ทัวร์เดินป่าทริปภูสอยดาว

ขอนำท่านสู่มนต์เสน่ห์ลานสน ดอกหงอนนาค สายหมอก และน้ำตก
ทริปเดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน นอนเต้นท์ท่ามกลางป่าสน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

ภูสอยดาว เราจะไปสัมผัสอากาศหนาวๆ สายฝนพรำๆ ครอเคลียสายหมอกบนลานสน ป่าสนบนยอดภูต่างถูกแซมด้วยทุ่งดอกหงอนนาคสีม่วงบานสะพรังบนยอดภูช่างงดงาม แถมมีสายหมอก ลงมาปกคลุมผืนป่าด้วยแล้วทำให้ยอดภูแห่งนี้เหมือนดังสวรรค์บนดินจริงเชียว....

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

รายละเอียดการเดินทางภูสอยดาว

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์
  20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ อช.ภูสอยดาว

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

 วันแรก   น้ำตกภูสอยดาว-แค้มป์ลานสน   อาหารทัวร์เดินป่าภูสอยดาว L / D
  เช้าตรูที่ศูนย์บริการฯ ล้างหน้า ล้างตา กินข้าวเช้า (อิสระ) (ท่านใดจะจ้างลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวให้นำสัมภาระส่วนตัว เช่น เป้ ของใช้ส่วนตัว นำมารวมกันไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อชั่งน้ำหนักให้ลูกหาบแบกไปให้ ค่าจ้างหาบกิโลละ 30.- บาท) เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูสอยดาวผ่านน้ำตก ป่าไผ่ และเนินต่างๆ ตามรายทาง ซึ่งแต่ละเนินก็มีชื่อเรียกต่างๆ กันไป มาแวะกินข้าวเที่ยง (1) กันระหว่างทาง แล้วเดินขึ้นไต่ระดับกันต่อ แต่กว่าจะพบกับบรรยากาศสวยๆ บนยอดภูต้องออกแรงกันหน่อย...ใช้เวลาเดินขึ้นภูประมาณ 3-5 ชม. แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนเดินเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก...ถึงจุดตั้งแค้มป์บนยอดภู ช่วยกันกางเต็นท์ เลือกหาทำเลเหมาะๆ นอนกินบรรยากาศ ทีมงานกางฟรายชีทกลางเพื่อกันน้ำฝนให้ (ท่านใดจ้างลูกหาบมารับสัมภาระส่วนตัวได้ที่แค้มป์ส่วนกลาง) พักผ่อนหรือเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ แค้มป์ กินข้าวเย็น (2) ค่ำคืนใครมีกิจกรรมอะไรก็เตรียมๆ กันมา
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

 วันสอง   น้ำตกสายทิพย์-ทุ่งดอกหงอนนาค   อาหารทัวร์เดินป่าภูสอยดาว  B / L / D
  สัมผัสสายหมอกยามเช้ากับอากาศหนาวๆ บนยอดภู จิบกาแฟโอวัลติน หลังกินข้าวเช้า (3) แล้วก็ออกเดินทางชม น้ำตกสายทิพย์ เก็บบรรยากาศตัวน้ำตกแต่ละชั้น ที่ปกคลุมไปด้วยมอสเขียวไปทั่วชั้นน้ำตก แล้วกลับมากินข้าวเที่ยงกัน (4) ช่วงบ่ายเราจะเดินไปชมบรรยากาศ ทุ่งดอกหงอนนาค ท่ามกลางสายหมอก ป่าสน หลักเขตชายแดนไทย-ลาว จุดชมวิวบนลานผา เย็นๆ มากินข้าวเย็นคลุกเคล้าด้วยสายหมอก (5) แล้วมาต่อด้วยกิจกรรมจากเมื่อคืน
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

 วันสาม   ภูสอยดาว-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าภูสอยดาว  B
  สัมผัสอากาศเย็นๆ อีกวัน กินข้าวเช้า (6) 8.00 น. นำสัมภาระไปรวมไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้ลูกหาบๆ ลงภูสอยดาว อำลาลานสนและดอกหงอนนาค กลับลงมาที่ศูนย์บริการฯ มารับสัมภาระส่วนตัว และกินข้าวกลางวัน (อิสระ) อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า เดินทางกลับกรุงเทพฯ กินข้าวเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

 วันสี่
  2.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

ค่าบริการทัวร์เดินป่าภูสอยดาว
 
Join Trip Camping เที่ยวเดินป่าภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท

Private Trip Camping เที่ยวเดินป่าภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

ลักษณะทริปเดินป่าภูสอยดาว
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขา เพื่อชมดอกไม้บานเต็มบนลานภู เก็บบรรยากาศป่าสน น้ำตก ทิวทัศน์ท่ามกลางสายหมอก
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปภูสอยดาว
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ยาฉีดพ่นกันแมลง (คุ่น)
- กล้องถ่ายรูป
- ท่านใดจ้างลูกหาบแบกเป้ ก็เตรียมเป้เล็กๆ ไว้ใส่น้ำดื่มอาหารกลางวันไปกินระหว่างทาง
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเดินป่าภูสอยดาว
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ช่วงที่สวยที่สุดก็เป็นช่วงฤดูฝน การเดินขึ้นลงภูอาจจะเจอฝนเป็นบางช่วงหรือไม่ก็เจอฝนตกกันทั้งวันทั้งคืน
- บนลานสนมีตัวคุ่น ตัวมันก็คล้ายแมลงหวี่ เวลาโดนกัดจะทำให้คัน บางคนแพ้ก็จะบวม การป้องกันก็คือใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาว ไม่ต้องกลัวร้อนเพราะข้างบนภูหนาวเย็น หรือใช้โลชั่นกันยุงทาตัวไว้ป้องกัน
- ท่านใดให้ลูกหาบแบกสัมภาระให้ ระหว่างเดินขึ้นภูควรมีเป้เล็กๆ ไว้ใส่ข้าวกล่องและน้ำไว้กินระหว่างทาง รวมทั้งของใช้ส่วนตัว
- ค่าจ้างหาบของขึ้นภูกิโลละ 30.- บาท และลงภูกิโลละ 30.- บาท
- ค่าแท๊กติดเป้ใบละ 5.- บาทต่อเที่ยว
- มีห้องน้ำ
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทาง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 177-2-53962-9    ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทริปเดินป่าภูสอยดาว
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"


ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"