยมฮอตฮิตกันตลอดมา บางคนขึ้นไปกันก็ตั้งหลายรอบไม่มีวันเบื่อ บางคนก็เข็ดหยาด บนภูก็มีลักษณะเฉพาะทั้งป่าสน ทุ่งหญ้า ป่า น้ำตก ดอกไม้ มีให้ชมกันครบทุกรสชาด ไล่กันมาตั้งแต่ ปางกกค่า ซำแฮก ซำบอน ซำกกกอก พร่านพรานแป ซำกกหว้า ซำกกไผ่ ซำกกโดน หลังแป วังกวาง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาจำศีล ผาหมากดูก ผาจำศีล แม้เป็นปฐมบทแห่งการเดินป่าก็ควรออกกำลังกายเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อหน้าขาสำหรับผู้ที่จะขึ้นไปพิชิตภูแห่งนี้...และภูกระดึงแค่พกเงินไปนี่อ้วนกลับกันมาเลย

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"


วันเดินทาง
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อม เราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ ภูกระดึง จ.เลย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

วันแรก
เช้า "อุทยานแห่งชาติภูกระดึง" นำสัมภาระที่จะ จ้างลูกหาบ มาชั่งน้ำหนัก (จ่ายค่าจ้างกันเอง/ตรงนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงิน) รับประทานอาหารเช้า แล้วเริ่มเดินสู่ "หลังแป" ผ่านซำต่างๆ ปางกกค่า ซำแฮก (มีร้านอาหาร) ซำบอน ซำกกกอก (มีร้านอาหาร) พร่านพรานแป (มีร้านอาหาร) ซำกกหว้า ซำกกไผ่ ซำกกโดน (มีร้านอาหาร) ขึ้นสู่หลังแป รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทางซำไหนหิวก็จัดการเลย จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์บริการวังกวาง ใครจ้างหาบมารับสัมภาระที่บริเวณจุดชั่งน้ำหนักแล้วจ่ายค่าจ้างหาบตรงนี้และนำสัมภาระเข้าที่พัก (เต้นท์ นอน 2 คน พร้อมเครื่องนอน หมอน แผ่นรองนอน ถุงนอน กรณีนอนเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 500 บาท)
16.30 น.เดินไปชมอาทิตย์ตกที่ "ผาหมากดูก" เก็บบรรยากาศแสงสียามเย็น ถ่ายรูปกับมุมไฮไลน์ยอดนิยม ได้เวลาเดินทางกลับมารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

วันสอง
5.00 น.หนาวๆ ตอนหัวรุ่งรวมตัวกันบริเวณ ศูนย์บริการ (เสาธง) เราจะเดินไป "ผานกแอ่น" ชมอาทิตย์ขึ้น ถ้าฟ้าอำนวยก็ได้ชมทะเลหมอกกันสุดสายตาเชียวแหละ แล้วไปนมัสการ "ลานวัดพระแก้ว" กลับมา รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวันด้วย วันนี้เราไปกันต่อที่ "น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่" แวะรับประทานอาหารกลางวัน กันที่ "น้ำตกธารสวรรค์" ช่วงบ่ายไปต่อกันที่ "ผานาน้อย ผาเหยียบเมฆ ผาแดง" ถ่ายรูปตะวันตกดินกันที่ "ผาหล่มสัก" กับมุมสุดฮิต รับประทานอาหารเย็น แล้วเดินกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

วันสาม
5.30 น. หลับกันยาวหลังจากเมื่อวานเดินเที่ยวกันมาทั้งวัน เช้านี้เดินไป บึงน้ำ ถ่ายภาพ ละอองหมอกที่ลอยขึ้นมาจากผืนน้ำกับแสงสีทองของตะวันที่ขึ้นจากฟ้าสะท้อนท้องน้ำระยิบระยับตา สายๆ เดินกลับมาเก็บสัมภาระ
8.00 น. ใครจ้างลูกหาบก็นำสัมภาระมาชั่งน้ำหนัก (ไปจ่ายค่าจ้างข้างล่าง)
  รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางกลับกัน วันนี้เดินกลับจะเดินเร็วกว่าตอนขึ้น รับประทานอาหารกลางวันระหว่างซำหรือที่ อช. ถึง อช.ด้านล่าง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง
  24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

ค่าบริการโปรแกรมเที่ยวภูกระดึง
 
Join Trip Camping ทัวร์ภูกระดึง จ.เลย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,400.- บาท

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

Private Trip Camping ทัวร์ภูกระดึง จ.เลย
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
- ค่าเต้นท์พร้อมเครื่องนอน 2 คืน (เต้นท์ นอน 2 คน พร้อมเครื่องนอน หมอน แผ่นรองนอน ถุงนอน กรณีนอนเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 500 บาท)
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าลูกหาบสัมภาระส่วนตัว
- ค่าอาหารทุกมื้อ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

ลักษณะทริปภูกระดึง
  เป็นการเดินป่าพิชิตภูกระดึงขึ้นได้ทั้งมือเก่ามือใหม่เพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ป่าสน หน้าผา และน้ำตก รวมทั้งพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด และทะเลหมอก
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าภูกระดึง
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบ ๆแค้มป์)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ร่มกันแดด
- ไฟฉาย (ใช้เดินกลับแค้มป์)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทาก
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวภูกระดึง
  - จ้างลูกหาบๆ สัมภาระส่วนตัว กิโลละ 30.- บาทต่อเที่ยว
- ค่าแท๊ก (ใบเขียนติดเป้ของใครของมัน) ใบละ 5.- บาทต่อเป้ต่อเที่ยว
- ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- วันที่ 2 จะเดินตั้งแต่เช้ามืดไปจนค่ำ ควรออกกำลังล่วงหน้า
- ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเดินทางหรือโทรมาสอบถามได้ครับ
- ป่าบางช่วงไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา ควรมีหมวกปีกกว้างกันแดดหรือร่ม
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ที่พักมีร้านอาหาร
- ห้องน้ำมี
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ซำแฮก ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ภูกระดึง"


การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ