ภูหลวง-ป่าปิด

ขอนำท่านสู่การเดินป่าที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์ที่สุดแห่งมรกตอีสาน จ.เลย
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน นอนเต้นท์ท่ามกลางป่าเขา
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูหลวงป่าปิด

ภูหลวงชื่อนี้การันตีถึงความสวยงามของป่าไม้ พรรณพืช และสัตว์ป่านานาชนิด แต่คราวนี้เราจะเดินลึกเข้าไปในป่าที่น้อยคนจะเข้าไปถึง ป่านี้ขึ้นชื่อว่ากล้วยไม้ป่าธรรมชาติสวยที่สุด ความสวยงามของป่าอีสานแห่งนี้ได้รับสมยานามว่า "มรกตอีสาน" ที่นี่สวยงามทั้งภูมิประเทศและหมู่มวลดอกไม้ต่างๆ มากมาย...เรียกได้ว่าพื้นดินยันยอดไม้... เราจะไปดูกันกับตา


การเดินทางไปภูหลวง

วันเดินทาง
21.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อม เราก็ออกเดินทางสู่จุดหมายของพวกเรา จ.เลย
วันแรก
ประมาณ 6 โมงเช้า ถึงตลาดแวะกินกาแฟ โอวัลติน ขับไล่ความงัวเงียที่หลับๆ ตื่นๆ กันมาตลอดทาง และกินข้าวเช้า รวมทั้งซื้อเสบียงเพิ่มเติม จากนั้นนั่งรถตู้ต่อไปยังหน่วยฯ เราจะเริ่มต้นเดินเท้าตั้งแต่ที่นี่ โดยตัดเข้าป่าสน ผ่านลำห้วยน้อยใหญ่กลางป่า เดินชม เดินถ่ายรูปทิวทัศน์อันงดงาม แวะกินข้าวเที่ยงใส่ห่อระหว่างทาง จากนั้นก็เดินชมนกชมไม้ โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่าหลากหลายชนิดมีให้เห็นให้ชมกันตลอดเส้นทาง แล้วมาตั้งแค้มป์กันริมลำธารกับทุ่งหญ้าป่าสนกับอากาศหนาวๆ กลางป่า สรวนเสเฮฮาข้างแค้มป์ไฟยามดึก
 
วันสอง
เช้าๆ กับอากาศหนาวๆ กลางป่าเขา เดินเก็บบรรยากาศรอบๆ แค้มป์แล้วมากินข้าวเช้ากัน สายๆ เก็บแค้มป์แล้วออกเดินทางต่อ วันนี้เดินเก็บบรรยากาศป่าสน ทุ่งหญ้า ลำธาร ดอกไม้กันไปตลอดเส้นทาง แวะกินข้าวเที่ยงข้างลำธาร ฟังเสียงน้ำไหล แกล้มกับภูมิทัศน์งามๆ แล้วออกเดินทางกันต่อ มาตั้งแค้มป์กันริมลำห้วยใหญ่ใสเย็นๆ จนไม่อยากอาบน้ำ แม้เราจะเดินทางกันมาเหน็ดเหนื่อยกันตลอดเส้นทาง ค่ำคืนใครมีมุขก็งัดๆ กันออกมาแก้เหนื่อยเมื่อยล้าข้างกองไฟ หรือจะแยกย้ายกันพักผ่อนเก็บเรี่ยวแรงไว้วันรุ่งขึ้นก็ไม่ว่ากัน
วันสาม
เช้าๆ ซดกาแฟร้อนๆ โอวัลตินอุ่นๆ กับอากาศเย็นๆ ริมลำห้วย กินข้าวเช้า เก็บแค้มป์ แล้วออกเดินทางกันต่อ วันนี้เราจะเดินตัดทุ่งหญ้า ป่าสน เดินถ่ายรูปกับบรรยากาศงามๆ บนยอดเขาเนินตัดบวกกับกล้วยไม้ป่านานาชนิด แล้วเดินมาทะลุด้านหลังหน่วยฯ กินข้าวเที่ยวที่หน่วยฯ อาบน้ำอาบท่า แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ กัน แวะกินข้าวเย็นกันระหว่างทาง
24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่านค่าบริการทัวร์ภูหลวง
 
Join Trip Camping ภูหลวงป่าปิด จ.เลย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,000.- บาท

Private Trip Camping ภูหลวงป่าปิด จ.เลย
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นท์ พักหลังละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปภูหลวง
  เป็นการเดินป่า ชมพืชพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวภูหลวง
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าภูหลวง
  - พืชบนภูหลวงเป็นพืชอนุรักษ์ไม่ควรทำลาย
- บนภูมีแหล่งน้ำกินน้ำใช้ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน ข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"

ภูหลวง-ป่าปิด