ทัวร์ดอยภูแว

ทริปเดินป่า (3 วัน 2 คืน) ขึ้นบ้านมณีพฤกษ์นอนบนภูแว วันสองลงมานอนบ้านมณีพฤกษ์
นอนเต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา จ.น่าน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"


โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"

รายละเอียดการเดินทางดอยภูแว

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – น่าน
  19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.น่าน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"

 วันแรก   บ้านมณีพฤกษ์-ดอยภูแว   อาหารทัวร์เดินป่าดอยภูแว  B / L / D
  เช้าที่ บ้านมณีพฤกษ์ กินข้าวเช้า (1) เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มเดินเท้าขึ้นสู่ ดอยภูแว ทางจะเดินขึ้นเนินไปเรื่อยๆ แวะกินข้าวเที่ยง (2) ระหว่างทาง จากนั้นเดินกันต่อ ก่อนถึงยอด ดอยภูแว ทางชัน ค่อยๆ เดินขึ้นไป ถึงจุดตั้งแค้มเชิง ดอยภูแว ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 5-6 ชม.เดินเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก พักผ่อนหรือเดินขึ้นไปชมบรรยากาศยอดดอยถ่ายภาพตะวันตกดินกับแสงสียามเย็นก็สุดอลังกาล กินข้าวเย็น (3) ค่ำคืนใครมีกิจกรรมอะไรก็เตรียมๆ กันมาหรือออกล่าทางช้างเผือก ZZZZ
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"

 วันสอง   ดอยภูแว-บ้านมณีพฤกษ์   อาหารทัวร์เดินป่าดอยภูแว  B / L / D
  เช้ากับอากาศหนาวๆ บนยอดดอยจิบกาแฟโอวัลติน ขึ้นไปถ่ายแสงแรกแห่งวันและ ทะเลหมอก บนยอด ดอยภูแว สายๆ กลับลงมากินข้าวเช้า (4) อำลา ดอยภูแว แล้วเดินกลับทางเดิม มากินข้าวเที่ยง (5) ตรงธารน้ำตก เล่นน้ำให้หายเหนื่อย แล้วเดินต่อไป บ้านมณีพฤกษ์ มากางเต้นท์ตั้งแค้มป์บริเวณ บ้านมณีพฤกษ์ มี ห้องน้ำ สะดวกสบาย เย็นๆ มากินข้าวเย็น (6) แล้วมาต่อด้วยกิจกรรมจากเมื่อคืน ZZZZZ
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"

 วันสาม   ดอยผาผึ้ง-ถ้ำผาผึ้ง   อาหารทัวร์เดินป่าดอยภูแว  B / L
  เช้ามืดตื่นแต่ตี 5 นั่งกระบะขึ้นไป ดอยผาผึ้ง เก็บภาพตะวันขึ้นและทะเลหมอกจิบกาแฟร้อนๆ โดยมีฉากหน้าเป็น ดอยภูแว ได้เวลาลงมา กินข้าวเช้า (7) สายๆ ไป ถ้ำผาผึ้ง ถ่ายภาพลำแสงที่สาดส่องลงมาจากปากถ้ำ ได้เวลากลับไปเก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับ แวะกินข้าวเที่ยง (8) ที่ปัว ชิมกาแฟไทลื้อ แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ กินข้าวเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"

 วันสี่
  2.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"


โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"

ค่าบริการทัวร์เดินป่าดอยภูแว
 
Join Trip Camping เที่ยวเดินป่าดอยภูแว จ.น่าน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,000.- บาท

Private Trip Camping เที่ยวเดินป่าดอยภูแว จ.น่าน
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่ารถกระบะ
- ค่ามอเตอร์ไซค์
- ค่าที่พัก
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเดินป่าดอยภูแว
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขาเพื่อชมธรรมชาติป่าเขาได้สูดอากาศอันบริสุทธิ์ได้ออกกำลังและสัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้าน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปดอยภูแว
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ถุงกันทาก
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเดินป่าดอยภูแว
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ทางลื่นชันเดินด้วยความระมัดระวัง
- พืชพันธุ์ไม้ควรรักษาอย่าทำลาย
- ทางเดินบางช่วงมีทาก
- วันแรกไม่มีห้องน้ำ วันสองมีห้องน้ำสะดวกสบาย
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันกรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทริปเดินป่าดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ 
ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน
"ดอยภูแว บ้านมณีพฤกษ์ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง จ.น่าน"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ