ทัวร์เดินป่าทริปภูสอยดาวยอด2102

ขอนำท่านสู่มนต์เสน่ห์ลานสน สัมผัสบรรยากาศฤดูหนาวบนภูสอยดาวกับการปีนเขา
ทริปเดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน นอนเต้นท์ท่ามกลางป่าสน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

ภูสอยดาวยอด2102 ทริปนี้เราจะไม่ได้เห็นดอกหงอนนาคแต่เราจะได้สัมผัสถึงความหนาวเย็นบนยอดภูและได้ปีนเขาเหน็ดเหนื่อยกันเลย...
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

รายละเอียดการเดินทางภูสอยดาวยอด2102

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์
  20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ อช.ภูสอยดาว

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

 วันแรก   น้ำตกภูสอยดาว-แค้มป์ลานสน   อาหารทัวร์เดินป่าภูสอยดาวยอด2102  D
  เช้าตรูที่ศูนย์บริการฯ ล้างหน้า ล้างตา กินข้าวเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) (ท่านใดจะจ้างลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวก็ให้นำสัมภาระส่วนตัว เช่น เป้ ของใช้ส่วนตัว นำมารวมกันไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อชั่งน้ำหนักให้ลูกหาบแบกไปให้ ค่าจ้างหาบกิโลละ 30.- บาท) เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มเดินเท้าขึ้นสู่ ยอดภูสอยดาวผ่านน้ำตก ป่าไผ่ และเนินต่างๆ ตามรายทาง ซึ่งแต่ละเนินก็มีชื่อเรียกต่างๆ กันไป มาแวะกินข้าวเที่ยงกันกลางทาง แล้วเดินขึ้นไต่ระดับกันต่อ แต่กว่าจะพบกับบรรยากาศสวยๆ บนยอดภูต้องออกแรงกันหน่อย...ใช้เวลาเดินขึ้นภูประมาณ 5 ชม.เดินเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก...ถึงจุดตั้งแค้มป์บนยอดภู ช่วยกันกางเต้นท์ เลือกหาทำเลเหมาะๆ นอนกินบรรยากาศหนาวๆ ทีมงานกางฟรายชีทกลางขึ้นมาจะได้พักผ่อน (ท่านใดจ้างลูกหาบมารับสัมภาระส่วนตัวได้ที่แค้มป์ส่วนกลาง) พักผ่อนหรือเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ แค้มป์ กินข้าวเย็น (1) ค่ำคืนใครมีกิจกรรมอะไรก็เตรียมๆ กันมา
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

 วันสอง   ภูสอยดาวยอด2102   อาหารทัวร์เดินป่าภูสอยดาวยอด2102  B / L / D
  สัมผัสอากาศหนาวสุดๆ บนยอดภู จิบกาแฟโอวัลติน
=> 7.00 น. ลงทะเบียนเพื่อขึ้นยอดภูสอยดาว2102 แล้วกินข้าวเช้า (2)
=> 8.00 น. รับและใส่อุปกรณ์ปีนเขา แล้วออกเดินทางขึ้น ยอดภูสอยดาว2102 เก็บบรรยากาศยอดสูงสุดแห่งภูสอยดาวที่สูงอันดับ 4 กินข้าวเที่ยง (3) ได้เวลาลงมาแค้มป์กันอีกคืน เย็นๆ มากินข้าวเย็น (4) ท่ามกลางสายลมหนาว
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

 วันสาม   ภูสอยดาว-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าภูสอยดาวยอด2102  B
  สัมผัสอากาศเย็นๆ อีกวัน กินข้าวเช้า (5) สายๆ ก็เตรียมนำสัมภาระไปรวมไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้ลูกหาบๆ ลงภู อำลาลานสนและสายลมหนาว กลับลงมาที่ศูนย์บริการฯ มารับสัมภาระส่วนตัว และกินข้าวกลางวัน (อิสระ) อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะกินข้าวเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

 วันสี่
  1.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"


ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

ค่าบริการทัวร์เดินป่าภูสอยดาวยอด2102
 
Join Trip Camping เที่ยวเดินป่าภูสอยดาวยอด2102 จ.อุตรดิตถ์
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,600.- บาท

Private Trip Camping เที่ยวเดินป่าภูสอยดาวยอด2102 จ.อุตรดิตถ์
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าปีนเขาขึ้นยอด2102 (คนละ 500.- บาท)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

ลักษณะทริปเดินป่าภูสอยดาวยอด2102
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขา และเป็นการปีนเขาเพื่อขึ้นไปยอดสูงสุดแห่งภูสอยดาว

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปภูสอยดาวยอด2102
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเดินป่าภูสอยดาวยอด2102
  - ค่าปีนเขาขึ้นยอด2102 คนละ 500.- บาท (จ่ายกันเอง)
- บนภูสอยดาวอากาศหนาวมากต้องเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อม
- บนลานสนมีตัวคุ่น ตัวมันก็คล้ายแมลงหวี่ เวลาโดนกัดจะทำให้คัน บางคนแพ้ก็จะบวม การป้องกันก็คือใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาว ไม่ต้องกลัวร้อนเพราะข้างบนภูหนาวเย็น หรือใช้โลชั่นกันยุงทาตัวไว้ป้องกัน
- ท่านใดให้ลูกหาบแบกสัมภาระให้ ระหว่างเดินขึ้นภูควรมีเป้เล็กๆ ไว้ใส่ข้าวกล่องและน้ำไว้กินระหว่างทาง รวมทั้งของใช้ส่วนตัว
- ค่าจ้างหาบของขึ้นภูกิโลละ 30.- บาท และลงภูกิโลละ 30.- บาท
- ค่าแท๊กติดเป้ใบละ 5.- บาทต่อเที่ยว
- มีห้องน้ำ
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทาง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 177-2-53962-9    ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทริปเดินป่าภูสอยดาวยอด2102
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูสอยดาวยอด2102 ปีนเขา
"ภูสอยดาวยอด2102 ป่าสน"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ